Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文

Pád komunismu v Československu v širším středoevropském a světovém kontextu. Výběr knih, sborníků a článků ze sborníků a odborných časopisů vydaných v letech (1989) 1990-2008 ; nejsou zahrnuty deníky a týdeníky.

Ve výběru je podchycena celá škála opozičních aktivit na jedné straně a represivní politika v bývalém východním bloku na straně druhé. Časově nebylo možné striktně oddělit 80. léta, protože druhá vlna opozice se začala formovat již v 60. letech. Tematicky je zúžen soupis takto:

Charta 77 - působení v rámci disentu a mezinárodní ohlas
samizdat - význam v dané době
exil - není zachycen
disent - pokud možno vymezen 80. lety
normalizace - hlavní rysy
Státní bezpečnost, Stasi aj. - legislativa, akce

rok 1989 - v relativní úplnosti
1990-1992 - v relativní úplnosti
další roky transformace - hodnocení, analýzy

Z databází Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. zpracovala Věra Břeňová.
31.3.2009

 

 
tobacamptobacamp
tobacamp