Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
1989年11月至12月捷克革命的完整事件年表已经由当代历史研究所出版: 《公民论坛: 1989年11-12月 第一册: 事件年表》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1997年, 240页)全书包括序言, 研究方法介绍, 书目, 英文综述, 缩写列表和索引。尽管无法捕捉到革命在全国范围内的所有复杂细节,此大事年表全面展现了当时政治事件发展的每日进程。独立事件都被标记编号并予以评价。
.
30. listopad, čtvrtek

236
Na stanici Hvězda bylo zahájeno pravidelné rozhlasové vysílání OF s pevným vysílacím časem od 6.30 do 7.00 a od 18.00 do 19.00.

237
Rudé právo uvedlo, že generální tajemník ÚV KSČ K. Urbánek předal generálnímu prokurátorovi ČSSR Jánu Pješčakovi dopis ministra vnitra a životního prostředí ČSR V. Jirečka obsahující skutečnosti, které měly přispět k objasnění událostí ze 17. listopadu 1989.

238
V ranních hodinách se v Táboře setkali zástupci OF M. Kocáb a V. Klaus s velitelem Západního vojenského okruhu ČSLA gen. Mojmírem Zachariášem [230]. Zachariáš upozornil zástupce OF na to, že k humánním požadavkům OF se přidávají lidé, kteří se nechovají v souladu s programem OF a napadají příslušníky ČSLA a jejich rodiny. OF takové jednání odsoudilo a vyzvalo veřejnost, aby od takových aktivit upustila.

239
Od 9.30 rokovala akční skupina KC OF pod vedením R. Palouše.

240
V poledne se setkali představitel OF V. Havel a ústřední tajemník ČSS J. Škoda [262]. Havel vyjádřil názor, že NF by měla být co nejdříve zrušena. Škoda se jménem vedení ČSS vyslovil pro zachování NF s podmínkou, že půjde o otevřenou instituci, v níž budou mít všechny strany rovná práva. Podotkl, že OF by nemělo vstupovat do vlád, pouze do nich doporučovat nestraníky. Havel řekl, že v případě odstoupení prezidenta G. Husáka OF pravděpodobně navrhne na jeho místo nějakého uznávaného univerzitního profesora. Oba se shodli, že budoucím prezidentem by neměl být A. Dubček.

241
Po poledni se z podnětu KSČ sešli v Orientálním salonku pražského Obecního domu zástupci vedení KSČ V. Mohorita, J. Čejka a J. Hora s představiteli OF Z. Jičínským, J. Křižanem, M. Kocábem a P. Pithartem a zástupcem studentů Š. Pánkem. Obě strany se dohodly na zlepšení vzájemné informovanosti a na tom, že v nejbližší době je třeba zahájit jednání na nejvyšší úrovni.

242
Občanské fórum zveřejnilo stanovisko ke včerejšímu zasedání FS [224], v němž vyzvalo zkompromitované poslance, aby se vzdali svých mandátů.

243
V pražském hotelu Ambassador se uskutečnila schůzka zástupců OF P. Bratinky, I. Gabala, T. Ježka, V. Malého a M. Palouše se senátory USA Paulem S. Sarbanasem, Claibornem Pelem, Johnem W. Warnerem a Johnem H. Chafeem. Představitelé OF ujistili americké senátory, že demokratizační proces v Československu je nezvrtaný, a vyslovili se pro výrazné rozšíření spolupráce mezi oběma státy.

244
Klub za socialistickou přestavbu Obroda zveřejnil svůj programový manifest Kam směřujeme.

245
Některé sdělovací prostředky upozornily, že ve Východoslovenském kraji působí vedle výborů VPN i četná místní občanská fóra.

246
V Laterně magice začala v 15 hodin tisková konference KC OF. Mluvčí J. Dienstbier se znovu vyjádřil k účasti zástupců OF v nové federální vládě, která bude vyhlášena na konci týdne: »Po jednání s premiérem Adamcem Občanské fórum prohlásilo, že nenavrhuje žádné své kandidáty do nově utvářené vlády. Pokud by při veřejných vystoupeních kohokoli vznikal dojem, že vystupuje jako kandidát OF, bude tento dojem mylný.« Dienstbier dále uvedl, že některých Čechům a Slovákům žíjícím v cizině bylo dnes odepřeno vízum, informoval o propuštění J. Dubského z vězení a uvedl, že dělníci ČKD Praha jsou připraveni opět vstoupit do stávky, dojde-li k represím. OF a VPN podporují požadavky studentů na zkrácení základní vojenské služby a zavedení náhradní civilní služby.

247
V 16 hodin bylo zahájeno jednání pléna KC OF.

248
Vláda ČSSR přijala státní plán hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na rok 1990 a plán technického rozvoje a standardizace. Projednala návrh státního rozpočtu federace a schválila měnový plán na rok 1990. Dále se zabývala postupem výstavby jaderných elektráren Mochovce a Temelín. Uložila ministru vnitra okamžitě zahájit práce na odstranění ženijnětechnických zařízení na státní hranici s Rakouskem.

249
Předsednictvo ÚV KSČ se zabývalo přípravou zasedání předsednictva ÚV NF svolaného na 3. prosince 1989, vyslovilo se pro obnovu socialismu v Československu a projednalo variantní návrh nové ústavy. Na tiskové konferenci sdělil mluvčí KSČ J. Hora: »OF respektujeme jako část naší veřejnosti. Některé body prohlášení OF jsou KSČ blízké.«

250
ÚV SSM zvolil na mimořádném zasedání v Praze Martina Ulčáka do funkce předsedy SSM.

251
Na doporučení vlády ČSSR nařídil prezident republiky G. Husák nepokračovat v trestním řízení proti Jiřímu Jelínkovi a Stanislavu Devátému a současně prominul trest odnětí svobody Renátě Pánové, Stanislavu Pitašovi, Vladanu Kočímu, Štefanu Javorskému a Otakaru Veverkovi.

252
Mluvčí FMZV Lubomír Maršík vydal oficiální prohlášení, v němž vyjádřil »údiv« a »znepokojení« nad tím, že se oba německé státy vyslovily pro sjednocení Německa.

253
Na základě změn v Ústavě ČSSR rozhodlo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR o zrušení výuky marxismu-leninismu na vysokých školách.

254
Mimořádná schůze SNR přijala demisi předsedy SNR V. Šalgoviče. Novým předsedou byl v tajném hlasování zvolen Rudolf Schuster (KSČ). SNR schválila návrh na ustavení komise k vyšetření zákroku proti »svíčkové manifestaci« na Hviezdoslavově náměstí v Bratislavě dne 25. března 1988.

255
Předseda vlády SSR P. Hrivnák, první místopředseda Š. Murín a ministr spravedlnosti M. Čič jednali s představiteli KV VPN o realizaci opatření souvisejících se zrušením čl. 4 ústavy o vedoucí úloze KSČ ve společnosti, a dále o zrušení státního dozoru nad církvemi a o stanovisku k událostem roku 1968 v Československu.

256
Předsednictvo ÚV NF SSR projednalo postup příprav rekonstrukce slovenské vlády.

257
Bývalí komunisté, vyloučení z řad KSČ za své postoje v roce 1968, současní členové KSČ i nestraníci založili v Bratislavě koordinační skupinu pro ustavení Strany demokratického socialismu.

258
Na své první schůzi se sešla Společná komise FS a ČNR pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu 1989.

259
Členové ústavně-právních výborů obou sněmoven FS navrhli zrušit zákonné opatření předsednictva FS z února 1989, zpřísňující represi za projevy odporu proti režimu po lednových manifestacích.

260
Ředitel Prognostického ústavu ČSAV V. Komárek uspořádal za velkého zájmu novinářů tiskovou konferenci, na které mj. řekl, že v posledních dvaceti letech ovládala KSČ stát pomocí 300 tisíc lidí tvořících základní kádr mocenského aparátu. V posledních letech a zejména měsících nabývalo československé státní zřízení stále více rysů fašistické diktatury.

 
tobacamptobacamp
tobacamp