Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
下列文本资料和档案反映了在共产主义政权最后的三年期间捷克斯洛伐克公民社会的影响力和范围。摘选这些文件主要旨在表现反抗极权主义的主流思潮和人物,涵盖了较为知名的以及最有特点的反抗团体,活动和个人。这个列表因此也不可否认存在局限性。所有文献资料已发表在1990年10月14-16日在布拉格举行的名为“捷克斯洛伐克的民主革命:先决条件,发展过程及直接影响”的国际会议上。参见《公民社会之声1987-1989文献及档案摘选》(《Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů》) 编辑. Jiří Suk, Milena Janišová, Vilém Prečan (布拉格,捷克斯洛伐克史料中心和当代历史研究所, 1999年, 111页)
.

1989, 27. srpen, Praha. ─ Společné prohlášení Hnutí za občanskou svobodu, Demokratické iniciativy a Sdružení T. G. Masaryka k událostem 21. srpna, vyzývající k jednotnému postupu nezávislých občanských iniciativ v následujícím období.

Prohlášení k událostem 21. srpna

Výročí 21. srpna je za námi. Provázely ho vskutku dramatické okolnosti. Po celé týdny se v oficiálních sdělovacích prostředcích živila psychóza strachu, vyhrožování a zastrašování. Státní moc se netajila nebývalými přípravami, které měly znemožnit občanský protest. Do Prahy a jejího okolí byly soustředěny značné policejní síly. Součástí těchto opatření bylo úsilí ochromit činnost nezávislých aktivit. Stovky jejich členů a stoupenců byly izolovány ve svých bytech nebo přímo v celách předběžného zadržení.

Nezávislé občanské hnutí se ocitlo v obtížné situaci. Nemohlo však ustoupit od svého zákonného práva vyjádřit svůj postoj. Charta 77 a většina občanských iniciativ tak učinila. Hnutí za občanskou svobodu, Demokratická iniciativa a Sdružení T. G. Masaryka vyzvaly své členy a stoupence k účasti na pokojném a nekonfrontačním protestu.

Ukázalo se, že takto pojatý protest byl v souladu s postoji široké občanské veřejnosti. Průběh 21. srpna ovlivnila veřejně manifestovaná solidarita demokratů z Maďarska, Polska, Itálie, Holandska i dalších zemí, která u polských a maďarských přátel symbolizovala odsouzení vpádu armád jejich zemí do Československa v srpnu 1968. Letošní výročí srpnové intervence si připomenuli občané nejen v Praze, ale i v Brně, Bratislavě, Karlových Varech, Ostravě, Plzni, Olomouci a dalších městech republiky.

Zásah policejních sil, jehož součástí bylo masové zatýkání a internace, byl, obzvlášť v jednotlivých případech, brutální a nezákonný. Nicméně se nepotvrdily pověsti o přípravách jakési výsledné konfrontace s nezávislými hnutími a politickou opozicí.

Lze očekávat, že po jednadvacátém srpnu vstoupí zápas o vytvoření demokratické pluralitní společnosti do nové fáze. V této etapě společenského vývoje bude mít rozhodující význam jednota nezávislých iniciativ. Jejich další společný postup by měl odpovídat požadavkům a přáním občanské veřejnosti. Její kritický postoj a nespokojenost s celkovou společenskou situací, zejména s trvalým hospodářským poklesem i ohrožením sociálních jistot, by měly především také ovlivnit další politické rozhodování vládnoucí moci.

Za Hnutí za občanskou svobodu Rudolf Battěk, Tomáš Hradílek, Ladislav Lis, Jaroslav Šabata, Jan Štern,

za Demokratickou iniciativu Emanuel Mandler, Bohumil Doležal, Karel Štindl,

za Sdružení T. G. Masaryka František Podaný.

ÚSD, sb. HOS, RB ─ xerografická kopie strojopisu, 1 s.

 
tobacamptobacamp
tobacamp