Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 6. prosinec, Praha. Výzva Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu příslušným úřadům, aby odvolaly generálního prokurátora ČSSR Jána Pješčaka a generálního prokurátora ČSR Jaroslava Krupauera z funkcí.

Prohlášení Koordinačního centra Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu

V posledních dnech se společně s politickými stranami snažíme nalézt východiska z celkové krize, která hrozí přerůst v krizi ústavní. Nechceme připustit takový stav, a proto stále intenzivně jednáme s panem předsedou federální vlády o sestavení vlády nové, která bude odpovídat potřebám a zájmům veřejnosti nejen svým složením, ale i programovým a cílevědomým úsilím o záchranu naší státnosti, národního hospodářství, životního prostředí a mravních základů společnosti. V této vládě budou muset zasednout vedle členů existujících politických stran i zástupci nestranické většiny československých občanů.

V této souvislosti považujeme za zvlášť naléhavé, aby příslušné orgány okamžitě odvolaly z funkcí generálního prokurátora ČSSR dr. Pješčaka a generálního prokurátora ČSR dr. Krupauera. Jde o osoby naprosto zkompromitované, a to nejen nepřijatelným postupem ve věci vyšetřování zákroku pořádkových sil SNB proti studentům dne 17. listopadu 1989, ale zejména tím, že z prokuratury vytvořily represivní instituci, nedbající v minulosti elementárních mravních a právních principů. Prokuratura pod jejich vedením místo ochrany zákona sloužila mocenským zájmům vládnoucí strany. Se vší rozhodností prohlašujeme, že má-li být vytvořen alespoň minimální prostor pro nezbytnou změnu v oblasti prokuratury, nesmí být nově jmenovaní generální prokurátoři ČSSR a ČSR členy žádné politické strany!

V Praze dne 6. prosince 1989

Václav Havel, Občanské fórum
Milan Kňažko,Verejnosť proti násiliu

Adresováno:
1. Pan JUDr. Gustáv Husák, prezident ČSSR, Praha-Hrad
2. Předsednictvo Federálního shromáždění, Praha
3. Předsednictvo České národní rady, Sněmovní 2, Praha 1

 
tobacamptobacamp
tobacamp