| Print |
.
1989, 6. prosinec, 4.45 hod., Praha. Dopis Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu předsedovi federální vlády Ladislavu Adamcovi s návrhy na složení federální vlády.

Pane předsedo,
členové Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu za účasti ústředních tajemníků Československé strany lidové a Československé strany  socialistické dlouho a velmi odpovědně rokovali o průběhu, smyslu a dosahu včerejšího jednání delegace KC OF s Vámi.

Nakonec dospěli k tomuto stanovisku: jelikož OF a VPN zahájily před deseti dny jednání s Vámi a spatřují ve Vás v tuto chvíli záruku kontinuity státní moci, nemohou o pokračující restrukturaci federální vlády a o eventuální osobě prezidenta republiky jednat s nikým jiným než s Vámi.

Proto Vám předkládáme modifikovanou verzi včerejšího návrhu: další představitelé ČSS a ČSL místopředsedy vlády; ekonom ing. Vladimír Dlouhý, člen KSČ, místopředsedou vlády s dohledem na ekonomickou sféru; JUDr. Ján Čarnogurský místopředsedou vlády pro legislativu a vnitro; prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc. ministrem zahraničí; ing. Václav Klaus, CSc. ministrem financí; Petr Miller, dělník z ČKD Praha, ministrem práce a sociálních věcí a dr. Gyula Popely ministrem.

Pokládali bychom za neodpovědné neupozornit Vás v této souvislosti na to, že Vaše eventuální kandidatura na funkci prezidenta se nesetká s příznivým ohlasem veřejnosti. Tím spíš ne, že OF a VPN Vám pro tuto funkci podporu nemohou dát. Pokud podáte i po tomto dopise demisi, o níž jste v úterý 5.12.1989 mluvil, své návrhy zveřejníme, aby občané sami mohli posoudit jejich přiměřenost a konstruktivnost.

V Praze, 6. prosince 1989 ve 4.45 hodin

za KC OF: Václav Havel
za KV VPN: Milan Kňažko