Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文

The bibliography covers the collapse of Czechoslovak communism within Central European and global contexts. It contains a selection of books, edited volumes, and articles in edited volumes and journals published in (1989) 1990 to 2008. Daily and weekly periodicals are not included.

The list covers a range of opposition activities on one hand, and politics of repression in the former Eastern Bloc on the other. Chronologically, the bibliography goes occasionally beyond the 1980s, since the second wave of opposition began to form as early as the 1960s. Thematically, the bibliography was narrowed down to following subjects:

Charter 77 – its activity within Dissent and its international reception
Samizdat – its importance in the period
Exile – not covered
Dissent – limited to the 1980s where possible
Normalization – main characteristics
Secret police, StB, Stasi etc. – legislation, activities

1989 – practically complete
1990 to 1992 - practically complete
1993 to present - evaluations, analyses

From the databases of the Institute for Contemporary History selected by Věra Břeňová.

March 31, 2009.

.

AAGE, Hans: Existují třetí cesty? : Zkoumání alternativ transformace postkomunistických zemí. In: Nová Přítomnost, č. 4 (1997), s. 12-15.

 

ACKERMAN, Bruce: The Future of Liberal Revolution. In: The Revolutions of 1989 / Ed. Vladimir Tismaneanu. London, 1999, s. 205 212. (Rewriting Histories)

 

AČ, Michal - HULÍNEK, Drahoslav: Od beznádeje k nádeji / Zhováral sa Drahoslav Hulínek. In: Historická revue, roč. 13, č. 11 (2002), s. 31 33.

 

AHLBERG, René: Randbemerkungen zur Theorie der "gestohlenen Revolution". In: Osteuropa, Jhr. 43, Nr. 6 (1993), s. 580 590.

 

ALTMANN, Franz-Lothar: Wirtschaftswissenschaften und Osteuropaforschung : Grundsätzliche Probleme und künftige Aufgaben seit den Umbrüchen in Osteuropa. In: Wohin steuert die Osteuropaforschung? : eine Diskussion / Hrsg. Stefan Creuzberger. Köln, 2000, s. 245 251.

 

AMBROS, Pavel: Česká a moravská církev po deseti letech z pohledu pastorálního teologa. In: Universum, Č. 2(34) (2000), s. 8-11. - Akce: Česká a moravská církev 10 let po listopadu 1989 [7. Dny J. Zvěřiny]. Velehrad. 06.11.1999 07.11.1999.

 

ANDĚL, Jaroslav: Normalizace. In: Revolver Revue, roč. 40, (1999), s. 233 246.

 

ANDRÉANI, Jacques: Le processus d'Helsinki. In: La nouvelle Alternative, Vol. 22, No. 72-73 (2007), s. 93 97. - Akce: La Charte 77 ; origines et héritages [Kolokvium]. Paris. 25.01.2007.

 

ANDRLE, Vladimír: Czech Dissidents : A Classically Modern Community. In: Biographical Research in Eastern Europe : Altered lives and broken biographies / Eds. Robin Humphrey et al. Burlington, 2003, s. 115 128.

 

APPLEBAUMOVÁ, Anne - LIEVEN, Anatol: Byl komunismus stejně špatný jako nacismus? : Písemná diskuse mezi Anne Applebaumovou a Anatolem Lievenem v britském časopise Prospect. In: Střední Evropa. roč. 17, č. 109 (2001), s. 28 39.

 

AUER, Stefan: Nationalism in Central Europe : A Chance or a Threat for the Emerging Liberal Democratic Order? In: East European Politics and Societies, Vol. 14, Nr. 2 (2000), s. 213 245.

 

AVINERI, Shlomo: Chancen und Hindernisse auf dem Weg zu einer bürgerlichen Gesellschaft in Mittel und Osteuropa. In: Demokratie und Marktwirtschaft in Osteuropa : Strategien für Europa. 2. aktual. vollständ. überarb. Fass. Bonn, 1996, s. 57 66. (Schriftenreihe ; Bd. 329)

 

BABECKI, Milosz: Václav Havel : Dramaturg drugiego obiegu (nie)obecny w literaturze polskiej. In: Česká a polská samizdatová literatura = Czeska i polska literatura drugiego obiegu : Sborník / Red. Libor Martinek. Opava, 2004, s. 221 228. - Akce: Česká a polská samizdatová literatura [Mezinárodní vědecká konference]. Opava. 13.11.2002-14.11.2002.

 

BAĎURÍK, Jozef: Historik, jeho tvorba a problémy na prelome tisícročia. In: Historický časopis, roč. 50, č. 1 (2002), s. 27-33. - Akce: 12. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Smolenice. 24.04.2001-26.04.2001.

 

BAKULA, Bogusław: Polská a česká nezávislá kultura a literatura v 70. 80. letech 20. století : Úvod k srovnávací sondě. In: Česká a polská samizdatová literatura = Czeska i polska literatura drugiego obiegu : Sborník / Red. Libor Martinek. Opava, 2004, s. 7-17. - Akce: Česká a polská samizdatová literatura [Mezinárodní vědecká konference]. Opava. 13.11.2002-14.11.2002.

 

BALUT, Aleš - CABADA, Ladislav: Postcommunist Parties : Comparison between the Development of the Slovene Communist Association and the Communist Party of Czechoslovakia. In: Teorija in Praksa, roč. 37, č. 4 (2000), s. 749 766.

 

BANASZKIEWICZ, Bolesław: Ústavněprávní souvislosti vyrovnání se s totalitní minulostí v Polsku. In: Vyrovnání se s komunistickou minulostí ve státech střední Evropy : Sborník příspěvků. Praha, 2003, s. 26-67. - Akce: Ústavněprávní kontexty vyrovnání se s totalitní minulostí [Konference]. Brno. 27.05.2003 28.05.2003.

 

BÁRÁNY, Eduard: Právna úprava politických strán. In: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy : Sborník příspěvků a statí. 2 / Ed. Václav Pavlíček. Praha, 2000, s. 147-153. - Akce: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy [Mezinárodní vědecká konference]. Praha. 15.10.1999 16.10.1999.

 

BARANY, Zoltan: The Socio-economic Impact of Regime Change in Eastern Europe : Gypsy Marginality in the 1990s. In: East European Politics and Societies, Vol. 15, Nr. 1 (2001), s. 64-113. - Akce: Post Cold-War Populism in Europe : A Threat to Liberal Democracy? [An EEPS Round Table]. Berkeley. 2001.

 

BARKER, Colin - MOERS, Colin: Revolutionstheorien und die Umbrüche 1989 in Osteuropa. In: 1999, Jhrg. 12, Nr. 2 (April 1997), s. 71-97.

 

BARNOVSKÝ, Michal: Sovietska "perestrojka", vedenie KSČ a ľavicové opozičné prúdy. In: Cesty k novembru 1989 : Aktivity Alexandra Dubčeka : Zborník zo seminára. Bratislava, 2000, s. 7-18. - Akce: Cesty k novembru 1989 [Celoslovenský seminár]. Bratislava. 26.11.1999.

 

BARŠA, Pavel: Nacionalismus, nebo integrace? : Romská emancipace a její historické paralely. In: Národnostní politika v postkomunistických zemích / Eds. Břetislav Dančák aj. Brno, 2000, s. 306-313. (Sborníky ; Sv. 3)

 

BARTOŠEK, Karel: L’émergence de la société civile en Europe centrale et balkanique / Introduction, conception et préparation du dossier... In: La Nouvelle Alternative, No. 27 (1992).

 

BARTOŠEK, Karel: Etre jeune en Europe centrale et orientale / Introduction, conception, et préparation du dossier... In: La Nouvelle Alternative, No. 31 (1993).

 

BARTOŠEK, Karel: Europe centrale. In: 1938 1948 : Les années de tourmente : De Munich à Prague François Bédarida, Jean Pierre Azéma. Paris, 1995, s. 485-490.

 

BARTOŠEK, Karel: Les régimes post communistes et la mémoire du temps présent / Introduction, conception, traduction et préparation des actes. In: La Nouvelle Alternative, No. 32 (1993).- Akce: Les régimes post communistes et la mémoire du temps présent [Kulatý stůl`. Paris. 02.12.1993-03.12.1993.

 

BARTOŠEK, Karel: La représentation de l'Europe centrale. In : L'Europe des Européens. Paris, 1994, s. 121-125.

 

BARTOŠEK, Karel: Revolty v komunistické střední Evropě : pokus o typologii. In: Překračování hranic aneb Zprostředkovatel Bedřich Loewenstein = Grenzüberschreitungen oder Der Vermittler Bedřich Loewenstein / K vyd. připr. Vilém Prečan, spolupr. Milena Janišová, Matthias Roeser. Praha ; Brno, 1999, s. 16-21.

 

BARTUŠKA, Václav: Sovetskoje vlijanije na smenu režima v Čechoslovakii v 1989 g. In: Revoljucii 1989 goda v stranach Centraľnoj (Vostočnoj) Jevropy = Revolutions of 1989 in the Countries of Central (Eastern) Europe : Vzgljad čerez desjatiletije = View a Decade After / Otv. red. G. N. Sevostjanov. Moskva, 2001, s. 176-181.

 

BAŠTA, Jiří: Kontrarozvědná činnost StB proti vnějšímu nepříteli v diplomových pracích absolventů VŠ SNB. In: Securitas imperii, sv. 9, (2002), s. 58-257.

 

BAUER, Michal: Lektorské zásahy do rukopisů Bohumila Hrabala vydávaných knižně v sedmdesátých a osmdesátých letech. In: Život je jinde...? : Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století / Uspoř. a k vyd. připr. Jan Matonoha. Praha, 2002, s. 117-128. Akce: Život je jinde...? [Mezinárodní mezioborová konference]. Praha. 13.06.2001-15.06.2001.

 

BAYLIS, Thomas A.: Elite Change After Communism : Eastern Germany, the Czech Republic, and Slovakia. In: East European Politics and Societies, Vol. 12, Nr. 2 (1998), s. 265-299.

 

BAYLIS, Thomas A.: Presidents versus Prime Ministers : Shaping Executive Authority in Eastern Europe. In: World Politics, Vol. 48, Nr. 3 (1996), s. 297-323.

 

BEDNÁŘ, Miloslav: Problémy středoevropských tezí Rudolfa Kučery [Problems in Rudolf Kučera's Central European Thesis]. In: Spory o dějiny : Sborník kritických textů. 1. Praha, 1999, s. 94-100. - Kapitoly z dějin Střední Evropy, samizd. vyd. in: Střední Evropa, č. 9-13. Res. angl.

 

BEDNAŘÍK, Petr - REIFOVÁ, Irena: Role normalizačních seriálů : historie a fikce v seriálu Synové a dcery Jakuba skláře [The Status of TV Series from the Normalisation Period : history and fiction in the series Sons and Daughters of Jakub the Glassmaker]. In: Sborník Národního muzea. Řada C Literární historie. - Roč. 51, č. 1/4 (2006), s. 37-41.

 

BECHER, Peter: Staré a nové představy - na obou stranách. In: Listy, roč. 27, č. 2 (1997), s. 53-55.

 

BELEVCEVA, Svetlana Nikolajevna: Vostočnojevropejskaja strategija SŠA v konce 1980-ch godov. In: Novaja i novejšaja istorija, č. 6 (2002), s. 18-24.

 

BELOČERKOVSKIJ, Vadim: The Suppression of the Prague Spring and the destiny of the Soviet Union / Vadim Belotserkovsky. In: La Primavera di Praga / A cura di Francesco M. Cataluccio, Francesca Gori. Milano, 1990, s. 263-267.

 

BEŇA, Jozef: Sociálno ekonomické práva v ústavách transformujúcich sa štátov strednej a východnej Európy. In: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy : Sborník příspěvků a statí. 2 / Ed. Václav Pavlíček. Praha, 2000, s. 61-72. - Akce: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy [Mezinárodní vědecká konference]. Praha. 15.10.1999-16.10.1999.

 

BEŇADIK, Michal: Regionálna tlač na ceste demokratizácie. In: November '89 v regiónoch Slovenska a dnešok (november 1989 - november 1999) / Zost. Michal Horský. Martin, 2000, s. 64-70. - Akce: November '89 v regiónoch Slovenska a dnešok (november 1989 - november 1999) [Konferencia]. Trnava. 15.11.1999.

 

BESSONOVA, Marina Nikolajevna: Strany Centraľnoj i Jugo-Vostočnoj Jevropy v geopolitičeskoj strategii SŠA v konce 1980-ch - načale 1990-ch gg. In: Nacionaľno-territoriaľnyj faktor v istorii Centraľnoj i Jugo-Vostočnoj Jevropy v XX veke i Rossija (SSSR) : Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii. Minsk, 2004, s. 217-221. - Akce: Naciona_no-territoriaľnyj faktor v istorii Centraľnoj i Jugo-Vostočnoj Jevropy v XX veke i Rossija (SSSR) [Mezinárodní vědecká konference]. Minsk. 24.04.2003-25.04.2003.

 

BIBLIOGRAFIE [české undergroundové kultury]. In: Pohledy zevnitř : česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích / Ed. Martin Machovec. Praha : Pistorius & Olšanská, 2008, s. 160-170.

 

BINGEN, Dieter: Kirche und demokratischer Pluralismus. In: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989 1995 : Dokumentation der Tagung / Hrg. Hans Süssmuth. 1. Aufl. Baden-Baden, 1998, s. 192-217. (Schriften der Adalbert-Stiftung-Krefeld ; Bd. 5) - Akce: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989-1995 [8. Leutherheider Forum]. Düsseldorf. 13.12.1995-16.12.1995.

 

BINKOVÁ, Pavlína: Štědrý večer : Televizní zpravodajství v letech 1953-1989 [The Christmas Eve : Television News Broadcasting Between 1953-1989]. In: Média a realita 2002 : Sborník prací Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU Brno / Eds. Jaromír Vokolek aj. Brno, 2003, s. 148-175. Res. angl.

 

BLÁHOVÁ, Kateřina: Až příliš prozaická skutečnost : Literární život v Čechách mezi lety 1969 a 1989. 1-2. In: Kuděj, roč. 5, č. 2 (2003), s. 68-82 ; roč. 6, č. 1 (2004), s. 47-60.

 

BLAŽEK, Bohuslav: Změna topologie : pomalu, ale přece. In: Desetiletí / Sest. Pavel Šaradín. Olomouc, 2003, s. 29-41.

 

BLAŽEK, Petr: Akce "Milan 2" : fotografie Milana Otáhala ze sledování Státní bezpečností. In: Historik v soudobých dějinách : Milanu Otáhalovi k osmdesátým narozeninám / Uspoř. Oldřich Tůma. Praha, 2008, s. 261-274.

 

BLAŽEK, Petr: Akcja "Kołatek" : tajny wspólpracownik StB Stanislav Dvořák jako kurier "Solidarności Polsko-Czechosłowackiej". In: Pamieść i Sprawiedliwość, roč. 3, č. 1(9) (2006), s. 117-163.

 

BLAŽEK, Petr: Dejte šanci míru! : Pacifismus a neformální mírové aktivity mládeže v Československu 1980-1989 [Give Peace a Chance : Pacifist and Informal Youth Movements in Czechoslovakia from 1980 to 1989]. In: Ostrůvky svobody : Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu / Miroslav Vaněk. Praha, 2002, s. 11-105. Res. angl.

 

BLAŽEK, Petr: Formy opozice a odporu proti komunistickému režimu v ČSSR a v PLR 70. a 80. léta 20. století [The Forms of Opposition and Resistance to Communist Régime in Czechoslovakia and Poland, 1970-89]. In: Ideje, na nichž stojí Česká republika : Sborník referátů / Ed. Martin Mejstřík. Praha, 2005, s. 43-47. - Akce: Ideje, na nichž stojí Česká republika [Konference]. Praha. 29.11.2004-30.11.2004.

 

BLAŽEK, Petr - MAJEWSKI, Grzegorz: Granica Przyjaźni. In: Karta, roč. 45, (2005), s. 118-136.

 

BLAŽEK, Petr: Kauza Ivana Polanského : Sjednocení vydavatelů samizdatu v Československu. In: Život je jinde...? : Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století / Uspoř. a k vyd. připr. Jan Matonoha. Praha, 2002, s. 129-139. - Akce: Život je jinde...? [Mezinárodní mezioborová konference]. Praha. 13.06.2001-15.06.2001.

 

BLAŽEK, Petr: Kauza Skupiny revoluční akce : Letáková kampaň na podporu polské Solidarity ve světle svazkové agendy StB. In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. 4 / Sest. Zdeněk Kárník. Praha, 2005, s. 199-236.

 

BLAŽEK, Petr - CAJTHAML, Petr - RŮŽIČKA, Daniel: Kolorovaný obraz komunistické minulosti : Vznik, natáčení a uvedení 30 případů majora Zemana [An Illuminated Image of Communist History]. In: Film a historie / Petr Kopal. Praha, 2005, s. 276-294.

 

BLAŽEK, Petr: "Nikdy nikoho nezabiju" : záznam procesu s Miloslavem Lojkem. In: A nepozdvihne meč... : odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2007, s. 283-323.

 

BLAŽEK, Petr: Opozice a odpor : K typologii nesouhlasu s komunistickým režimem v Československu 1968 1989. In: 1. Kongres českých politologů / Sest. Vladimíra Dvořáková. Praha, 2003, s. 261-270. - Akce: 1. Kongres českých politologů. Praha-Suchdol. 05.09.2003-06.09.2003.

 

BLAŽEK, Petr: Paralelní polis [autor Václav Benda]. In: Proglas, roč. 13, č. 3 (2002), s. 18-19.

 

BLAŽEK, Petr: Residency of the Federal Ministry of the Interior in the Soviet Union : position, activities and staffing in 1989. In: NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe 1945 89 : anthology of the international conference / Ed. Alexandra Grúňová. Bratislava, 2008, s. 250-274. - Akce: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989 [Medzinárodná konferencia]. Bratislava. 14.11.2007-16.11.2007.

 

BLAŽEK, Petr: Rezidentura FMV v Sovětském svazu : postavení, činnost a personální obsazení v roce 1989. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 1989 : zborník / Zost. Alexandra Grúňová. Bratislava, 2008, s. 236-259. - Akce: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 1989 [Medzinárodná konferencia]. Bratislava. 14.11.2007-16.11.2007.

 

BLAŽEK, Petr: Setkání představitelů československé a polské opozice na státních hranicích 1978 1989 [Begegnungen der Repräsentanten tschechoslowakischer und polnischer Opposition an den Staatsgrenzen 1978-89]. In: Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti / Ed. Dominik Hrodek. Praha, 2003, s. 177-209. Res. něm. - Akce: Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti [Konference]. Pardubice. 18.04.2002-20.04.2002.

 

BLAŽEK, Petr: Typologie opozice a odporu proti komunistickému režimu : Přehled koncepcí a limity bádání. In: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2005, s. 10-24.

 

BLAŽEK, Petr: Výbor na obranu Ivana Polanského : Limity spolupráce českého a slovenského opozičního hnutí. In: Slovensko a režim normalizácie / Zost. Norbert Kmeť. Prešov, 2002, s. 206-221. - Akce: Slovensko a režim normalizácie [Seminář]. Prešov. 04.12.2001-05.12.2001.

 

BLAŽKOVÁ, Jana: Pavouk a jeho sítě. In: Roš chodeš, roč. 57, č. 8 (1995), s. 14-15.

 

BOCK, Ivo - HÄNSGENOVÁ, Sabine - SCHLOTT, Wolfgang: Kultura bez cenzury. In: Samizdat : Eseje : Alternativní kultura ve střední a východní Evropě - šedesátá až osmdesátá léta 20. století. Praha, 2002, s. 43-56.

 

BOCK, Ivo: Politiken der Zensur in der UdSSR und der ČSSR (1960er bis 1980er Jahren) : Quellenlage und Forschungsstand. In: Das Andere Osteuropa von den 1960er bis zu den 1980er Jahren : Berichte zur Forschungs- und Quellenlage. Bremen, 2008 s. 85-91.

 

BOCK, Ivo: Tschechoslowakei. In: Kultur im Umbruch : Polen - Tschechoslowakei - Russland. Bremen, 1992, s. 94-145.

 

BODEN, Doris: Wortende. In: Bohemia, Jhr. 41, Nr. 1 (2000), s. 171-172. - Akce: Wortende : Intellektuelle im 21. Jahrhundert? Vergleichende Überlegungen kurz vor Ende des intellektuellen Jahrhunderts [Tagung]. Leipzig. 25.11.1999-28.11.1999.

 

BOTSAS, Eleftherios: Trade and the Collapse of Central Planning in Europe. In: East European Quarterly, Vol. 26, Nr. 2 (1992), s. 239-259.

 

BRABEC, Jiří: Otazníky nad literární historií sedmdesátých a osmdesátých let. In: Život je jinde...? : Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století / Uspoř. a k vyd. připr. Jan Matonoha. Praha, 2002, s. 13-18. - Akce: Život je jinde...? [Mezinárodní mezioborová konference]. Praha. 13.06.2001-15.06.2001.

 

BRADA, Josef C.: Take Two : The Czech Republic. In: International Economic Insights, Vol. 4, Nr. 3 (1993), s. 13-16.

 

BRAHM, Heinz: Demokratischer Wiederaufbau in Osteuropa : Der Kollaps der kommunistischen Regime. In: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989 1995 : Dokumentation der Tagung / Hrg. Hans Süssmuth. 1. Aufl. Baden-Baden, 1998, s. 78-89. -.Akce: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989-1995 [8. Leutherheider Forum]. Düsseldorf. 13.12.1995-16.12.1995.

 

BREGANT, Michal: Abrakadabrantní proměny. In: Iluminace, roč. 9, č. 2(26) (1997), s. 161-171.

 

BRENNER, Christiane: Vztah k minulosti - vyrovnání s minulostí. In: Češi a Němci : Dějiny - kultura - politika / Uspoř. Walter Koschmal. Praha ; Litomyšl, 2001, s. 297-302.

 

BROKL, Lubomír: Čím bylo a čím pro Čechy zůstalo Pražské jaro 1968 : Češi a demokracie, tehdy a nyní [The meaning of the Prague Spring 1968 for the Czechs : The Czechs and democracy then and now]. In: Spory o dějiny : Sborník kritických textů. 4. Praha, 2003, s. 11-43. Res. angl.

 

BROKL, Lubomír - MANSFELDOVÁ, Zdenka: Von der "unpolitischen" zur "professionellen" Politik : Aspekte der politischen Kultur in der ČSFR in der Periode des Systemwechsels. In: Regimewechsel : Demokratisierung und politische Kultur in Ost Mitteleuropa / Hrsg. v. Peter Gerlich, Fritz Plasser, Peter A. Ulram. Wien, 1992, s. 163-202.

 

BROKLOVÁ, Eva - BROKL, Lubomír: Hledání demokracie pro Československo. In: Přítomnost (1991), s. 12.

 

BROKLOVÁ, Eva: Nichtselbstverständlichkeit der Demokratie. In: Das Scheitern der Verständigung / Hrsg. v. Jörg K. Hoensch, Dušan Kováč. Essen, 1994, s. 51-62.

 

BRUSIS, Martin: Privatisierungskonflikte in Polen, Ungarn und der ehemaligen ČSFR : Überlegungen zu einer vergleichenden Analyse. In: Osteuropa, Jhrg. 43, No. 7 (1993), s. 678-686.

 

BRÜSTLE, Alena - DÖHRN, Roland: Der wirtschaftliche Transformationsprozess in Ostmitteleuropa : Daten und Prognosen. In: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989-1995 : Dokumentation der Tagung / Hrg. Hans Süssmuth. Baden-Baden, 1998, s. 449-462. - Akce: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989 1995 [8. Leutherheider Forum]. Düsseldorf. 13.12.1995-16.12.1995.

 

BRYANT, Christopher: Civil Society and Ethnic Difference in East-Central Europe and the Baltic Countries. In: Reform of the Socialist System in Central and Eastern Europe / Eds. Martin J. Bull et al. Houndmills, 1998, s. 16-40.

 

BŘEŇOVÁ, Věra - ROHLÍKOVÁ, Slavěna: Cesta k demokracii ve státech bývalého sovětského bloku : výběr české a zahraniční literatury vydané v letech 1998-1999 [The Road to Democracy in the Countries of the Former Soviet Bloc : A Selection of Czech and Other Publications from 1998-99]. In: Soudobé dějiny, roč. 6, č. 4 (1999), s. 654-661.

 

BUCH, Claudia M.: Banken im Transformationsprozess - eine Bestandsaufnahme für Polen, die Tschechische Republik und Ungarn. In: Die Weltwirtschaft, Nr. 1 (1996), s. 70-102.

 

BUCHALA, Rudolf: Szanse miedzynarodowego zbliźenia w Europie Środkowej. In: Sprawy Miedzynarodowe, roč. 43, č. 2 (1990), s. 93-104.

 

BUKOVSKIJ, Vladimír: Krize společenských struktur. In: Demokratická revoluce : Stav a výhledy světa jaro 1989 : Výběr dokumentů / K vyd. připr. Milena Janišová, úvodní poznámka Vilém Prečan. 1. vyd. Praha, 1990, s. 21-25. - Akce: Demokratická revoluce : Stav a výhledy světa jaro 1989 [Konference]. Washington. 01.05.1989 02.05.1989.

 

BUKOVSKIJ, Vladimír: Soud v Moskvě. 1-3. In: Střední Evropa, roč. 13, č. 69-71 (1997), s. 70-77 ; 94-100 ; 104-110 - Kap. z knihy: Jugement a Moscou (Paris, 1995).

 

BULL, Martin J. - INGHAM, Mike: Difficult Democracies : Central and Eastern Europe in Transition. In: Reform of the Socialist System in Central and Eastern Europe / Eds. Martin J. Bull. Houndmills, 1998, s. 1-15.

 

BUNCE, Valerie: Lessons of the First Postsocialist Decade. In: East European Politics and Societies, Vol. 13, Nr. 2 (1999), s. 236-243. - Akce: The Revolutions of 1989 : Lessons of the First Postcommunist Decade [An EEPS Round Table]. Berkeley. 1999.

 

BURGER, Josef: Politics of Restitution in Czechoslovakia. In: East European Quarterly, Vol. 26, Nr. 4 (1992), s. 485-498.

 

BURIAN, Václav: Nůžky. In: Desetiletí / Sest. Pavel Šaradín. Olomouc, 2003, s. 155-157.

 

BURSÍK, Tomáš: Političtí vězni a jejich postavení v rámci českého vězeňského systému 1969-1989. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, roč. 5, (2007), s. 137-153. Res. angl.: Political Prisoners and Their Position in the Czech Prison System in 1969- 1989.

 

BUSEK, Erhard: Co zůstalo z převratu 1989-1990? : EU a středovýchodní Evropa - SVE. In: Českoslovenství - součást evropanství : o vzájemnosti a svébytnosti střední Evropy / Red. Stanislava Kučerová. 1. vyd. Brno, 1996, s. 219-221. - Akce: Česko-slovenská vzájemnost a svébytnost v soudobé Evropě [Odborná mezinárodní konference]. Luhačovice. 28.08.1995-29.08.1995.

 

BUSEK, Erhard: La Transformation de l'Europe. In: Vers une mutation de société : la marche de l'Europe de l'Est vers la démocratie / Sous la direction de Miklos Molnár. Paris, 1991, s. 9-15.

 

BUŹALSKI, Ernest: Mniejszość niemecka w Polsce i w Czechosłowacji w okresie przemian ustrojowych (1989-1992) [Deutsche Minderheit in Polen und in der Tschechoslowakei in der Zeit der Transformation (1989-1992)]. In: Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti / Ed. Dominik Hrodek. Praha, 2003, s. 210-221. Res. něm. - Akce: Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti [Konference]. Pardubice. 18.04.2002-20.04.2002.

 

BYSTRICKÝ, Valerián: K niektorým problémom vývoja historiografie na Slovensku v 90. rokoch 20. storočia. In: Historický časopis, roč. 50, č. 1 (2002), s. 10-19. - Akce: 12. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Smolenice. 24.04.2001-26.04.2001.

 

BYTOVÉ semináře / Ladislav Hejdánek, Radim Palouš, Ivan Havel, Jakub S. Trojan, Oto Mádr, Daniel Kroupa. In: Universum, č. 1(33) (1999), s. 26-28. - Akce: Teologické a filosofické bytové semináře před rokem 1989 [Panelová diskuse]. Praha. 05.11.1998.

 

BÝVALÝ SSSR a naše státní zájmy / Milan Švankmajer, Bohdan Zilynskyj, Lubomír Švec, Emil Voráček. In: Máme národní zájmy? / Ed. Jiří Valenta, Karel Krátký. 1. vyd. Praha, 1992, s. 87-96.

 

CAJTHAML, Petr - BLAŽEK, Petr: Dezinformace, lži a pomluvy : Kampaně proti opozici v Československé televizi 1968-1989 [Disinformation, Lies, and Slander : The Campaign against the Opposition in Czechoslovak Television, 1968-89]. In: Soudobé dějiny, roč. 11, č. 1/2 (2004), s. 300-303. Res. angl. - Akce: Dezinformace, lži a pomluvy : Kampaně proti opozici v ČT 1968-1989 [Cyklus přednášek]. Praha. 2003-2004.

 

CAJTHAML, Petr: Charta 77 a komunistická propaganda. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic-revolution, 1977-89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 239-247. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

CAJTHAML, Petr: Charter 77 and communist propaganda : abstract. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 248-251. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

CAŁKA, Marek J.: Nová geopolitická situace Polska po pádu komunismu a rozpadu Sovětského svazu : Polská východní politika - výběr strategie a perspektivy. In: Rusko, Polsko a střední Evropa : dědictví minulosti a současnost. Praha, 1998, s. 45-54.

 

CAMPEANU, Pavel: Between Democracy and Democratization. In: Grappling with Democracy : Deliberations on Post-Communist Societies (1990-1995) / Ed. Elźbieta Matynia. Praha, 1996, s. 51-55.

 

CAPELLE-POGACEAN, Antonela: Melancholie disidentů. In: Demokracie v Evropě : příspěvky k tématu demokratického občanství v Evropě / Eds. Monika MacDonagh-Pajerová aj. Praha, 2006, s. 115-125. Res. angl.: Commentary to Rupnik's text about the crisis of democracy.

 

CAŞU, Igor: Ethnonationale Identität, Minderheiten und Föderalismus. In: Südosteuropa im 20. Jahrhundert : Ethnostrukturen, Identitäten, Konflikte / Hrsg. Flavius Solomon. Iaşi ; Konstanz, 2004, s. 47-54.

 

CENTRAL'NO-VOSTOČNAJA Jevropa vo vtoroj polovine XX veka / Interv'ju A. D. Nekipelova pri učastii I. I. Orlika, B. A. Šmeleva, S. P. Glinkinoj, G. N. Sevost'janovu. In: Novaja i novejšaja istorija, č. 1 (2003), s. 3-17.

 

CLARK, Ed. - SOULSBY, Anna: The Re-formation of the Managerial Élite in the Czech Republic / Ed. ... In: Europe-Asia Studies, Vol. 48, Nr. 2 (1996), s. 285-303.

 

CO se zlepšilo, co se nedaří : Anketa Listů před parlamentními volbami. In: Listy, roč. 26, č. 2 (1996), s. 7-27.

 

CORELLOU-DAVIDOVSKI, Carol: Wandel und Kontinuität der Massenmedien in Polen. In: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989-1995 : Dokumentation der Tagung / Hrg Hans Süssmuth. 1. Aufl. Baden-Baden, 1998, s. 228-237. - Akce: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989-1995 [8. Leutherheider Forum]. Düsseldorf. 13.12.1995-16.12.1995.

 

CRÉPON, Marc: La leçon de Havel : une lecture de la "Lettre ouverte à Gustáv Husák". In: La nouvelle Alternative, Vol. 22, No. 72-73, (2007), s. 15-27. - Akce: La Charte 77 ; origines et héritages [Kolokvium]. Paris. 25.01.2007.

 

CROAN, Melvin: 1989 : Ten Years On. In: East European Politics and Societies, Vol. 13, Nr. 2 (1999), s. 249-255. - Akce: The Revolutions of 1989 : Lessons of the First Postcommunist Decade [An EEPS Round Table]. Berkeley. 1999.

 

CSÁKY, Moritz: Geschichte und Gedächtnis : Erinnerung und Erinnerungsstrategien im narrativen historischen Verfahren : Das Beispiel Zentraleuropas. In: Klio ohne Fesseln? : Historiographie im östlichen Europa nach dem Zusammenbruch des Kommunismus / Hrsg. Alojz Ivaniševič. Wien, 2002, s. 61 79.

 

CUHRA, Jaroslav: Dekret Quidam episcopi a zánik Sdružení katolického duchovenstva Pacem in terris [Das Dekret Quidam episcopi und das Erlöschen der Vereinigung des katholischen Klerus Pacem in terris]. In: Pocta docentu Vladimíru Nálevkovi : K šedesátým narozeninám. Praha, 2001, s. 167- 178. (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 2 (1998) ; Studia Historica 49) Res. něm.

 

CUHRA, Jaroslav: Charter 77 and independent activity in Czechoslovakia : the limits of intersection : abstract. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977 89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 103-104. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

CUHRA, Jaroslav: Katalickaja carkva i supracij narmalizacyjnamu režimu. In: Arche, sv. 7-8 (2006), s. 103-113.

 

CUHRA, Jaroslav: Katolická církev a odpor vůči "normalizačnímu" režimu. In: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2005, s. 67-78.

 

CUHRA, Jaroslav: Katolická církev přelomu 80. let v diplomových pracích příslušníků StB : Krátká analýza a edice dokumentů [Roman Catholic Church in the late 1980s in the diplomatic work of StB agents : Concise analysis and documents]. In: Securitas Imperii, roč. 5, (1999), s. 3-145.

 

CUHRA, Jaroslav: Nezávislé aktivity v Československu a Charta 77 : meze protnutí. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977 89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 95 102. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

CUHRA, Jaroslav: Pražský biskup Tomášek a stát v čase ostré normalizace (1969-1982) [Tomášek, Bishop of Prague, and the State at the Height of Normalization]. In: Význam kardinála Tomáška v období normalizace a přechodu k demokracii : Sborník textů / Ed. Aleš Opatrný. Praha, 2000, s. 7-25. - Akce: Význam kardinála Tomáška v období normalizace a přechodu k demokracii [Sympozium ke 100. výročí narození kardinála Tomáška]. Praha. 28.09.1999-29.09.1999.

 

CUHRA, Jaroslav: Skrytý zápas : Stát, katolická církev a mládež v druhé dekádě normalizačního režimu [Hidden Struggles, The State, Catholicism and Youth in the Second Decade of the Regime's 'Normalization']. In: Ostrůvky svobody : Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu / Miroslav Vaněk. Praha, 2002, s. 107-143. Res. angl.

 

CUHROVÁ, Libuše: Dvacet let ve stínu : Malá kapitola z dějin českého skautingu [Twenty Years in the Shade : A Short Chapter from Czech Scouting History]. In: Ostrůvky svobody : Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu / Miroslav Vaněk. Praha, 2002, s. 145-174. Res. angl.

 

CVIKLOVÁ, Lucie: Lokální nomenklaturní elity v posledních desetiletích reálného socialismu a strategie jejich adaptace v nových poměrech. In: Totalitarismus 4 : interdisciplinární pohled / Eds. Ivo T. Budil. Plzeň, 2008, s. 123-131. - Akce: Totalitarismus [4. interdisciplinární sympozium]. Plzeň. 23.05.2008.

 

CZAPLIŃSKA, Joanna: Malá apokalypsa Tadeusze Konwického a Medorek Petra Placáka : dva symboly samizdatu. In: Česká a polská samizdatová literatura = Czeska i polska literatura drugiego obiegu / Red. Libor Martinek. Opava, 2004, s. 149-152. - Akce: Česká a polská samizdatová literatura [Mezinárodní vědecká konference]. Opava. 13.11.2002-14.11.2002.

 

CZYŹEWSKI, Krzysztof: Powrót Europy Środkowej. In: Kultura, szkice, opowiadania, sprawozdania, č. 10/601 (1997), s. 62-70.

 

ČARNOGURSKÝ, Ján: Vyrovnávanie sa s komunizmom. In: Komunismus v nás : Cesta do minulosti nebo budoucnosti? Brno, 2000, s. 69-72. - Akce: Komunismus v nás : Cesta do minulosti nebo budoucnosti? [Konference]. Praha. 24.06.2000.

 

ČERNÝ, Otakar: Akce Sáva. In: Transdisciplinární gratulovník k 60. narozeninám Ivana M. Havla / Ed. Jiří Fiala, Ivan Chvatík. Praha, 2000, s. 591-593.

 

ČERVENÝ, Ondrej - KMEŤ, Norbert: SNR a jej snahy o riešenie štátoprávnych otázok (jún 1992-január 1993). In: Pohľady na slovenskú politiku / Ved. red. Miroslav Pekník. Bratislava, 2000, s. 476-484. Res. angl., něm., fr.

 

ČULÍK, Jan: Dědictví normalizace? In: Listy, roč. 28, č. 3 (1998), s. 31-35.

 

DAHRENDORF, Ralf: Svůj názor neměním. In: Listy, roč. 23, č. 4 (1993), s. 31.

 

DAMBORSKÝ, Jiří: Cenzura, prohibita, samizdat, drugi obieg. In: Česká a polská samizdatová literatura = Czeska i polska literatura drugiego obiegu / Red. Libor Martinek. Opava, 2004, s. 18-21. - Akce: Česká a polská samizdatová literatura [Mezinárodní vědecká konference]. Opava. 13.11.2002-14.11.2002.

 

DANIEL, Alexandr: Jako svobodní lidé : Původ a kořeny disentu v Sovětském svazu. In: Samizdat : Eseje : Alternativní kultura ve střední a východní Evropě - šedesátá až osmdesátá léta 20. století. Praha, 2002, s. 17-29.

 

DARSKI, Jozef: Slovakia : the Power Game. In: Uncaptive Minds, Vol. 4, Nr. 2 (1991), s. 80-88.

 

DAY, Barbara: Případ Abrahámův : otázka víry. In: Divadelní revue, roč. 8, č. 2 (1997), s. 36-43.

 

DEIGHTON, Anne: The Remaking of Europe. In: The Oxford history of the twentieth century / Eds. Michael Howard et al. Oxford, 2000, s. 190-201.

 

DEKEN, Johan J. de: Breaking the past dependency of Soviet social security : can Central European experiences be exported towards the East? In: Fighting poverty and reforming social security : what can Post-Soviet States learn from the new democracies of Central Europe? / Ed. Michael Cain. Washington, 2005, s. 11-27. - Akce: Fighting poverty and reforming social security [Konference]. Washington. 10.06.2005.

 

DIENSTBIER, Jiří: Češi a Němci : nový začátek. In: Češi a Němci : Dějiny - kultura - politika / Uspoř. Walter Koschmal. Praha ; Litomyšl, 2001, s. 318-326.

 

DIENSTBIER, Jiří: Tak Otmarovi je padesát [Otmar Oliva]. In: Bytem v hrůze / Vybral, uspoř. a red. uprav. Jaroslav Zapletal. Velehrad, 2002, s. 155-157.

 

DISKUSE k úvodnímu bloku. In: Věda v Československu v období normalizace (1970-1975) : Sborník z konference / K vyd. připr. Antonín Kostlán. Praha, 2002, s. 55-57. - Akce: Věda v Československu v období normalizace (1970-1975) [Konference]. Praha. 21.11.2001-22.11.2001.

 

DISKUSNÍ setkání 19. října 2007 / Petr Blažek, Petr Uhl, Václav

Havel, Jarmila Bělíková, Otta Bednářová, Jaroslav Suk, Jakub Trojan, Kamila Bendová, Alfréd Kocáb, Přemysl Janýr, Jan Ruml, Zina Freundová, Petr Pospíchal, Ján Čarnogurský, Radek Schovánek, Petruška Šustrová, Václav Malý, Jaroslav Pažout, Jan Litomiský, Anna Šabatová, Jiří Gruntorád, Zbyněk Hejda, Lenka Marečková, Karel Freund, Michal Matzenauer, Věra Roubalová, Patrik Benda. In: Nejcitlivější místo režimu : Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných pohledem svých členů / K vyd. připr. Petr Blažek a Jaroslav Pažout. Praha, 2008, s. 11-111.

 

DOBEŠ, Jan - ZEMAN, Pavel: Skutečné a domnělé problémy české historiografie. In: Dějiny a současnost, roč. 21, č. 6 (1999), s. 2-41. - Akce: 8. sjezd českých historiků. Hradec Králové. 10.09.1999.

 

DOBRE, Mihail: Regional Developments in Post-Cold War Central Europe. In: Central European Issues, Vol. 1, Nr. 2 (1995/1996), s. 133-145.

 

DOLEŽAL, Jiří: Rok 1989. In: Věci buďtež pozorovány... : Kapitoly z národních dějin. 2. Praha, 1992, s. 57-60.

 

DOSKOČIL, Zdeněk: Nástup Gustáva Husáka k moci v dubnu 1969 [Husák's assumption of power in April 1969]. In: Česká a slovenská společnost v období normalizace = Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie. Bratislava, 2003, s. 15-58. Res. angl. - Akce: Česko-slovenské vztahy - Slovensko-české vzťahy : Česká a slovenská společnost v období normalizace = Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie [11. seminář]. Liberec. 22.08.2001-23.08.2001.

 

DOSTÁL, Petr - HAMPL, Martin: Transformation of East-Central Europe : General Principles under Differentiating Conditions. In: Central Europe after the Fall of the Iron Curtain : Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns and Trends / Eds. Francis W. Carter, Peter Jordan, Violette Rey. Frankfurt a.M. ; Berlin, 1996, s. 113-128. (Wiener Osteuropastudien ; Bd. 4)

 

DRÁPALA, Milan: Přízraky české politiky. In: Prostor, roč. 5, č. 18 (1991), s. 5-8.

 

DUBOVSKÝ, Patrik: Sviečková demonštrácia v Bratislave. In: Moc verzus občan : Úloha represie a politického násilia v komunizme / Zost. Pavel Žáček. Bratislava, 2005, s. 219-231. - Akce: Úloha represie a politického násilia v komunizme [Medzinárodný seminár]. Bratislava. 10.11.2005-11.11.2005.

 

DUCKE, Karl-Heinz: Církev na území bývalé NDR. In: Teologické texty, roč. 2, č. 2 (1991), s. 69-70.

 

DUFEK, Jiří: Příběh Škody Favorit : Osudy automobilové výroby v socialistickém Československu. In: Dějiny a současnost, roč. 26, č. 4 (2004), s. 12-16.

 

DUPRÉ LA TOUR, Nathanaël: Trois porte-parole de la Charte 77 face au "retour a l'Europe". In: La nouvelle Alternative, Vol. 22, No. 72-73 2007), s. 167-178. - Akce: La Charte 77 ; origines et héritages [Kolokvium]. Paris. 25.01.2007.

 

DURMAN, Karel: Některé negativní mezinárodní faktory ovlivňující demokratickou revoluci 1989-1990. In: Soudobé dějiny, roč. 6, č. 2/3 (1999), s. 308-320 - Res. angl.: Neghative International Factors Influencing the Democratic Revolution, 1989-90.

 

DVOŘÁK, Dominik: Nezávislé náboženské vzdělávání za "normalizace" : několik (osobních) příkladů. In: Soudobé dějiny, roč. 14, č. 2/3 (2007), s. 449-470. Res. angl.: Independent Religious Education in the Period of "Normalization" : several personal examples.

 

DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Jak se točil seriál "Třicet případů majora Zemana". In: Sborník Archivu ministerstva vnitra, roč. 1, (2003), s. 91-99.

 

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra: Deset let po: propad či úspěch? [Ten years after: Failure or Success?]. In: Politologická revue, roč. 5, č. 1 (1999), s. 140-141. - Akce: Deset let po: propad či úspěch? [5. regionální konference středoevropských politologických společností]. Bratislava. 21.01.1999-23.01.1999.

 

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra: Deset let poté [Ten Years After]. In: Politologická revue, roč. 5, č. 2 (1999), s. 3-17. Res. angl.

 

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra: Nové demokracie na konci století. In: Politologická revue, roč. 4, č. 1 (1998), s. 96-97. - Akce: Nové demokracie na konci století [4. mezinárodní seminář]. Rijeka. 10.01.1998-11.01.1998.

 

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra: Ten years after. In: Political Changes in the Czech Republic and Taiwan : Comparison / Ed. Bořivoj Hnízdo. Prague, 2001, s. 18-27. - Akce: Political Changes in the Czech Republic and Taiwan : Comparison [Konference]. Praha. 15.05.2001.

 

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra: Úvahy nad přechody k demokracii. In: Prostor, roč. 5, č. 19 (1992), s. 55-62.

 

DZURINDA, Mikuláš: Náš zápas o podobu slobody. In: November '89 v regiónoch Slovenska a dnešok (november 1989 - november 1999) / Zost. Michal Horský. Martin, 2000, s. 12-14. - Akce: November '89 v regiónoch Slovenska a dnešok (november 1989 - november 1999) [Konferencia]. Trnava. 15.11.1999.

 

EASTWOOD, Lauren: From Revolution to Dissolution : Recent Transitions of the Eastern European Environmental Movement. In: Central Europe after the Fall of the Iron Curtain : Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns and Trends / Eds. Francis W. Carter et al. Frankfurt a.M. ; Berlin, 1996, s. 175-186. (Wiener Osteuropastudien ; Bd. 4)

 

ECKERT, Rainer: Das Programm einer demokratischen Revolution : Debatten der DDR-Opposition in den "radix Blättern" 1987-1989. In: Deutschland Archiv, Jhrg. 32, Nr. 5 (1999), s. 773-779.

 

EHRKE, Michael: Draft of the Prague Declaration : The European Revolution of 1989 and the Future of Europe. In: Evropská revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy = Die europäische Revolution von 1989 und die Zukunft Europas = The European Revolution of 1989 and the Future of Europe. Praha, 2003, s. 192-197. - Akce: Evropská revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy [Konference]. Praha. 16.03.2001-17.03.2001.

 

EHRKE, Michael: Entwurf der Prager Erklärung : Die europäische Revolution von 1989 und die Zukunft Europas. In: Evropská revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy = Die europäische Revolution von 1989 und die Zukunft Europas = The European Revolution of 1989 and the Future of Europe. Praha, 2003, s. 120-125. - Akce: Evropská revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy [Konference]. Praha. 16.03.2001-17.03.2001.

 

EHRKE, Michael: Návrh Pražského prohlášení : Evropská revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy. In: Evropská revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy = Die europäische Revolution von 1989 und die Zukunft Europas = The European Revolution of 1989 and the Future of Europe. Praha, 2003, s. 50-54. - Akce: Evropská revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy [Konference]. Praha. 16.03.2001-17.03.2001.

 

EICHWEDE, Wolfgang: Soustroví Samizdat. In: Samizdat : Eseje : Alternativní kultura ve střední a východní Evropě - šedesátá až osmdesátá léta 20. století. Brémy, 2002, s. 5-16. - Akce: Samizdat [Výstava]. Berlin ; Praha ; Brusel. 2000-2002.

 

EISENFELD, Peter: Zehn Jahre nach dem Mauerfall : Thesen zur heutigen gesellschaftlichen Situation ehemaliger DDR-Nomenklaturkader und politisch Verfolgter der SED-Diktatur. In: Deutschland Archiv, Jhrg. 33, Nr. 1 (2000), s. 68-81.

 

EISENHAMMER, Miroslav: Archivy politických stran po pádu komunismu. In: Archivní časopis, roč. 52, č. 1 (2002), 50-52. - Akce: Archives of Political Parties after the Collapse of Communism [Kurs]. Budapest. 16.07.2001 27.07.2001.

 

EISENSTADT, S. N.: The Breakdown of Communist Regimes. In: The Revolutions of 1989 / Ed. Vladimir Tismaneanu. London, 1999, s. 89-107.

 

EKIERT, Grzegorz: Ten Years After : An Optimistic View. In: East European Politics and Societies, Vol. 13, Nr. 2 (1999), s. 278-284. - Akce: The Revolutions of 1989 : Lessons of the First Postcommunist Decade [An EEPS Round Table]. Berkeley. 1999.

 

ENTZ, Géza: Die Wirkung der Auflösung der Tschechoslowakei auf die slowakisch ungarischen Verhältnisse und auf die Lage der ungarischen Minderheit in der Slowakei. In: Im historischen Würgegriff : die Beziehungen zwischen Ungarn und der Slowakei in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft / Hrsg. Robert Aspeslagh. Baden Baden, 1994, s. 97 100.

 

ENYEDI, György: New Regional Processes in Post Socialist Central Europe. In: Central Europe after the Fall of the Iron Curtain : Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns and Trends / Eds. Francis W. Carter et al. Frankfurt a.M., 1996, s. 129-136. (Wiener Osteuropastudien ; Bd. 4)

 

ENYEDI, Zsolt: Politické strany ve střední a východní Evropě : kritické zhodnocení po přechodu k demokracii. In: Demokracie v Evropě : příspěvky k tématu demokratického občanství v Evropě / Eds. Monika MacDonagh Pajerová aj. Praha, 2006, s. 127-141. Res. angl.: The development of post-communist political parties in Central and Eastern Europe.

 

FAULENBACH, Bernd: Německá společnost vzpomínání na východě a na západě po roce 1989/90. In: Diktatura - válka - vyhnání : kultury vzpomínání v českém, slovenském a německém prostředí od roku 1945 / Eds. Christoph Cornelissen aj. Ústí n.L., 2007, s. 423-441.

 

FEĽDMAN, Dmitrij Michajlovič: Rossija i Vostočnaja Jevropa : Od "cholodnoj vojny" k novomu mirovomu porjadku. In: Revoljucii 1989 goda v stranach Centraľnoj (Vostočnoj) Jevropy = Revolutions of 1989 in the Countries of Central (Eastern) Europe : Vzgljad čerez desjatiletije = View a Decade After / Otv. red. G. N. Sevostjanov. Moskva, 2001, s. 56-63.

 

FERENČUHOVÁ, Slavomíra: "Socialistická žena" pred a po roku 1989 : Odraz politických udalostí v príbehoch bývalých členiek Slovenského zväzu žien. In: Mozaika v re-konstrukci : Formování sociálních identit v současné střední Evropě / Eds. Csaba Szaló aj. Brno, 2003, s. 91-110.

 

FLOOD, Patrick J.: Abortion and the Right to Life in Post-Communist Eastern Europe and Russia. In: East European Quarterly, Vol. 36, Nr. 2 (2002), s. 191-226.

 

FLOSS, Pavel: Filosofovy poznámky k hlubším příčinám tíživé společenské mentality. In: Česká konzervativní a liberální politika : Sborník k desátému výročí založení revue Proglas / Eds. Petr Fiala, František Mikš. Brno, 2000, s. 401-417.

 

FRAZIK, Wojciech: Bibliografia waźniejszych publikacji polskich dotyczacych upadku komunizmu i transformacji ustrojowej w Polsce w latach 1986-1989. In: Polska 1986-1989: koniec systemu. 1, Referaty / Paweł Machcewicz. Warszawa, 2002, s. 235-256. - Akce: Polska 1986-1989: koniec systemu [Mezinárodní konference]. Miedzeszyn. 21.10.1999-23.10.1999.

 

FRYBES, Marcin: Par-dela les montagnes : les contacts entre les milieux de l'opposition démocratique de Pologne et de Tchécoslovaquie 1977-1989. In: La nouvelle Alternative, Vol. 22, č. 72 73 (2007), s. 107-117. - Akce: La Charte 77 ; origines et héritages [Kolokvium]. Paris. 25.01.2007.

 

FUČÍK, Josef: Rozpočtové výdaje na obranu v zemích Varšavské smlouvy v letech 1955-1989. In: Vojenské výdaje v letech studené války a po jejím skončení / Ed. Miroslav Krč. Praha, 2000, s. 64-92.

 

GABANYI, Anneli Ute: Revolutionen in Ostmitteleuropa : Ursachen, Gemeinsamkeiten, Perspektiven. In: Osteuropa, Jhrg. 47, Nr. 1 (1997), s. 3-25.

 

GÁFRIK, Michal: O normalizačnej praxi v literatúre a v literárnej vede. In: Slovensko a režim normalizácie / Zost. Norbert Kmeť. Prešov, 2002, s. 152-183. - Akce: Slovensko a režim normalizácie [Seminár]. Prešov. 04.12.2001 05.12.2001.

 

GARTHOFF, Raymond L.: The Conference on Poland, 1980-1982 : Internal Crisis, International Dimensions. In: Cold War International History Project, Vol. 10, (1998), s. 229-232. - Akce: Poland 1980/1982 : Internal Crisis, International Dimensions [Mezinárodní konference]. Jachranka ; Warszawa. 07.11.1997-10.11.1997.

 

GARTON ASH, Timothy: Po deseti letech [Ten Years After]. In: Soudobé dějiny, roč. 6, č. 4 (1999), s. 572-579. - Res. angl.

 

GARTON ASH, Timothy: Prague : Intellectuals and Politicians. In: Critical Essays on Václav Havel / Eds. Marketa Goetz-Stankiewicz et al. New York, 1999, s. 57-71. - Přet. z: The New York Review, Vol. 42, no. 1 (12.1.1995), s. 34-40.

 

GARTON ASH, Timothy: Pravda o diktaturách. In: Nová Přítomnost, Č. 8 (1998), s. 8-11.

 

GARTON ASH, Timothy: Pravda o diktaturách. In: Proglas, roč. 10, č. 1 (1999), s. 19-26.

 

GARTON ASH, Timothy: Směr evropské historie. In: Soudobé dějiny, roč. 5, č. 2/3 (1998), s. 281-294 - Předn. v aule Karolina 27.11.1997 v rámci cyklu Tannerových přednášek. Res. angl.: The Direction of European History.

 

GARTON ASH, Timothy: The Year of Truth. In: The Revolutions of 1989 / Ed. Vladimir Tismaneanu. London, 1999, s. 108-124.

 

GATI, Charles: East-Central Europe - the Morning after. In: Foreign Affairs, Vol. 69, Nr. 5 (1990/1991), s. 129-145.

 

GEHRKE, Bernd: DDR-Opposition in den siebziger Jahren und die "Solidarität mit Prag". In: harta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977 89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 127-151. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

GEHRKE, Bernd: Opozice v NDR v sedmdesátých letech a "solidarita s Prahou" : abstrakt. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977 89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 152-154. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

GENSCHER, Hans Dietrich: Deset let poté : "Průlom ke svobodě". In: Mezinárodní politika, roč. 23, č. 12 (1999), s. 22-23. - Akce: Průlom ke svobodě [Konference]. Praha. 29.09.1999.

 

GEREMEK, Bronisław: Role Polska při svržení komunismus v Evropě. In: Soudobé dějiny, roč. 6, č. 2/3 (1999), s. 321-327. - Res. angl.: The Role of Poland in Bringing Down Communism in Europe.

 

GERGELY, András: Gesellschaftlicher Wandel in Ungarn : Abnehmende, alternde, kranke Gesellschaft. In: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989-1995 / Hrg. Hans Süssmuth. Baden-Baden, 1998, s. 409-417. - Akce: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989 1995 [8. Leutherheider Forum]. Düsseldorf. 13.12.1995-16.12.1995.

 

GIBAS, Christel: "Mit der Distanz wächst die Einsicht... : eine Diskussion zu den Herbstereignissen des Jahres 1989 in der DDR. In: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung, Jhrg. 42, Nr. 1 (2000), s. 115-117.

 

GÍMEŠ, Emil: Normalizace a její mravní důsledky. In: Sborník prací k sedmdesátinám doc. PhDr. Zdeňka Filipa, CSc. Olomouc, 1995, s. 45-49.

 

GÍMEŠ, Emil: Normalizace v politologické reflexi. In: Olomouc (1996), s. 3-10.

 

GNEVECKOW, Jürgen: Umweltpolitik in Mittel- und Osteuropa - der Prozess "Umwelt für Europa" : Beschreibung, Bewertung und perspektivische Betrachtung. In: Osteuropa, Jhrg. 46, Nr. 4 (1996), s. 343-363.

 

GOBET, Sergio: Ungheria, Cechia, Slovacchia, Austria : tendenze del traffico oltremare attraverso alcuni principali porti del Nord e del Sud d'Europa nel 1995. In: Est Ovest, Vol. 27, No. 4 (1996), s. 38-46.

 

GOETZ-STANKIEWICZ, Marketa: Das Scheursche Motto: Wie könnte man hier helfen? : Einige Gedanken aus Kanada in neun Szenen. In: Ve službách společné věci = Im Dienst der gemeinsamen Sache : Wolfgang Scheur a Praha 1981-1989 = Wolfgang Scheur und Prag 1981-1989 / Uspoř. Vilém Prečan. Brno, 2001, s. 159-162.

 

GOETZ STANKIEWICZOVÁ, Markéta: Scheurovské motto: Jak by se tu dalo pomoci? : Několik myšlenek z Kanady v devíti aktech. In: Ve službách společné věci = Im Dienst der gemeinsamen Sache : Wolfgang Scheur a Praha 1981-1989 = Wolfgang Scheur und Prag 1981 1989 / Uspoř. Vilém Prečan. Brno, 2001, s. 155-158.

 

GOCHBERG, L. M.: Finansirovanije nauki v stranach s perechodnoj ekonomikoj : sopostaviteľnyj analiz. In: Sociaľnyje nauki v stranach Centraľnoj i Vostočnoj Jevropy na rubeže vekov : sbornik statej, obzorov, referatov / Otv. red. Ju. I. Igrickij. Moskva, 1997, s. 71-79.

 

GOLDSTÜCKER, Eduard: Jdeme v bdělém stavu do katastrofy? In: Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. století : Úvahy, svědectví a fakta / Ed. Stanislava Kučerová. Brno, 2000, s. 168-170. - Přet. z: Právo (22.1.2000).

 

GONĚC, Vladimír: Anketa polského exilu v roce 1987 o "perestrojce". In: Slovanské historické studie, roč. 32, Miroslavu Šestákovi a Miroslavu Tejchmanovi k sedmdesátinám, (2007), s. 183-195. Res. angl.: Survey of Polish Exile in 1987 on "perestrojka" in Russia.

 

GRACOVÁ, Blažena: Problematika utváření nových evropských států v českých a polských dějepisných učebnicích. In: Občan - národ - stát. Praha, 1996, s. 109-122. - Akce: Občan - národ - stát. Poděbrady. 1996.

 

GRAJEWSKI, Andrzej: Paměť jako povinnost. In: Komunismus v nás : Cesta do minulosti nebo budoucnosti? Brno, 2000, s. 48 51. Akce: Komunismus v nás : Cesta do minulosti nebo budoucnosti? [Konference]. Praha. 24.06.2000.

 

GREGOR, Pavel: Vyšetřování akce Asanace. In: Securitas imperii, sv. 13, (2006), s. 177 196.

 

GRUNTORÁD, Jiří: Edice Alef : Z bibliografie samizdatu. In: Kritický sborník, roč. 18, č. 2/3 (1999), s. 147 150.

 

GRUNTORÁD, Jiří: Charta 77 (bojovala) proti režimu. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 217-220. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

GRUNTORÁD, Jiří: Charter 77 versus the regime : abstract. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 221-224, - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

GRUNTORÁD, Jiří: Knihovna Střední Evropy : Z bibliografie samizdatu. In: Kritický sborník, roč. 18, č. 2/3 (1999), s. 150-152.

 

GRUNTORÁD, Jiří: Polsko a Poláci v českém samizdatu 70. a 80. let. In: Česká a polská samizdatová literatura = Czeska i polska literatura drugiego obiegu / Red. Libor Martinek. Opava, 2004, s. 50-62. - Akce: Česká a polská samizdatová literatura [Mezinárodní vědecká konference]. Opava. 13.11.2002-14.11.2002.

 

GRUNTORÁD, Jiří: Samizdat in der Tschechoslowakei in den siebziger und achtziger Jahren. In: Prager Frühling: Mythos und Realität : Erinnerungsbuch: 1968-2008 / Hrsg. Helena Kanyar Becker. Basel, 2008, s. 93-98. - Akce: Prager Frühling: Mythos und Realität [Výstava]. Basel ; Bern ; Reinbek. 31.05.2008-26.10.2008.

 

GRUNTORÁD, Jiří: Státní bezpečnost proti Chartě 77 - Akce Izolace : Krátká analýza a edice dokumentů. In: Securitas Imperii, roč. 5, (1999), s. 173-190.

 

GRUNTORÁD, Jiří - SLEZÁKOVÁ, Marie: Z bibliografie samizdatu : Nové cesty myšlení [edice]. In: Kritický sborník, roč. 12, č. 1 (1992), s. 67-73.

 

GRUNTORÁD, Jiří: Z bibliografie samizdatu : Edice Popelnice [1978-1989]. In: Kritický sborník, roč. 12, č. 2 (1992), s. 67-79.

 

GRUNTORÁD, Jiří: Z bibliografie samizdatu : Edice katolického samizdatu. In: Kritický sborník, roč. 12, č. 3 (1992), s. 69 79.

 

GRUNTORÁD, Jiří: Z bibliografie samizdatu : Edice Krameriova expedice 78 [1978-1990]. In: Kritický sborník, roč. 12, č. 4 (1992), s. 65-78.

 

GRUNTORÁD, Jiří: Z bibliografie samizdatu : Střední Evropa [1984-1989] : Bibliografický soupis příspěvků. In: Kritický sborník, roč. 15, č. 1/2 (1995), s. 125-144.

 

GRUNTORÁD, Jiří: Z bibliografie samizdatu : Pražská imaginace [1985-1990]. In: Kritický sborník, roč. 15, č. 2 (1994), s. 71-80.

 

GRUNTORÁD, Jiří: Z bibliografie samizdatu : Edice Expedice [1975-1989]. 1-2, Černá řada ; Světlá řada. In: Kritický sborník, roč. 14, č. 3-4 (1994), s. 66-78 ; 71-80.

 

GRUŠA, Jiří: The Universality of Human Rights. In: Deutschland, Jhrg. 5, (1999), s. 25.

 

GRUŠA, Jiří: Wolfgang Scheur zum achtzigsten Geburtstag. In: Ve službách společné věci = Im Dienst der gemeinsamen Sache : Wolfgang Scheur a Praha 1981-1989 = Wolfgang Scheur und Prag 1981 1989 / Uspoř. Vilém Prečan. Brno : Atlantis, 2001, s. 165-167.

 

GRUŠA, Jiří: Wolfgangu Scheurovi k osmdesátinám. In: Ve službách společné věci = Im Dienst der gemeinsamen Sache : Wolfgang Scheur a Praha 1981 1989 = Wolfgang Scheur und Prag 1981-1989 / Uspoř. Vilém Prečan. Brno, 2001, s. 163-164.

 

HAGEDORN, Ludger: Verantwortung für Europa : Jan Patočka und Tadeusz Mazowiecki. In: Politik und Moral im neuen Europa / Ed. Tadeusz Mazowiecki. Wien, 1999, s. 29-36.

 

HÁJEK, Jiří GLOTZ, Peter: Otto Bauer, der kleine tschechische Mensch und ein langes Leben : ein Gespräch zwischen Jiří Hájek und Peter Glotz im Dezember in Prag. In: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, Jhr. 40, Nr. 2 (1993), s. 106 113.

 

HÁJEK, Miloš: Moje setkávání s Alexandrem Dubčekem. In: Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa / Red. Jiří Hoppe. Praha, 2002, s. 96-97. - Akce: Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa [Konference]. Praha. 19.11.2001.

 

HANDL, Vladimír: Evropská integrace v zájmech ČSFR. In: Máme národní zájmy? / Ed. Jiří Valenta, Karel Krátký. Praha, 1992, s. 58-69.

 

HANDL, Vladimír - KUNŠTÁT, Miroslav: Střední Evropa v zahraniční politice České republiky. In: Česko a Rakousko po konci studené války : různými cestami do nové Evropy / Eds. Gernot Heiss aj. Ústí n.L., 61-77.

 

HANDL, Vladimír: Transformace komunistické strany : od "strategie levicového ústupu" k evropeizaci. In: Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989 / Eds. Adéla Gjuričová aj. Praha ; Litomyšl, 2008, s. 91-115.

 

HANEL, Olaf: Od rezistence k opozici a zpět. In: České umění 1939-1999 : Programy a impulzy. Praha, 2000, s. 111-120. - Akce: České umění 1939 1999 [Sympozium]. Praha. 08.12.1999-09.12.1999.

 

HANKO, Ludmila B.: Česká exilová literatura 70. a 80. let se zřetelem k románům Josefa Škvoreckého. In: Škvorecký 80 : Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého / K vyd. připr. Helena Kupcová. Praha, 2005, s. 221-230. - Akce: Škvorecký 80 [Mezinárodní konference]. Náchod. 22.09.2004-24.09.2004.

 

HARASZTI, Miklós: Animal Farm Scenarios : the Comeback of the former Communists and why there is no Reason to worry. In: Grappling with Democracy : Deliberations on Post-Communist Societies (1990 1995) / Ed. Elźbieta Matynia. Praha, 1996, s. 82-88.

 

HARASZTI, Miklós: Od občanské odvahy k občanské společnosti. In: Samizdat : Eseje : Alternativní kultura ve střední a východní Evropě - šedesátá až osmdesátá léta 20. století. Praha, 2002, s. 57-63.

 

HARBUĽOVÁ, Ľubica: Najnovšia ruská historiografia o dejinách Československa. In: Slovensko a svet v 20. storočí : kapitoly k 70. narodeninám PhDr. Valeriána Bystrického, DrSc. / Eds. Bohumila Ferenčuhová aj. Bratislava, 2006, s. 117-130. Res. angl.

 

HARE, Paul: Transition to the Market : Recent Developments and Current Problems. In: Reform of the Socialist System in Central and Eastern Europe / Eds. Martin J. Bull et al. Houndmills, 1998, s. 41-59.

 

HATSCHIKJAN, Magarditsch A.: Von der "sanften Revolution" zur "sanften Scheidung" : Politik, Parteien und Wahlen in der CSFR 1989 1992. In: Parteilandschaften in Osteuropa : Politik, Parteien und Transformation in Ungarn, Polen, der Tschechoslowakei und Bulgarien 1989 1992. Paderborn, 1994, s. 83-126.

 

HAUNER, Milan: Charta 77 a evropské mírové hnutí : abstrakt. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 193-194. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 1.32.2070-23.03.2007.

 

HAUNER, Milan: La Charte 77 et les mouvements pacifistes occidentaux. In: La nouvelle Alternative, Vol. 22, No. 72 73 (2007), s. 55-78. - Akce: La Charte 77 : origines et héritages [Kolokvium]. Paris. 25.01.2007.

 

HAUNER, Milan: Charter 77 and the European peace movement. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 163-192. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

HAUNER, Milan: Rusko mezi Evropou a Asií : dialog. In: Dialogy o občanské společnosti / Ed. Josef Alan. Praha, 1995, s. 224-233.

 

HAVEL, Václav: Deset tezí o Chartě (prosinec 1983). In: Charta 77 : dokumenty 1977-1989. Sv. 1, 1977-1983 / Blanka Císařovská Vilém Prečan. Praha, 2007, s. xvii-xxv.

 

HAVEL, Václav: Dix theses sur la Charte. In: La nouvelle Alternative, Vol. 22, No. 72 73 (2007), s. 79-92. - Akce: La Charte 77 :origines et héritages [Kolokvium]. Paris. 25.01.2007.

 

HAVEL, Václav: Euer Friede und unserer : Anatomie einer Zurückhaltung (1985). In: Pannonia, roč. 18, č. 1/2 (1990), s. 15-18.

 

HAVEL, Václav - MICHNIK, Adam: Gespräch. In: Ost Europa. London, 1994, s. 1-43. (Europäische Ideen ; 87)

 

HAVEL, Václav: Liebe Mitbürger! : Die Neujahrrede des Präsidenten der CSSR. In: Zukunft, Nr. 2 (1990), s. 31-34.

 

HAVEL, Václav: Die Ohnmacht der Mächtigen oder Tuis an die Macht! : [Rede in Tokio]. In: Forum, Vol. 39, Nr. 462/464 (1992), s. 46-47. - Akce: Forum. Tokio. 23.04.1992.

 

HAVEL, Václav: Paying back the West. In: The New York Review of Books, Vol. 46, Nr. 14 (1999), s. 54.

 

HAVEL, Václav: "People, Your Government has returned to You!" In: Journal of Democracy, Vol. 1, Nr. 2 (1990), s. 99-105.

 

HAVEL, Václav: Zemřel Jaroslav Seifert. In: S Jaroslavem Seifertem časem i nečasem : Z textů, dokumentů a fotografií knižně většinou nepublikovaných / Sest. Marie Jirásková. Praha, 2001, s. 134. - Z r. 1986.

 

HAVELKA, Miloš: The Czech Transformation - The Universal and the Particular. In: Czech Sociological Review, roč. 5, č. 1 (1997), s. 73-78.

 

HERBST, Andreas: Aufstieg und Ende des Kommunismus : Arbeitstagung des "Jahrbuchs für Historische Kommunismusforschung". In: Deutschland Archiv, Jhrg. 32, Nr. 6 (1999), s. 992-993. - Akce: Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung [Pracovní setkání]. Mannheim. 02.10.1999-03.10.1999.

 

HERZMANN, Jan: 450 Tage seit der sanften Revolution. In: 60 Jahre nach Marienthal : Aufbruch in Osteuropa : Sozialforscherberichten. Wien, 1992, s. 152.

 

HEUMOS, Peter: Variationen pluralistischer Machtorganisation nach dem Kommunismus : Parteien und Parteiensysteme in der Tschechischen Republik und in der Slowakischen Republik. In: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989 1995 : Dokumentation der Tagung / Hrg. Hans Süssmuth. Baden-Baden, 1998, s. 297-326. - Akce: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989-1995 [8. Leutherheider Forum]. Düsseldorf. 13.12.1995-16.12.1995.

 

HINTERMANN, Christiane: Migrationspotenzial Ostmitteleuropa. In: Der Donauraum, Jhrg. 40, Nr. 1/2 (2000), s. 11-15.

 

HOBSBAWN, Eric: Die Arbeiterbewegung - ein gescheitertes Projekt der Moderne? In: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung, Jhr. 42, Nr. 1 (2000), s. 3-10.

 

HOLBA, Pavel: Jak jsem přežil normalizaci / Vzpomínka Pavla Holby, jednoho ze zakladatelů KAN z rok 1968. In: KAN 1968-2003 : 35 let úsilí o polidšťování politiky / Připr. Pavel Holba. Praha, 2003, s. 51-53.

 

HOLEČEK, Tomáš: Sondy do světa reálného socialismu / Ed. Tomáš Holeček ; [Aut.] Martin Hájek, Jiří Kabele, Tereza Květoňová, Petr Kohútek, Tomáš Holeček, Jan Maršálek, Zdenka Vajdová. In: Výklady vládnutí v reálném socialismu : Dědictví 6 / Ed. Jiří Kabele. Praha, 2004, s. 63-86.

 

HOLEČEK, Tomáš: Úkoly a moderní doba. In: Hierarchie jako přednost i slabina komunistického vládnutí : Dědictví komunistické vlády 4 / Ed. Martin Hájek. Praha, 2003, s. 30-35. Res. angl., něm. - Akce: Hierarchie jako přednost i slabina komunistického vládnutí [Seminář]. Praha. 11.09.2003-12.09.2003.

 

HÖLL, Otmar: Rakouské vztahy k sousedům : rozdíly a podobnosti. In: Česko a Rakousko po konci studené války / Ed. Gernot Heiss aj. Ústí n.L., 2008, s. 485-511.

 

HOLÝ, Jiří: Samizdatová literatura v 70. a 80. letech. In: Tvar, roč. 6, č. 6 (1995), s. 8-9.

 

HOLZER, Jan: Komunistické strany v postsovětském prostoru jako badatelské téma. In: Komunistické strany v postsovětských stranicko-politických soustavách / Ed. Jan Holzer. Brno, 2000, s. 7-10.

 

HORÁKOVÁ, Milada: Labour migration development in the Czech Republic. In: Der Donauraum, Jhrg. 40, Nr. 1/2 (2000), s. 59-62.

 

HOROWITZ, Shale - PETRÁŠ, Martin: Pride and Prejudice in Prague : Understanding Early Policy Error and Belated Reform in the Czech Economic Transition. In: East European Politics and Societies, Vol. 17, Nr. 2 (2003), s. 231-265.

 

HORSKÁ, Tereza: Tretí sektor a regionálna tlač - spojenci demokratickej zmeny. In: November '89 v regiónoch Slovenska a dnešok (november 1989 - november 1999) / Zost. Michal Horský. Martin, 2000, s. 71-74. - Akce: November '89 v regiónoch Slovenska a dnešok (november 1989-november 1999) [Konferencia]. Trnava. 15.11.1999.

 

HORSKÝ, Michal: November '89 - počiatok modernej politickej revolúcie. In: November '89 v regiónoch Slovenska a dnešok (november 1989-november 1999) / Zost. Michal Horský. Martin, 2000, s. 83-88. - Akce: November '89 v regiónoch Slovenska a dnešok (november 1989-november 1999) [Konferencia]. Trnava. 15.11.1999.

 

HORSKÝ, Vladimír: Twenty years after : How Prague and Moscow are facing the Czechoslovak events of 1968. In: La Primavera di Praga / A cura di Francesco M. Cataluccio, Francesca Gori. Milano, 1990, s. 255-261.

 

HROCH, Miroslav: Nevítaná identita - nacionalismus jako odkaz komunismu? In: Mezinárodní vztahy, č. 4 (1997), s. 51-56.

 

HROMÁDKOVÁ, Alena: Zavádění kapitalismu shora : Deset let od tzv. sametové revoluce. In: Střední Evropa, roč. 15, č. 94/95 (1999), s. 184-191.

 

HRUBÝ, Karel: Die letzten Entwicklung in der Tschechoslowakischen Republik. In: Mitteleuropa - Osteuropa gestern und heute : Vorträge. München, 1990, s. 19-29. - Akce: Mitteleuropa - Osteuropa [Tagung]. München. 11.1989.

 

HŮLKA, Štěpán: K právně-teoretickým východiskům aplikace práva z dob komunistického režimu v době demokratického právního státu. In: Vyrovnání se s komunistickou minulostí ve státech střední Evropy. Praha, 2003, s. 175-181. - Akce: Ústavněprávní kontexty vyrovnání se s totalitní minulostí [Konference]. Brno. 27.05.2003-28.05.2003.

 

HÝBEK, Michal - DRDA, Adam: Když člověk někoho udá, tak si to moc dobře pamatuje / Hovoří Adam Drda. In: Revolver Revue, roč. 41, (1999), s. 299-303.

 

CHALOUPEK, Günther: 10 Jahre Transformationsprozess in Mittel - und Osteuropa : Ergebnisse und Aufgaben. In: Der Donauraum, Jhrg. 39, Nr. 1/2 (1999), s. 7-10.

 

CHARCIJEVA, G. Ju.: O položenii vengerskogo menšinstva v Čecho Slovakii : Do nojabrja 1989 g. i v načale 90-ch godov. In: Nacional'nyj vopros v Vostočnoj Jevrope : Prošloje i nastojaščeje. Moskva, 1995, s. 270-281.

 

CHIROT, Daniel: What happened in Eastern Europe in 1989? In: The Revolutions of 1989 / Ed. Vladimir Tismaneanu. London, 1999, s. 19-50.

 

CHMELÍK, Bohumil: Občianske združenie Trnavské fórum '89. In: November '89 v regiónoch Slovenska a dnešok (november 1989-november 1999) / Zost. Michal Horský. Martin, 2000, s. 55-57. - Akce: November '89 v regiónoch Slovenska a dnešok (november 1989-november 1999) [Konferencia]. Trnava. 15.11.1999.

 

CHOLÍNSKÝ, Jan: Zločiny bez zločinců? : Kdo, jak a proč by se měl vyrovnávat s komunistickou minulostí. In: Proglas, roč. 10, č. 3 (1999), s. 10-13.

 

CHUDOŽILOV, Petr: Ad Andrej Stankovič - falešné a pravé oběti a imunita prominentů. In: Kritická příloha Revolver Revue, č. 12 (1998), s. 162. - Polem. na : Falešné a pravé oběti a imunita prominentů / Andrej Stankovič // Kritická příloha Revolver Revue, č. 11 (1998), s. 127-132.

 

INTERNÍ zprávy z prostředí disentu v Československu o Chartě 77 a situaci v zemi. In: Charta 77 : dokumenty 1977 1989. Sv. 3, Přílohy / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. Praha, 2007, s. 129-137.

 

IRMANOVÁ, Eva: Geneze občanské společnosti : 1988-říjen 1989. In: Slovanský přehled, roč. 80, č. 4 (1994), s. 381-397. Res. angl.

 

IRMANOVÁ, Eva: Kádárismus jako fenomén socialismu. In: Slovanské historické studie, roč. 23, (1997), s. 259-268. - Res. angl.

 

ISAAC, Jeffrey C.: The Meaning of 1989. In: The Revolutions of 1989 / Ed. Vladimir Tismaneanu. London, 1999, s. 125-164.

 

ISHIYAMA, John: Sickles into Roses : The Successor Parties and Democratic Consolidation in Post-Communist Politics. In: Party Development and Democratic Change in Post-Communist Europe : The First Decade / Ed. Paul G. Lewis. London, 2001, s. 32-54.

 

IVANIŠEVIČ, Alojz - KAPPELER, Andreas - SUPPAN, Arnold: Geschichtswissenschaft zwischen Tradition, ideologischem Wandel und nationalstaatlicher Öffentlichkeit. In: Klio ohne Fesseln? : Historiographie im östlichen Europa nach dem Zusammenbruch des Kommunismus / Hrsg. Alojz Ivaniševič. Wien, 2002, s. 527-540.

 

JABLONICKÝ, Jozef: Historiografia za normalizácie (1969-1989). In: Slovensko a režim normalizácie / Zost. Norbert Kmeť. Prešov, 2002, s. 148-151. - Akce: Slovensko a režim normalizácie [Seminář]. Prešov. 04.12.2001-05.12.1001.

 

JABLONICKÝ, Jozef - RENNER, Hans: Die Tschechoslowakei und Deutschland : von Feindschaft zu gutnachbarschaftlicher Beziehung? In: Die überwundene Angst? : die neun Nachbarländer und die Deutsche Einheit / Hrsg. Rainer Fremdling. Groningen, 1994, s. 101-118.

 

JABLONICKÝ, Jozef: V sieti normalizácie. In: Slovenské rozhľady, roč. 9, č. 14 (2005), s. 86-126.

 

JANDOUREK, Jan: Studium na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích : osobní zkušenost z let pozdní "normalizace". In: Soudobé dějiny, roč. 14, č. 2/3 (2007), s. 439-448. - Res. angl.: Studying at the Faculty of Theology, Litoměřice : personal experience from the Years of Late "Normalization".

 

JANOUCH, František: Czecholovak dissidents and their technical resources, 1979-89 : abstract. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 122-125. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

JANOUCH, František: Československý disent a jeho technické vybavení (1979-1989). In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 115-121. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

JAROLÍMEK, Petr: Zákony o navrácení majetku KSČ a SSM lidu [Czech Legislation on 'Returning the Property of the Communist Party and the Socialist Youth Movement to the People']. In: Soudobé dějiny, roč. 9, č. 1 (2002), s. 65-81. Res. angl.

 

JAŽBOROVSKAJA, Inessa Sergejevna: Političeskije podchody k problematike transformacii obščestvennogo ustrojstva v stranach Centra_noj i Jugo Vostočnoj Jevropy. In: Revoljucii 1989 goda v stranach Centraľnoj (Vostočnoj) Jevropy = Revolutions of 1989 in the Countries of Central (Eastern) Europe : Vzgljad čerez desjatiletije = View a Decade After / Otv. red. G. N. Sevostjanov. Moskva, 2001, s. 192-202.

 

JEHLIČKA, Petr: The Development of Czech Environmental Policy 1990-1995 : A Sociological Account. In: Czech Sociological Review, roč. 7, č. 1 (1999), s. 37-50.

 

JELÍNEK, Milan: Brněnský samizdat. In: Česká a polská samizdatová literatura = Czeska i polska literatura drugiego obiegu / Red. Libor Martinek. Opava, 2004, s. 39-49. - Akce: Česká a polská samizdatová literatura [Mezinárodní vědecká konference]. Opava. 13.11.2002-14.11.2002.

 

JENČÍKOVÁ, Eva: Kto mal strach z dialógu? In: Slovenské pohľady, roč. 106, č. 6 (1990), s. 10-12. - Akce: 2. stretnutie slovenských a českých literárnych vedcov. Piešťany. 05.02.1990-08.02.1990.

 

JESSE, Eckhard: DDR-Oppositionelle - zehn Jahre danach. In: Deutschland Archiv, Jhrg. 33, Nr. 5 (1999), s. 787-793.

 

JEŽEK, Vlastimil: Z bibliografie samizdatu : Revolver revue (Jednou nohou) 1-13 (1985-1989) : Bibliografický soupis příspěvků. 1-2. In: Kritický sborník, roč. 11, č. 3-4 (1991), s. 63-79 ; 67-75.

 

JIČÍNSKÝ, Zdeněk: Jednání o novou podobu česko slovenské federace po listopadu 1989. In: Česká a slovenská otázka v soudobém světě : Základy naší hodnotové orientace v době rozšiřování a reforem EU; Česká a slovenská otázka v Evropské unii : Naše zájmy a základy naší hodnotové orientace po společném vstupu ČR a SR do EU (2004) / Ed. Stanislava Kučerová. 1. vyd. a 2. vyd. Brno, 2002 ; 2004, s. 210 218 ; 249 255. - Akce: Česká a slovenská otázka v soudobém světě [5. porada]. Praha. 25.03.2002 26.03.2002.

 

JIČÍNSKÝ, Zdeněk: Obroda, Občanské fórum a ČSSD : několik osobních poznámek. In: Křižovatky dvou životů : sborník k poctě Hany Mejdrové a Miloše Hájka / Uspoř. Milena Janišová. Praha, 2008, s. 71 77.

 

JIRÁSEK, Zdeněk: Vrcholné odborové orgány v ČSSR v letech 1972 1982. In: Pohledy, roč. 8, č. 5 (2000), s. 19 21.

 

JIRÁSKOVÁ, Marie: K první nominaci Jaroslava Seiferta na Nobelovu cenu za literaturu. In: Vlastivědný sborník Kralupska (1996), s. 4 19.

 

JIRÁSKOVÁ, Věra: Přechodné období a přijetí nových ústav v zemích střední a východní Evropy. In: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy : sborník statí a texty ústav. 1 / Ed. Václav Pavlíček. Praha, 1999, s. 18 36.

 

JIRÁSKOVÁ, Věra: Ústavní reformy 90. let v zemích střední a východní Evropy. In: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy : sborník příspěvků a statí. 2 / Ed. Václav Pavlíček. Praha, 2000, s. 14 21. Akce: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy [Mezinárodní vědecká konference]. Praha. 15.10.1999 16.10.1999.

 

JIROUS, Ivan Martin: O české undergroundové kultuře 70. a 80. let. In: Pohledy zevnitř : česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích / Ed. Martin Machovec. Praha, 2008, s. 71 81.

 

JIROUS, Ivan Martin: Zpráva o třetím českém hudebním obrození. In: Pohledy zevnitř : česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích / Ed. Martin Machovec. Praha, 2008, s. 7 37.

 

JOWITT, Ken: The Leninist Legacy. In: The Revolutions of 1989 / Ed. Vladimir Tismaneanu. London, 1999, s. 213 230.

 

JÓZSA, Gyula: Probleme der politischen Transformation in Ungarn. In: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989 1995 : Dokumentation der Tagung / Hrg. Hans Süssmuth. Baden Baden, 1998, s. 393 408. Akce: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989 1995 [8. Leutherheider Forum]. Düsseldorf. 13.12.1995 16.12.1995.

 

JUDT, Tony: The Dilemmas of Dissidence : The Politics of Opposition in East Central Europe. In: Crisis and Reform in Eastern Europe / Eds. Ferenc Feher, Andrew Arato. New Brunswick, 1991, s. 253 301.

 

JUNGMANNOVÁ, Lenka: Obraz divadla v české divadelní kritice sedmdesátých a osmdesátých let. In: Život je jinde...? : Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století / Uspoř. a k vyd. připr. Jan Matonoha. Praha, 2002, s. 329 336. Akce: Život je jinde...? [Mezinárodní mezioborová konference]. Praha. 13.06.2001 15.06.2001.

 

KA LOK CHAN, Kenneth: Strands of Conservative Politics in Post Communist Transition : Adapting to Europeanization and Democratization. In: Party Development and Democratic Change in Post Communist Europe : The First Decade / Ed. Paul G. Lewis. London, 2001, s. 152 178.

 

KABELE, Jiří: Formální popisy nejvyšších státních orgánů [Formal descriptions of the highest state organs of the ČSSR and the ČSR]. In: Rekonstrukce komunistického vládnutí na konci osmdesátých let : Dědictví komunistické vlády 5: sborník popisů komunistického vládnutí / Ed. Jiří Kabele. Praha, 2003, s. 47 60. Res. angl., něm.

 

KABELE, Jiří: A General Interpretation of Transition in the Czech Republic (1989 1993). In: Czech Sociological Review, roč. 7, č. 1 (1999), s. 3 21.

 

KABELE, Jiří: Komunistické vládnutí ve Filipově a Dubenském okrese na konci osmdesátých let [Communist Rule in Filipov and in the Dubno District]. In: Rekonstrukce komunistického vládnutí na konci osmdesátých let : Dědictví komunistické vlády 5: sborník popisů komunistického vládnutí / Ed. Jiří Kabele. Praha, 2003, s. 159 178. Res. angl., něm.

 

KABELE, Jiří: Late Socialist and Revolutionary Achievements of the Township of Filipov. In: Le communisme à partir des sociétés = Communism from the viewpoint of societies / Ed. Muriel Blaive. Prague, 2006, s. 101 114. Akce: Le communisme à partir des sociétés = Communism from the viewpoint of societies [Cyklus přednášek]. Praha. 2004.

 

KABELE, Jiří: O socialistických pravidlech a řádech. In: Výklady vládnutí v reálném socialismu : Dědictví 6 / Ed. Jiří Kabele. Praha, 2004, s. S. 87 118.

 

KABELE, Jiří: Resorty vnitra jako součást ozbrojených sil ["Security" as a Component of the Armed Forces]. In: Rekonstrukce komunistického vládnutí na konci osmdesátých let : Dědictví komunistické vlády 5: sborník popisů komunistického vládnutí / Ed. Jiří Kabele. Praha, 2003, s. 106 130. Res. angl., něm.

 

KABELE, Jiří: Záhadný úspěch socialistického Filipova : Život města v pozdním reálném socialismu. In: Dějiny a současnost, roč. 26, č. 4 (2004), s. 17 21.

 

KAISER, Monika: Entstalinisierung in Ostmitteleuropa im Vergleich. In: Potsdamer Bulletin für Zeithistorische Studien, Jhrg. 14, (1998), s. 57 62. Akce: Entstalinisierung in Ostmitteleuropa im Vergleich [Internationale Kolloquium]. Warszawa. 05.11.1998 08.11.1998.

 

KALDOR, Mary VEJVODA, Ivan: Democratization in Central and East European Countries. In: International Affairs, Vol. 73, Nr. 1 (1997), s. 59 82.

 

KALDOR, Mary VEJVODA, Ivan: Democratization in Central and East European Countries : An Overview. In: Democratization in Central and Eastern Europe / Eds. Mary Kaldor et al. London, 2002, s. 1 24.

 

KALOUS, Jan: Případ Černobyl. In: Securitas imperii, sv 14, (2006), s. 433 439.

 

KAMIŃSKI, Łukasz: The Opposition, Poland and Charter 77 : abstract. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977 89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 289 291. Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977 89 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007 23.03.2007.

 

KAMIŃSKI, Ľukasz: Polská opozice a Charta 77. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977 89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 281 288. Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007 23.03.2007.

 

KAPLAN, Frank L.: Changes in the Czechoslovak and czech mass media since 1989 : an U.S.perspective. In: East European Quarterly, Vol. 30, Nr. 1 (1996), s. 115 129.

 

KARASIMEONOV, Georgi: Conceptions and Misconceptions of Political Change in East Central Europe. In: Reform of the Socialist System in Central and Eastern Europe / Eds. Martin J. Bull et al. Houndmills, 1998, s. 60 76.

 

KARNER, Stefan: Vor dem Zerfall der Sowjetunion : zum Ende des Kalten Krieges : neue sowjetische Dokumente zum Umbruch 1991. In: Kalter Krieg : Beiträge zur Ost West Konfrontation 1945 bis 1990 / Hrsg. Stefan Karner. Graz, 2002, s. 89 113. Akce: Ost West Konfrontation zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der "Charta von Paris" [Mezinárodní sympozium]. Graz. 1998 1999.

 

KARPINSKI, Jakub: Studená válka, její konec a východoevropská transformace. In: Střední Evropa, roč. 12, č. 63 (1996), s. 50 58. Akce: The New European Security Architecture and Democratization of the Armies form an Educational Point of View [Konference]. Nowy Sacz. 27.05.1995.

 

KAVAN, Jan: McCarthyism Has a New Name Lustration : A Personal Recount of Political Events. In: Transition to Democracy in Eastern Europe and Russia : Impact on Politics, Economy and Russia / Ed. Barbara Wejnert. London, 2002, s. 29 63.

 

KAVAN, Jan: Úloha agentury Palach Press. In: Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech : Sborník referátů, diskusních příspěvků a tiskových ohlasů / Red. František Kautman. Praha, 1995, s. 65 70. Akce: Česká nezávislá literatura po pěti letech [Konference]. Praha. 17.11.1994 18.11.1994.

 

KAVAN, Zdeněk PALOUŠ, Martin: Democracy in the Czech Republic. In: Democratization in Central and Eastern Europe / Eds. Mary Kaldor et al. London, 2002, s. 78 92.

 

KENDE, Pierre: L'apprentissage de la démocratie. In: Vers une mutation de société : la marche de l'Europe de l'Est vers la démocratie / Sous la direction de Miklos Molnár. Paris, 1991, s. 33 43.

 

KENDE, Pierre: Sur la "normalisation" en Tchécoslovaquie et ailleurs. In: La Primavera di Praga / A cura di Francesco M. Cataluccio, Francesca Gori. Milano, 1990, s. 189 202.

 

KENNEDY, Michael D.: Contingencies and the Alternatives of 1989 : Toward a Theory and Practice of Negotiating Revolution. In: East European Politics and Societies, Vol. 13, Nr. 2 (1999), s. 293 302. Akce: The Revolutions of 1989 : Lessons of the First Postcommunist Decade [An EEPS Round Table]. Berkeley. 1999.

 

KENNEY, Padraic: Opposition Networks and Transnational Diffusion in the Revolutions of 1989. In: Transnational Moments of Change : Europe 1945, 1968, 1989 / Eds. Gerd Rainer Horn et al. Lanham, 2004, s. 207 223.

 

KENNEY, Padraic: Příběh jednoho vtipu aneb Co se stalo roku 1989. In: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968 1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2005, s. 246 254.

 

KILBURN, Michael VANĚK, Miroslav: The Ecological Roots of a Democracy Movement : Environmenalism propelled the human rights agenda of a generation of young activists in the former Czechoslovakia. In: Human rights dialogue. Ser. 2, Nr. 11 (2004), s. 8 9, 36.

 

KILBURN, Michael J.: Ironie antipolitiky : ukázka kritického pochopení : abstrakt. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977 89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 90 94. Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007 23.03.2007.

 

KILBURN, Michael J.: The Irony of Antipolitics : an exercise in critical sympathy. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977 89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 69 89. Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007 23.03.2007.

 

KIND KOVÁCS, Friederike: An "Other Europe" through Literature : recreating a European literary "Kontinent" in the light of the Helsinki Final Act. In: Europa im Ostblock = Europe in the Eastern Bloc : Vorstellungen und Diskurse (1945 1991) = Imaginations and Discourses (1945 1991) / Hg. José M. Faraldo. Köln ; Weimar ; Wien, 2008, s. 267 299.

 

KIS, János: Between Reform and Revolution : three Hypotheses about the Nature of the Regime Change. In: Grappling with Democracy : Deliberations on Post Communist Societies (1990 1995) / Ed. Elźbieta Matynia. Praha, 1996, s. 63 81.

 

KIS, János: Osm tezí o možnostech a úskalích současné demokratizace. In: Demokratická revoluce : Stav a výhledy světa jaro 1989 / K vyd. připr. Milena Janišová, úvodní poznámka Vilém Prečan. 1. vyd. Praha, 1990, s. 16 20. Akce: Demokratická revoluce : Stav a výhledy světa jaro 1989 [Konference]. Washington. 01.05.1989 02.05.1989.

 

KISS, Csaba Gy: Víc než jen písničky : Národní hymny ve středovýchodní Evropě po roce 1989. In: Dějiny a současnost, roč. 27, č. 10 (2005), s. 14 17.

 

KLAUS, Václav: Padesát let po Orwellovi. In: Sto let od narození George Orwella : Sborník textů / Ed. Marek Loužek. Praha, 2003, s. 43 45. Akce: Sto let od narození George Orwella [Seminář]. Praha. 23.06.2003.

 

KLAUS, Václav: Právo v rychle se měnící společnosti. In: Proglas, roč. 10, č. 3 (1999), s. 6 9.

 

KLAUS, Václav: Třetí cesta a její fatální omyl. In: Proglas, roč. 11, č. 2 (2000), s. 9 11. Akce: Zasedání Montpelerinské společnosti. Vancouver. 30.08.1999.

 

KLEEMAN, Christoph: Potíže při překonávání totalitní minulosti v Německu. In: Komunismus v nás : Cesta do minulosti nebo budoucnosti? Brno, 2000, s. 59 68. Akce: Komunismus v nás : Cesta do minulosti nebo budoucnosti? [Konference]. Praha. 24.06.2000.

 

KLÍMA, Ivan: Domino Illustrissimo. In: Ve službách společné věci = Im Dienst der gemeinsamen Sache : Wolfgang Scheur a Praha 1981 1989 = Wolfgang Scheur und Prag 1981 1989 / Uspoř. Vilém Prečan. Brno, 2001, s. 168 171.

 

KLÍMA, Ivan: Domino Illustrissimo. In: Ve službách společné věci = Im Dienst der gemeinsamen Sache : Wolfgang Scheur a Praha 1981 1989 = Wolfgang Scheur und Prag 1981 1989 / Uspoř. Vilém Prečan. Brno, 2001, s. 172 176.

 

KLÍPA, Bohumír: Cecoslovacchia : insieme contro il comunismo, divisi verso il mercato. In: Il Regno, No. 14 (1992), s. 416 418.

 

KLÍPA, Bohumír: Tenerissima ed elegantissima rivoluzione : testimonianza da Praga. In: Materiali di Tavoro : storia di studi storici, (1990), s. 139 150.

 

KLOKOČKA, Vladimír: Přechod k novému systému hodnot. In: Vyrovnání se s komunistickou minulostí ve státech střední Evropy : Sborník příspěvků. Praha, 2003, s. 7 13. Akce: Ústavněprávní kontexty vyrovnání se s totalitní minulostí [Konference]. Brno. 27.05.2003 28.05.2003.

 

KMEŤ, Norbert: Disent. In: Slovensko a režim normalizácie / Zost. Norbert Kmeť. Prešov, 2002. s. 280 287. Akce: Slovensko a režim normalizácie [Seminář]. Prešov. 04.12.2001 05.12.2001.

 

KMEŤ, Norbert: Opozícia a hnutie odporu na Slovensku 1968 1989. In: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968 1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2005, s. 41 53.

 

KMEŤ, Norbert: Slovenská opozícia za normalizácie [Slovak opposition to normalisation]. In: Česká a slovenská společnost v období normalizace = Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie : Liberecký seminář 2001. Bratislava, 2003, s. 185 207. Res. angl. Akce: Česko slovenské vztahy Slovensko české vzťahy : Česká a slovenská společnost v období normalizace [11. seminář]. Liberec. 22.08.2001 23.08.2001.

 

KNIGHT, Amy: The KGB, Perestroika, and the Collapse of the Soviet Union. In: Journal of Cold War Studies, Vol. 5, Nr. 1 (2003), s. 67 93.

 

KNÍŽÁK, Milan: Die Revolte gegen die Manipulation. In: Geist und Wissenschaft im politischen Aufbruch Mitteleuropas. Wien, 1991, s. 159 161.

 

KNÍŽÁK, Milan: Underground jako konvence. In: České umění 1939 1999 : Programy a impulzy. Praha, 2000, s. 100 110. Akce: České umění 1939 1999 [Sympozium]. Praha. 08.12.1999 09.12.1999.

 

KOČÍ, Vladan VÉVODA, Rudolf: "První křižovatka, na které se budu rozhodovat" : rozhovor s Vladanem Kočím. In: A nepozdvihne meč... : odpírání vojenské služby v Československu 1948 1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2007, s. 207 240.

 

KOHÁK, Erazim: Ashes, Ashes... : Central Europe after Forty Years. In: Daedalus, Vol. 121, Nr. 2 (1992), s. 197 215.

 

KOHÁK, Erazim: Can There Be a Central Europe? In: Dissent, Vol. 37, Nr. 2 (1990), s. 194 197.

 

KOHÁK, Erazim: Central Europe's Post Captive Minds. In: Harper's, Vol. 284, Nr. 1705 (1992), s. 15 20.

 

KOHÁK, Erazim: Democracy in the Post Communist World. In: Civic Arts Review, Vol. 6, Nr. 1 (1993), s. 4 11.

 

KOHOUT, Pavel: Popis zápasu. In: Listy, roč. 29, č. 4 (1999), s. 17 28.

 

KOHÚTEK, Petr: Popis KS SNB [The Description of Regional Administration National Security Corps (SNB)]. In: Rekonstrukce komunistického vládnutí na konci osmdesátých let : Dědictví komunistické vlády 5: sborník popisů komunistického vládnutí / Ed. Jiří Kabele. Praha, 2003, s. 131 139. Res. angl., něm.

 

KOLÁŘ, František: Bojkot, nebo neúčast? : o československé nepřítomnosti na 23. olympijských hrách v Los Angeles. In: Fragmenty dějin : sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta / Uspoř. Jan Hájek. Praha, 2006, s. 593 608.

 

KOLÁŘ, František: Odveta za Moskvu : Bojkot 23. olympijských her 1984 v Los Angeles. In: Dějiny a současnost, roč. 28, č. 6 (2006), s. 32 35.

 

KOLOSOV, Vladimir: Geopolitical Scenarios for Eastern and Central Europe in a Post bipolar World. In: Central Europe after the Fall of the Iron Curtain : Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns and Trends / Eds. Francis W. Carter´et al. Frankfurt a.M. ; Berlin, 1996, s. 63 72. (Wiener Osteuropastudien ; Bd. 4)

 

KOMÁREK, Walter: Besedovali jsme s Waltrem Komárkem : Téma: Co jsme si představovali v listopadu 1989 a co se stalo. In: Klub novinářů Pražského jara '68, roč. 17, č. 1/2 (2006), s. 1 4. Částečný přepis úvodu besedy.

 

KOMLOSY, Andrea: Vývoj rakouského hospodářství po roce 1989. In: Česko a Rakousko po konci studené války / Ed. Gernot Heiss aj. Ústí n.L., 2008, s. 379-405.

 

KONEČNÝ, Karel: Normalizační stagnace. In: Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945 1990 / Sest. Petr Hora. Olomouc, 2003, s. 299 323.

 

KONRÁD, György: Ohlédnutí za samizdatem. In: Samizdat : Alternativní kultura ve střední a východní Evropě šedesátá až osmdesátá léta 20. století / Koncepce a ved. projektu Wolfgang Eichwede. Brémy, 2000 2002, s. 7 10. Akce: Samizdat [Výstava]. Berlin ; Praha ; Brusel. 2000 2002.

 

KONRÁD, György: Rozšiřování středu. In: Listy, roč. 28, č. 5 (1998), s. 85 88.

 

KOPECKÝ, Petr MUDDE, Cas: Explaining Different Paths of Democratization : The Czech and Slovak Republics. In: The Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 16, Nr. 3 (2000), s. 63 84.

 

KOPEČEK, Lubomír: Stranický systém Slovenska [The party system in Slovakia]. In: Středoevropské systémy politických stran : Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko / Petr Fiala. Brno, 2003, s. 153 225. Res. angl.

 

KOPEČEK, Michal: Historická paměť a liberální nacionalismus v Česku a střední Evropě po roce 1989. In: Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989 / Eds. Adéla Gjuričová aj. Praha ; Litomyšl, 2008, s. 232 264.

 

KOPEČEK, Michal: In Search of "National Memory" : The Politics of History, Nostalgia and the Historiography of Communism in the Czech Republic and East Central Europe. In: Past in the Making : historical revisionism in Central Europe after 1989 / Ed. Michal Kopeček. Budapest ; New York, 2008, s. 75 95. Akce: Historical Revisionism in East Central Europe after 1989 [International workshop]. Prague. 10.2006.

 

KÖPPLOVÁ, Barbara - JIRÁK, Jan: Masová média a česká společnost 90. let 20. století. In: Česko a Rakousko po konci studené války / Eds. Gernot Heiss aj. Ústí n.L., 2008, s. 207-229.

 

KOPSOVÁ, Raisa: Strach z normalizácie a normalizácia strachu. In: Slovensko a režim normalizácie / Zost. Norbert Kmeť. Prešov, 2002, s. 68 76. Akce: Slovensko a režim normalizácie [Seminář]. Prešov. 04.12.2001 05.12.2001.

 

 

KOROVICYNA, Nataľja Vasiľjevna: "Barchatnyje" revoljucii kak fenomen massovogo soznanija Vostočnojevropejcev. In: Revoljucii 1989 goda v stranach Centraľnoj (Vostočnoj) Jevropy = Revolutions of 1989 in the Countries of Central (Eastern) Europe : Vzgljad čerez desjatiletije = View a Decade After / Otv. red. G. N. Sevostjanov. Moskva, 2001, s. 43 55.

 

KOROVICYNA, Nataľja Vasiľjevna: Region "dogonjajuščej" modernizacii : Kommunističeskij i liberaľno demokratičeskij opyt. In: Centraľnaja Jevropa v poiskach novoj regiona’lnoj identičnosti / Otv. red. Ju. S. Novopašin. Moskva, 2000. s. 36 59.

 

KOSTLÁN, Antonín: Konec dějin po pěti letech. In:: Dějiny a současnost, roč. 18, č. 2 (1996), s. 2 4, 19.

 

KOŠČ, Stanislav: Kultúra a "kultúrny" charakter zmeny. In: November '89 v regiónoch Slovenska a dnešok (november 1989 november 1999) / Zost. Michal Horský. Martin, 2000, s. 52 54. Akce: November '89 v regiónoch Slovenska a dnešok (november 1989 november 1999) [Konferencia]. Trnava. 15.11.1999.

 

KOTOWSKI, Albert: Die Krisen des Kommunismus in der Tschechoslowakei und in Polen : Gemeinsamkeiten und Unterschiede. In: Regionálne dejiny a dejiny regiónov / Zost. Martin Pekár. Prešov, 2004, s. 293 300. (Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2004) Res. slov.

 

KOTYK, Václav: Gorbačova politika perestrojky cíle a výsledky. In: Slovanský přehled, roč. 79, č. 3/4 (1993), s. 326 337.

 

KOTYK, Václav: Základní momenty a faktory rozpadu sovětského bloku [Fundamental aspects and factors of the breakup of the Soviet blok]. In: Mezinárodní vztahy, Č. 4 (1999), s. 59 72. Res. angl.

 

KOUBSKÁ, Libuše: Normalizace u rodinného stolu / Připr. Libuše Koubská. In: Přítomnost, (zima 2004), s. 16 17.

 

KOUDELKA, František: Husákův pád 1987 : Dokumenty k oddělení funkcí prezidenta ČSSR a generálního tajemníka KSČ a k nástupu Miloše Jakeše do čela KSČ [Husák's Fall, 1987 : Documents on the Separation of the Office of the President of the CSSR from the Office of CPCz General Secretary and the Rise of Miloš Jakeš to the Head of the CPCz]. In: Soudobé dějiny, roč. 7, č. 3, Příl. Archiv soudobých dějin (2000), s. 473 525. Res. angl.

 

KOUDELKA, Zdeněk: Změny postavení prezidenta na Slovensku a v Čechách, na Moravě a Slezsku. In: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy : sborník příspěvků a statí. 2 / Ed. Václav Pavlíček. Praha, 2000, s. 177 191. Akce: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy [Mezinárodní vědecká konference]. Praha. 15.10.1999 16.10.1999.

 

KOUTEK, Ondřej: Akce Asanace. In: Securitas imperii, sv. 13, (2006), s. 174 176.

 

KOUTEK, Ondřej: X. správa útvar Státní bezpečnosti určený pro boj proti tzv. vnitřnímu nepříteli. In: Securitas imperii, sv. 14, (2006), s. 354 410.

 

KOVÁCS, János Mátyás: Frustration With Liberalism? : 'Sound' Interventionism in East European Economics. In: Reform of the Socialist System in Central and Eastern Europe / Eds. Martin J. Bull et al. Houndmills, 1998, s. 77 91.

 

KOVÁČ, Dušan: Der gesellschaftliche Wandel in der Slowakischen Republik. In: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989 1995 : Dokumentation der Tagung / Hrg. Hans Süssmuth. Baden Baden, 1998, s. 327 339. Akce: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989 1995 [8. Leutherheider Forum]. Düsseldorf. 13.12.1995 16.12.1995.

 

KOVÁČ, Dušan: Ein Jahrzehnt postkommunistischer Historiographie : Die Aufarbeitung der Vergangenheit in den neunziger Jahren. In:: Bohemia, Jhrg. 43, Nr. 1 (2002), s. 197 199. Akce: Ein Jahrzehnt postkommunistischer Historiographie [Mezinárodní konference]. Wien. 27.09.2001 29.09.2001.

 

KOVÁČ, Dušan: Slovenská historiografia desať rokov po : Zámery a ich realizácia. In:: Historický časopis, roč. 50, č. 1 (2002), s. 5 9. Akce: 12. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Smolenice. 24.04.2001 26.04.2001.

 

KOWALSKI, Jan: Privatization Processes in the Transformation from Plan to Market. In: Reform of the Socialist System in Central and Eastern Europe / Eds. Martin J. Bull et al. Houndmills, 1998, s. 92 114.

 

KOZLOV, Vladimir Petrovič: Problemy dostupa v archivy i ich ispol'zovanija. 1 2. In: Novaja i novejšaja istorija, Č. 5 6 (2003), s. 79 103 ; 78 104.

 

KRÁLOVÁ, Kateřina: Několik poznámek ke stavu rasismu a xenofobie v Česku po roce 1989. In:: Česko a Rakousko po konci studené války / Eds. Gernot Heiss aj. Ústí n.L., 2008, s. 177-206.

 

KRAMER, Mark: The Collapse of East European Communism and Repercussions within the Soviet Union. 1. In: Journal of Cold War Studies, Vol. 5, Nr. 4 (2003), s. 178 256.

 

KRÁTKÝ, Karel: K otázce studené války. In: Věře Olivové ad honorem : sborník příspěvků k novodobým československým dějinám / Ed. připr. a red. Eva Broklová. Praha, 2006, s. 207 224.

 

KRAUS, Heinz: Die Heimatgliederung im Aufbruch. In: Die Tschechoslowakei : Das Ende einer Fehlkonstruktion / Hrsg. Rolf Josef Eibicht. Berg, 1992, s. 131 133.

 

KRAUS, Michael: The Czech Republic's First Decade. In: Journal of Democracy, Vol. 14, Nr. 2 (2003), s. 50 64.

 

KRAUS, Michael: Did the Charter 77 Movement Bring An End to Communism? In: New England Review, Vol. 28, Nr. 2 (2007), s. 134.

 

KRAUS, Michael: La Charte 77 trente ans apres. In:: La nouvelle Alternative, Vol. 22, No. 72 73, La Charte 77 (2007), s. 141 153. Akce: La Charte 77 ; origines et héritages [Kolokvium]. Paris. 25.01.2007.

 

KRČ, Miroslav: Vojenské výdaje v letech studené války a jejich determinanty s důrazem na NATO a Varšavskou smlouvu. In: Vojenské výdaje v letech studené války a po jejím skončení / Ed. Miroslav Krč. Praha, 2000, s. 35 49.

 

KREJČÍ, Jaroslav: Socio cultural Diversity, Human Rights Issue. In: Human Rights and Responsibilities in a Divided World / Ed. Jaroslav Krejčí. Praha, 1996, s. 9 28. Akce: Human Rights and Responsibilities in a Divided World [Workshop conference]. Praha. 20.09.1995 24.09.1995.

 

KREJČÍ, Jindřich: Access to Czech Social Survey Data. Human Rights and Responsibilities in a Divided World / Ed. Jaroslav Krejčí. Praha, 1996, s. 9 28. Akce: Human Rights and Responsibilities in a Divided World [Workshop conference]. Praha. 20.09.1995 24.09.1995.

 

KREJČÍ, Jindřich: Access to Czech Social Survey Data. In: Sociologický časopis, roč. 38, č. 6 (2002), s. 809 826.

 

KRUMPHANZL, Robert: Zpráva o trestním řízení proti "Pražské desítce" : K Dopisům z Ruzyně Jiřího Němce. In: Revolver Revue. roč. 45, (2000), s. 339 347.

 

KŘEN, Jan: Bílých míst je stále dost, ale jsou jiná než před deseti lety / Za ĎaS se ptali Alena Míšková, Jan Urban. In: Dějiny a současnost, roč. 21, č. 6 (1999), s. 35 36.

 

KŘEN, Jan: Czech Historiography at a Turning Point [Czech Historiography at a Turning Point]. In: East European Politics and Societies, Vol. 6, Nr. 2 (1992), s. 152 169.

 

KŘÍŽ, Karel: Čtyři chyby polistopadové politiky : Rozhovor / Připr. Bohumil Pečinka. In: Proglas, roč. 11, č. 1 (2000), s. 17 22.

 

KŘIŽANOVÁ, Rebeka: Akce "Klín" po stranicku. In: Securitas Imperii, sv. 2 / Ed. Pavel Žáček. Praha, 1994, s. 310 323.

 

KUBÁT, Michal: Politický režim a konsolidace demokracie v postkomunistické Evropě a postsovětském prostoru [Types of Government and Democratic Consolidation in Postcommunist Europe and Postsoviet States]. In: Politologický časopis, roč. 7, č. 2 (2000), s. 131 143. Res. angl.

 

KUBÍN, Luboš: L'utilisation du passé à des fins politiques après 1989 en Slovaquie. In: Mémoires du communisme en Europe centrale / Éd. Marie Claire Lavabre. Praha, 2001, s. 95 102.

 

KUČERA, Rudolf: Příčiny a důsledky pádu železné opony. In: Střední Evropa, roč. 15, č. 94/95 (1999), s. 5 16. Akce: Deset let poté [Konference]. Praha. 11.1999.

 

KÜHN, Petr: Radioaktivní znečištění údolí Ploučnice u rybníčků severně Mimoně [Radioactive contamination in the Ploučnice river valley at the ponds north of Mimoň (North Bohemia)]. In: Bezděz, roč. 10, (2001), s. 217 266. Res. angl., něm.

 

KÜHN, Zdeněk: Aktivismus ústavních soudů ve střední a východní Evropě. In: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy : Sborník příspěvků a statí. 2 / Ed. Václav Pavlíček. Praha, 2000, s. 81 101. Akce: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy [Mezinárodní vědecká konference]. Praha. 15.10.1999 16.10.1999.

 

KUHNOVÁ, Karin: Právo v Československu na konci osmdesátých let dvacátého století [Lawn in the Czechoslovakia at the End of the 80's]. In: Totalitarismus ve 20. století : Československé zkušenosti / Eds. Radovan Rybář aj. Brno, 2001, s. 205 210. Res. angl. Akce: Totalitarismus ve 20. století : Československé zkušenosti [Konference]. Brno. 1999.

 

KULIKOVA, N. V.: Demokratičeskije revoljucii v Centra_noj i Vostočnoj Jevrope : Desjať let spustja / Material podgotov. N. V. Kulikova. In: Novaja i novejšaja istorija, č. 2 (2000), s. 90 105. Akce: Demokratičeskije revoljucii v Centra_noj i Vostočnoj Jevrope : Desjať let spustja [Kruglyj stol]. Moskva. 10.1999.

 

KÜMMEL, Gerhard: Democratitazion in Eastern Europe : The Interaction of Internal and External Factors : An Attempt at Systematization. In: East European Quarterly, Vol. 32, Nr. 2 (1998), s. 243 267.

 

KUNC, Jiří: Strašidla s odchodem nespěchají. In: Listy, roč. 29, č. 3 (1999), s. 77 80.

 

KUNŠTÁT, Miroslav: Czech German Relations after the Fall of the Iron Curtain. In: Czech Sociological Review. roč. 6, č. 2 (1998), s. 149 172.

 

KUNŠTÁT, Miroslav: Rozdělení Československa. In: Česko a Rakousko po konci studené války / Ed. Gernot Heiss aj. Ústí n.L., 2008, s. 23-40.

 

KÜPPER, Herbert: Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in den Staaten Osteuropas. In: Osteuropa, Jhrg. 46, Nr. 8 (1996), s. 758 768.

 

KURAN, Timur: Now out of Never : the Element of Surprise in the East European Revolution of 1989. In: World Politics, Vol. 44, Nr. 1 (1991), s. 7 48.

 

KUROŇ, Jacek/ Overcoming Totalitarianism. In: The Revolutions of 1989 / Ed. Vladimir Tismaneanu. London, 1999, s. 198 201.

 

KUROŃ, Jacek: Totalita vzala zasvé. In: Demokratická revoluce : Stav a výhledy světa jaro 1989 / K vyd. připr. Milena Janišová úvodní poznámka Vilém Prečan. 1. vyd. Praha, 1990, s. 13 15. Akce: The Democratic Revolution [Konference]. Washington. 01.05.1989 02.05.1989.

 

KUSÝ, Miroslav: Le sens de la Charte 77 : la dissidence et les relations tchéco slovaques. In: La nouvelle Alternative, Vol. 22, No. 72 73, La Charte 77 (2007), s. 99 106. Akce: La Charte 77 ; origines et héritages [Kolokvium]. Paris. 25.01.2007.

 

KUZNETSOV, Andrei: The Economic Challenges of Post Communist Marketization. In: Eastern Europe : Politics, Culture, and Society since 1939 / Ed. Sabrina P. Ramer. Bloomington, 1998, s. 352 374.

 

KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 70. letech se zaměřením na jeho veřejnobezpečnostní složku. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, roč. 5, (2007), s. 9 116. Res. angl.: Organsational Schemes of the Czech Security Forces in the 1970's, Focusing on the Public Police.

 

LABUDEK, Vladislav: Křehkost demokracie v postkomunistických zemích. In: Mezinárodní politika, roč. 17, č. 2 (1993), s. 6 7.

 

LAIGNEL LAVASTINE, Alexandra: La dissidence, une pensée humaniste pour l'Europe réunifiée. In: La nouvelle Alternative, Vol. 22, No. 72 73, La Charte 77 (2007), s. 179 189. Akce: La Charte 77 ; origines et héritages [Kolokvium]. Paris. 25.01.2007.

 

LALUHA, Ivan: Alexander Dubček a november 1989 : Poznámky k vývoju A. Dubčeka a reformátorov z roku 1968 v období tzv. normalizácie, o ich aktivitách proti totalite a ceste k novembrovej zmene. In: Cesty k novembru 1989 : Aktivity Alexandra Dubčeka. Bratislava, 2000, s. 19 33. Akce: Cesty k novembru 1989 [Celoslovenský seminár]. Bratislava. 26.11.1999.

 

LANGOŠ, Ján: Svetlo z východu. v Slovenská otázka dnes : výber textov z časopisu OS 1997 2006 / Zost. László Szigeti. Bratislava, 2007, s. 404 408.

 

LAZORČÁKOVÁ, Tatjana: Divadelní disent : K historii neoficiálních aktivit v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století na Moravě. In: Kontexty : Litteraria Theatralia Cinematographia. 3. Olomouc, 2002, s. 47 64. (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Philosophica Aesthetica ; 25)

 

LEGGEWIE, Claus: "Ihr kommt nicht mit bei unseren Änderungen!" : Die 89er Generation ohne Eigenschaften? In: Transit, Nr. 11 (1996), s. 3 17.

 

LEPEUPLE, Anne Chantal: "Radio Free Europe" et "Radio Liberty" : 1950 1994. In: Vingtième Siècle, No. 48 (Octobre Décembre 1995), s. 31 45.

 

LEŠKA, Vladimír: Evropská bezpečnost v období systémové transformace postkomunistických zemí. In: Vojenské rozhledy, roč. 3, č. 1 (1994), s. 8 20.

 

LEŠKA, Vladimír: The Geopolitical Consequences of the Break up of Czechoslovakia. In: The Geopolitical Position of Central Europe : Development Tendencies in the 21st Century. Bratislava, 1998, s. 41 54. Akce: The Geopolitical Position of Central Europe [Mezinárodní konference]. Častá Papiernička. 04.06.1998 05.06.1998.

 

LEŠKA, Vladimír: Ústav mezinárodních vztahů v poslední dekádě totality. In: 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů : od ÚMPE k ÚMV / Petr Drulák. Praha, 2007, s. 153 191. Res. angl. Akce: 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů [Konference]. Praha. 10.2007.

 

LEVIATIN, David: Listening to the New World : Voices from the Velvet Revolution. In: Oral History Review, Vol. 21, Nr. 1 (1993), s. 9 22.

 

LEWIS, Paul G.: Theories of Democratization and Patterns of Regime Change in Eastern Europe. In: The Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 13, Nr. 1 (1997), s. 4 26.

 

LIESKOVSKÝ, Peter: K príčinám mocenského zvratu v ČSSR roku 1989. In: Krízy režimov sovietskeho bloku v rokoch 1948 1989. Banská Bystrica, 1997, s. 260 269. Res. angl.

 

LICHTENBERGER, Elisabeth: The Geography of Transition in East Central Europe : Society and Settlement Systems. In: Central Europe after the Fall of the Iron Curtain : Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns and Trends / Eds. Francis W. Carter et al. Frankfurt a.M. ; Berlin, 1996, s. 137 152.

 

LIPOWICZ, Irena: Polen Rechtsstaat durch Wandel. In: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989 1995 : Dokumentation der Tagung / Hrg. Hans Süssmuth. Baden Baden, 1998, s. 176 191. - Akce: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989 1995 [8. Leutherheider Forum]. Düsseldorf. 13.12.1995 16.12.1995.

 

LIPTÁK, Ľubomír: Konferencia o problémoch histórie v dnešnej strednej Európe. In: Historický časopis, roč. 45, č. 1 (1997), s. 153 155. Akce: Problémy dějin v dnešní střední Evropě [Konference]. Praha. 21.10.1996 22.1O.1996.

 

LOBMEIER, Kornelia PRŮŠA, David: Von der friedlichen zur samtenen Revolution. In: Nähe und Ferne : Deutsche, Tschechen und Slowaken. Leipzig, 2004, s. 133 143. Akce: Nähe und Ferne [Wechselausstellung]. Bonn. 03.12.2004 28.03.2005.

 

LOOSE, Ingo: The Anti Fascist Myth of the German Democratic Republic and Its Decline after 1989. In: Past in the Making : historical revisionism in Central Europe after 1989 / Ed. Michal Kopeček. Budapest ; New York, 2008, s. 59 73. Akce: Historical Revisionism in East Central Europe after 1989 [International workshop]. Prague. 10.2006.

 

LOTZ, Christian: "radix blätter" : Zur Geschichte eines Untergrund Verlages in der DDR. In: Deutschland Archiv, Jhrg. 33, Nr. 3 (2000), s. 424 432.

 

LUCKE, Albrecht von: Zehn Jahre danach: welche Demokratie? : ein Kongress der Heinrich Böll Stiftung. In: Deutschland Archiv, Jhrg. 32, Nr. 5 (1999), s. 837 839. Akce: Welche Demokratie ? 10 Jahre nach der Wende eine Bilanz [Kongres]. Berlin. 02.07.1999 03.07.1999.

 

LÜCKE, Matthias: Die Auswirkungen des Handels mit Mittel und Osteuropa auf den deutschen Arbeitsmarkt. In: Weltwirtschaft, Nr. 2 (1996), s. 171 189.

 

LUHAN, Jiří POUBA, Petr: Mockrát jsme s tím chtěli seknout / Hovoří Terezie Pokorná. In: Kritická příloha Revolver revue, roč. 17, (2000), s. 52 58.

 

LUKES, Steven: Die Prinzipien von 1989 : Reflexionen über politische Moral in den neuen Revolutionen. In: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, Jhrg. 37, Nr. 5 (1990), s. 438 448.

 

MACEK, Zdeněk: Poválečný vývoj Afghánistánu a nepodařená sovětská agrese v letech 1979 1989 [The post war evolution of Afghanistan and the unsuccessful Soviet aggression in 1979 1989]. In: Východočeské listy historické, roč. 17/18, Dvojčíslí věnováno Prof. PhDr. Zdeňku Kárníkovi, DrSc. k jeho sedmdesátým narozeninám, (2001), s. 283 315. Res. něm.

 

MACK, Karlheinz: Vom Umbruch zum Aufbruch oder Zusammenbruch? In: Österreichische Osthefte, Jhrg. 34, Nr. 1 (1992), s. 145 153.

 

MACK, Manfred: Psací stroj a uhlový papír : Dobytí veřejného prostoru. In: Samizdat : Eseje : Alternativní kultura ve střední a východní Evropě šedesátá až osmdesátá léta 20. století. Praha, 2002, s. 65 73.

 

MACURA, Vladimír: Sametová revoluce, sametové dělení. In: Češi a Němci : Dějiny kultura politika / Uspoř. Walter Koschmal. Praha ; Litomyšl, 2001, s. 340 345.

 

MAČURA, Ivan: Dvojaký meter zločinu a trestu. In: November '89 v regiónoch Slovenska a dnešok (november 1989 november 1999) / Zost. Michal Horský. Martin, 2000, s. 76 79. Akce: November '89 v regiónoch Slovenska a dnešok (november 1989 november 1999) [Konferencia]. Trnava. 15.11.1999.

 

MADŽAROVÁ, Jordanka: Česká a bulharská politická hesla (1989 1990) [Czech and Bulgarian political slogans between 1989 and 1990]. In: Kulturní kontakty a konflikty. Praha, 1998 vyd. 1999, s. 56 74. Res. angl.

 

MAGOCSI, Pavlo Robert: Konec národního státu? : Revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy. In: Střední Evropa, roč. 16, č. 104/105 (2000), s. 58 69.

 

MACHONIN, Pavel: K sociologii v období normalizace [Sociology During the Period of Normalisation]. In: Sociologický časopis, roč. 40, č. 5 (2004), s. 643 650. Res. angl.

 

MACHONIN, Pavel: Sociology and Historical Change : The Case of the Post Communist Transformation in Europe. In: Czech Sociological Review, roč. 4, č. 2 (1996), s. 131 133.

 

MACHOVEC, Martin: Charta 77 a underground. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977 89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 195 212. Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007 23.03.2007.

 

MACHOVEC, Martin: Charter 77 and the underground : abstract. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977 89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 213 215. Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007 23.03.2007.

 

MAIER, Karel: Vliv politických změn na území : evropský a lokální pohled. In: Území v procesu změn / Ed. Gilles Lepesant. Praha, 1995, s. 73 74. (Cahiers du CeFReS ; 9) Akce: Území v procesu změn [Kolokvium]. Praha. 09.03.1995 10.03.1995.

 

MAJCHRZAK, Gregorz: Represie v období stanného práva v Poľsku [Repression in the war situation period in the years 1981 1983]. In: Moc verzus občan : Úloha represie a politického násilia v komunizme / Zost. Pavel Žáček. Bratislava, 2005, s. 37 51. Akce: Úloha represie a politického násilia v komunizme [Medzinárodný seminár]. Bratislava. 10.11.2005 11.11.2005.

 

MALIA, Martin MENDRASOVÁ, Marie LINDENBERG, Daniel: Zhroucení totalitarismu v Rusku : Rozhovor o příčinách rozpadu SSSR. In: Střední Evropa, roč. 12, č. 61 (1996), s. 38 49.

 

MANDLER, Emanuel: Morálko, go, politiko go!. 1 3. In: Střední Evropa, roč. 16, č. 96 98 (2000), s. 109 116 ; 114 121 ; 109 118.

 

MARÈS, Antoine: L'histoire tchèque, enjeux de pouvoir. In: Relations internationales, No. 67 (1991), s. 265 272.

 

MARGA, Andrei: Limits and Dilemmas of the Transition. In: Grappling wit Democracy : Deliberations on Post Communist Societies (1990 1995) / Ed. Elźbieta Matynia. Praha, 1996, s. 92 100.

 

MAR'JINA, Valentina Vladimirovna: Revoljucii 1989 g. v stranach Centraľnoj i Vostočnoj Jevropy : Vzgljad čerez desjatiletije. In: Novaja i novejšaja istorija, č. 6 (1999), 204 207. Akce: Revoljucii 1989 g. v stranach Centraľnoj i Vostočnoj Jevropy : Vzgljad čerez desjatiletije [Mezinárodní vědecká konference]. Moskva. 20.04.1999 21.04.1999.

 

MARTIŠ, Peter SIVOŠ, Jerguš: Seminár : Pád a vyrovnanie s komunizmom očekávanie, nádeje a realita. In: Historický zborník, roč. 17, č. 1 (2007), s. 207 210. Akce: Pád a vyrovnanie s komunizmom očekávania, nádeje a realita [Medzinárodný seminár]. Bratislava. 16.11.2006.

 

MARUŠIAK, Juraj: Maďarská menšina v slovenskej politike v rokoch normalizácie. In: Slovensko a režim normalizácie / Zost. Norbert Kmeť. Prešov, 2002, s. 222 279. Akce: Slovensko a režim normalizácie [Seminář]. Prešov. 04.12.2001 05.12.2001.

 

MARUŠIAK, Juraj: Slovenská spoločnosť a normalizácia [Slovak Society and "normalisation"]. In: Česká a slovenská společnost v období normalizace = Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie : Liberecký seminár 2001. Bratislava, 2003, s. 109 153. Res. angl. Akce: Česko slovenské vztahy Slovensko české vzťahy : Česká a slovenská společnost v období normalizace [11.seminář]. Liberec. 22.08.2001 23.08.2001.

 

MARUŠIAK, Juraj: Slovenská spoločnosť a normalizácia. In: Slovenská otázka dnes : výber textov z časopisu OS 1997 2006 / Zost. László Szigeti. Bratislava, 2007, s. 309 329.

 

MARUŠIAK, Juraj: Slovensko po roku 1989 v polotieni dvoch totalít. In: Kapitolami najnovšich slovenských dejín : k 70. narodeninám PhDr. Michala Barnovského, DrSc. / Ed. Jan Pešek. Bratislava, 2006, s. 311 327. Res. angl.

 

MARVANOVÁ, Hana: Je Česká republika deset let po listopadu 1989 právním státem? In: Česká konzervativní a liberální politika : Sborník k desátému výročí založení revue Proglas / Eds. Petr Fiala, František Mikš. Brno, 2000, s. 331 340.

 

MARVANOVÁ, Hana: Politický pohled na posttotalitní stav české společnosti. In: Proglas, roč. 10, č. 4 (1999), s. 8 9.

 

MASTNÝ, Vojtěch: The Historical East Central Europe after Communism. In: Postcommunist Eastern Europe : Crisis and Reform / Eds. Michta Andrew, A. Ilya Prizel. New York, 1992, s. 1 20.

 

MATĚJKA, Zdeněk: How the Warsaw Pact was dissolved. In: Perspectives, roč. 8, (1997), s. 55 65.

 

MATĚJKA, Zdeněk: Jednání o rozpuštění Varšavské smlouvy. In: Historie a vojenství, roč. 54, č. 3 (2005), s. 4 19. Res. angl.: Negotiations on the dissolution of the Warsaw Pact.

 

MATZNER, Egon: Pád múru : Socioekonomická interpretácia

následkov. In: Sociológia, roč. 30, č. 2 (1998), s. 165 189. Res. angl.

 

MAUREL, Marie Claude: Post Collectivist Local Societies in Central Europe. In: Central Europe after the Fall of the Iron Curtain : Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns and Trends / Eds. Francis W. Carter et al. Frankfurt a.M. ; Berlin, 1996, s. 153 157.

 

MAYER, Françoise: Justice rétroactive et identification politique : Les Tchèques et leur passé communiste après 1989. In: Les Tchèques au XXe siècle / Coord. Antoine Marèes. Paris, 2000, s. 50 56. (Matériaux pour l'histoire de notre temps ; 59 (juillet septembre 2000)

 

MAYER, Françoise: La prison pour passé, la résistance pour mémoire : La Confédération des anciens détenus politiques. In: Mémoires du communisme en Europe centrale / Éd. Marie Claire Lavabre. Praha, 2001, s. 121 158.

 

MECKEL, Markus: An Alternative Draft of the Prague Declaration : The European Revolution of 1989 and the Future of Europe. In: Evropská revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy = Die europäische Revolution von 1989 und die Zukunft Europas = The European Revolution of 1989 and the Future of Europe. Praha, 2003, s. 198 207. Akce: Evropská revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy [Konference]. Praha. 16.03.2001 17.03.2001.

 

MECKEL, Markus: Ein alternativer Entwurf der Prager Erklärung : Die europäische Revolution von 1989 und die Zukunft Europas. In: Evropská revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy = Die europäische Revolution von 1989 und die Zukunft Europas = The European Revolution of 1989 and the Future of Europe. Praha, 2003, s. 126 136. Akce: Evropská revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy [Konference]. Praha. 16.03.2001 17.03.2001.

 

MECKEL, Markus: Alternativní návrh Pražského prohlášení : Evropská revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy. In: Evropská revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy = Die europäische Revolution von 1989 und die Zukunft Europas = The European Revolution of 1989 and the Future of Europe. Praha, 2003, s. 55 63. Akce: Evropská revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy [Konference]. Praha. 16.03.2001 17.03.2001.

 

MEHLHORN, Ludwig: Gemeinsame Aufgaben. In: Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler : Tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968 1998 / Hg. Doris Liebermann, Jürgen Fuchs, Vlasta Wallat. Essen, 1998, s. 236 241. (Veröffentlichungen des Instituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa ; Bd. 11)

 

MĚCHÝŘ, Jan: O lidech v čase normalizace : Poznámky na okraj let 1970 1989 [About people in time of "normalisation" : Commentaries to the years 1970 1989]. In: Česká a slovenská společnost v období normalizace = Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie : Liberecký seminár 2001. Bratislava, 2003, s. 93 108. Res. angl. Akce: Česko slovenské vztahy Slovensko české vzťahy : Česká a slovenská společnost v období normalizace [11. seminář]. Liberec. 22.08.2001 23.08.2001.

 

MĚCHÝŘ, Jan: Revoluce zvaná sametová. In: Listy, roč. 29, č. 6 (1999), s. 5 8.

portrét Obrody / Karel Hrubý // In: Listy, roč. 27, č. 6

MĚCHÝŘ, Jan: Takzvaná transformace a některé její sociální důsledky (1989 1992) [Die sogenannte Transformation und einige ihrer sozialen Folgen (1989 1992)]. In: K novověkým sociálním dějinám českých zemí : Zvraty a převraty 1939 1992. 4 / Eds. Zdeněk Kárník aj. Praha, 2001, s. 133 176. Res. něm.

 

MELICH, Jiři S.: The Relationship between the Political and the Economic in the Transformations in Eastern Europe : Continuity and Discontinuity and the Problem of Models. In: East European Quarterly, Vol. 34, Nr. 2 (2000), s. 131 157.

 

MENCL, Vojtěch: Dvacet let normalizace. In: Věci buďtež pozorovány... : Kapitoly z národních dějin. 2. Praha, 1992, s. 52 56.

 

MENCL, Vojtěch: La "normalizzazione" cecoslovacca : L'alternativa della Perestrojka sovietica? In: La Primavera di Praga / A cura di Francesco M. Cataluccio, Francesca Gori. Milano, 1990, s. 207 213.

 

MENCL, Vojtěch: Probleme des Überganges der Tschechoslowakei von Totalitarismus zu Demokratie und Marktwirtschaft. In: Arbeiterbewegung in einer veränderten Welt / Hrsg. v. Helmut Konrad. Wien, 1992, s. 121 122. - Akce: 27. Internationale Tagung der Historikerinnen und Historiker der Arbeiterbewegung [Mezinárodní setkání]. Wien. 1991.

 

MEZNÍK, Jaroslav: Československý historický samizdat [Der tschechoslowakische historische Samizdat]. In: Acta Universitatis Palackianae, Fac. Philosophica. Historica 30 : Sborník prací historických, roč. 18, (2001), s. 13 23. Res. něm.

 

MIHAIES, Mircea: The Neighbors of Kafka : Intelectual's Note from the Underground. In: The Revolutions of 1989 / Ed. Vladimir Tismaneanu. London, 1999, s. 252 257.

 

MICHEL, Bernard: Le réveil des catholiques en Tchécoslovaquie. In: Vers une mutation de société : La marche de l'Europe de l'Est vers la démocratie / Sous la direction de Miklos Molnár. Paris, 1991, s. 63 72.

 

MICHEL, Patrick: Religion, nation et pluralisme : une reflexion fin de siècle. In: Critique internationale, Vol. 3, (1999), s. 79 97.

 

MICHELIS, Giovanni de: Podáváme ruku východu. In: Sborník Mezinárodního politologického ústavu / Uspoř. Vlastislav Chalupa. Brno, 1991, s. 88 94. (Spisy právnické fakulty ; Č. 1)

 

MICHL, Josef: Seifertova báseň se jmenuje Československo : Rozhovor s doc. Josefem Michlem o zákulisí Nobelovy ceny 1984 / Připr. Jaroslav Holoubek. In: Kmen, roč. 3 (9), č. 3 (1990), s. 10 11.

 

MICHNIK, Adam: The Devil of our Times. In: Grappling with Democracy : Deliberations on Post Communist Societies (1990 1995) / Ed. Elźbieta Matynia. Praha, 1996, s. 103 107.

 

MICHNIK, Adam HAVEL, Václav: Naše podivná epocha / Z obsáhlejšího rozhovoru... vybr. a přel. Ewa Glowacka, Čestmír Klos. In: Listy, roč. 22, č. 3 (1992), s. 37 52.

 

MICHNIK, Adam: Styky disidentů za totality jako předobraz středoevropské spolupráce. In: Co daly naše země Evropě a lidstvu. 3, Svobodný národ na prahu třetího tisíciletí / Hl. red. Ivan M. Havel. Praha, 2000, s. 88 93.

 

MICHNIK, Adam: The Velvet Restoration. In: Grappling with Democracy : Deliberations on Post Communist Societies (1990 1995) / Ed. Elźbieta Matynia. Praha, 1996, s. 56 62.

 

MICHNIK, Adam: The Velvet Restoration. In: The Revolutions of 1989 / Ed. Vladimir Tismaneanu. London, 1999, s. 244 251. (Rewriting Histories)

 

MIKLOVÁ, Martina: Politický pluralismus v Brně před listopadem 1989? : monopol Národní fronty versus pluralita v disentu. In: Lokální politický pluralismus : Brno ve třech stoletích / Stanislav Balík. Brno, 2006, s. 73 88.

 

MILLER, Arthur HAVLÍČEK, Dušan: Arthur Miller svědčí o Helsinkách, uvolnění a Československu / Z archivu "římských" Listů vybral a do tisku připr. Dušan Havlíček. In: Listy, roč. 35, č. 3 (2005), s. 14 17.

 

MILTON, Andrew K.: News Media Reform in Eastern Europe : A Cross National Comparison. In: The Journal of Communist Studies and Transition Politics. Zvl. č., Post Communism and the Media in Eastern Europe, Vol. 12, Nr. 4 (1996), s. 7 23.

 

MINKENBERG, Michael: The Radical Right in Postsocialist Central and Eastern Europe : Comparative Observations and Interpretations. In: East European Politics and Societies, Vol. 16, Nr. 2 (2002), s. 335 362.

 

MLČOCH, Lubomír: Lekce z české ekonomické transformace. In: Co daly naše země Evropě a lidstvu. 3, Svobodný národ na prahu třetího tisíciletí / Hl. red. Ivan M. Havel. Praha, 2000, s. 150 162.

 

MLSNA, Petr: Hospodářský vývoj v Československu a České republice po roce 1989. In: Česko a Rakousko po konci studené války / Ed. Gernot Heiss aj. Ústí n.L., 2008, s. 115-146.

 

MLYNÁRIK, Ján: Akcia "Delta" príprava procesu proti 14 intelektuálom. In: Slovenské rozhľady, roč. 9, č. 14 (2005), s. 127 201.

 

MLYNÁRIK, Ján: Osudy slovenskej historiografie a historikov za normalizácie 1969 1989. In: Slovensko a režim normalizácie / Zost. Norbert Kmeť. Prešov, 2002, s. 137 147. Akce: Slovensko a režim normalizácie [Seminář]. Prešov. 04.12.2001 05.12.2001.

 

MÓDOS, Márton: Der Wandel der Massenmedien in Ungarn. In: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989 1995 : Dokumentation der Tagung / Hrg. Hans Süssmuth. Baden Baden, 1998, s. 431 448. Akce: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989 1995 [8. Leutherheider Forum]. Düsseldorf. 13.12.1995 16.12.1995.

 

MÖLLER, Johannes: Vyrovnání se s totalitní minulostí v právním státě : Občanskoprávní aspekty rehabilitace. In: Vyrovnání se s komunistickou minulostí ve státech střední Evropy. Praha, 2003, s. 21 25. Akce: Ústavněprávní kontexty vyrovnání se s totalitní minulostí [Konference]. Brno. 27.05.2003 28.05.2003.

 

MOLNÁR, Miklós: Mutation politique et choix de société. In: Vers une mutation de société : la marche de l'Europe de l'Est vers la démocratie / Sous la direction de Miklos Molnár. Paris, 1991, s. 85 93.

 

MORKES, František: Vysoké školy v době normalizace. In: Sedmdesátá a osmdesátá léta v československých i světových dějinách : 16. letní škola historie : Sborník textů a přednášek / Ed. Jana Kohnová. Praha, 2004, s. 43 60. Akce: Sedmdesátá a osmdesátá léta v československých i světových dějinách [16. letní škola historie]. Praha. 2003.

 

MUNRO, Neil: Post Communist Regime Support in Space and Time Context. In: The Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 18, Nr. 2 (2002), s. 103 125.

 

MURAŠKO, Galina P. NOSKOVA, Albina F.: Vostočnaja Jevropa na rubeže 40 50 ch godov XX veka : Vzgljad istorika čerez desjať let posle kracha kommunističeskich režimov. In: Sociokuľturnyje transformacii vtoroj poloviny XX veka v stranach Centraľnoj i Vostočnoj Jevropy / Otv. red. N. V. Korovicyna. Moskva, 2002, s. 28 35. Akce: Slavjanskij mir v epochu sistemnych transformacij vtoroj poloviny XX veka [Mezinárodní konference]. Moskva. 03.2001.

 

MUZIKANTOVÁ, Marie: Pohotovostní pluk VB ČSR (1969)1970 1990 : Nástin organizačního vývoje [The Emergency Squard of Czechoslovak Public Security (1969)1970 1990]. In: Sborník Archivu ministerstva vnitra, roč. 2, (2004), s. 75 94. Res. angl.

 

NAĎOVIČ, Svetozár: Withdrawal of Soviet Troops from Czechoslovakia, 26.2.1990 27.6.1991. In: Exiting war : post conflict military operations / Eds. Miloslav Čaplovič aj. Bratislava ; Vincennes, 2007, s. 322 328. Res. slov. Akce: Exiting war [6th international conference]. Bratislava. 03.04.2006 07.04.2006.

 

NAEGELE, Jolyon LUKEŠ, Zdeněk: Česko očima Jolyona Naegeleho / S americkým novinářem hovoří Zdeněk Lukeš. In: Revolver Revue, roč. 44, (2000), s. 227 239.

 

NAKATH, Detlef STEPHAN, Gerd Rüdiger: "Wir brechen unwiderruflich mit dem Stalinismus als Systen!" : zu Verlauf und Ergebnissen des Aussenordentlichen Parteitages der SED/PDS im Dezember 1989 / Detlef Nakath, Gerd Rüdiger Stephan. In: Deutschland Archiv, Jhrg. 32, Nr. 6 (1999), s. 963 968.

 

NÁLEVKA, Vladimír: Československo : zahraniční politika a sovětský blok, 1970 1985 [Czechoslovakia : foreign policy and the Soviet Block, 1970 1985]. In: Česká a slovenská společnost v období normalizace = Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie : Liberecký seminář 2001. Bratislava, 2003, s. 209 220. Res. angl. Akce: Česko slovenské vztahy Slovensko české vzťahy : Česká a slovenská společnost v období normalizace [11. seminář]. Liberec. 22.08.2001 23.08.2001.

 

NÁLEVKA, Vladimír: Krize a kolaps východního bloku. In: Sedmdesátá a osmdesátá léta v československých i světových dějinách : 16. letní škola historie : Sborník textů a přednášek / Ed. Jana Kohnová. Praha, 2004, s. 23 33. Akce: Sedmdesátá a osmdesátá léta v československých i světových dějinách [16. letní škola historie]. Praha. 2003.

 

NĚMEČEK, Tomáš: Záhadná smrt tajného kněze : příběh Přemysla Coufala a jeho estébáků. In: Nemilosrdné příběhy českých dějin / Ed. Ivan Lamper. Praha, 2006, s. 203 208.

 

NEORALOVÁ, Jaroslava: Zpráva o vracení sokolského majetku. In: Almanach k 80. výročí Sokolské župy Olomoucké Smrčkovy / Hl. red. Vilém Klega. Olomouc, 2001, s. 207 211

 

NEŠPOR, Zdeněk R.: Česká folková hudba 60. 80. let 20. století v pohledu sociologie náboženství [Czech Folk Music in the 1960s 80s from the Point of View of the Sociology of Religion]. In: Sociologický časopis, roč. 39, č. 1 (2003), s. 79 97. Res. angl.

 

NEŠPOR, Zdeněk R.: The Disappointed and Disgruntled : A Study of the Return in the 1990s of Czech Emigrants from the Communist Era. In: Sociologický časopis, roč. 38, č. 6 (2002), s. 789 808.

 

NOSKOVÁ, Jana: Orální historie a (post)socialistické společnosti. In: Soudobé dějiny, roč. 13, č. 1/2 (2006), s. 280 284. Res. angl.: Oral History and (Post ) Socialist Societies. Akce: Orální historie a (post)socialistické společnosti [Mezinárodní konference]. Freiburg. 03.11.2005 05.11.2005.

 

NOVÁK, Miroslav: La Charte 77 et la politique : entre l'humanisme et l'ambiguité. In: La nouvelle Alternative, Vol. 22, No. 72 73, La Charte 77 (2007), s. 35 54. Akce: La Charte 77 ; origines et héritages [Kolokvium]. Paris. 25.01.2007.

 

NOVÁK, Miroslav: Přechod k demokracii po česku : České země ve srovnávací perspektivě politického přechodu bývalých komunistických zemí střední Evropy. In: Střední Evropa, roč. 17, č. 108 (2001), s. 45 55.

 

NOVÁK, Miroslav: Transition to Democracy the Czech Way : The Czech Republic in Comparative Perspective of Political Transitions of the Former Communist Countries of Central Europe. In: Political Changes in the Czech Republic and Taiwan : Comparison / Ed. Bořivoj Hnízdo. Prague, 2001, s. 2 8. Akce: Political Changes in the Czech Republic and Taiwan : Comparison [Konference]. Praha. 15.05.2001.

 

NOVOPAŠIN, Ju. S.: Novaja regionaľnaja identičnosť centraľnojevropejskich stran : Vmesto vvedenija. In: Centraľnaja Jevropa v poiskach novoj regionaľnoj identičnosti / Otvest. red. Ju. S. Novopašin. Moskva, 2000, s. 6 35.

 

NOVOPAŠIN, Jurij Stepanovič: Vostočnojevropejskije revoljucii 1989 g. : Problemy izučenija. In: Revoljucii 1989 goda v stranach Centraľnoj (Vostočnoj) Jevropy = Revolutions of 1989 in the Countries of Central (Eastern) Europe : Vzgljad čerez desjatiletije = View a Decade After / Otv. red. G. N. Sevostjanov. Moskva, 2001, s. 11 25.

 

NOVOTNÝ, Jan: Na nových cestách. In: Desetiletí / Sest. Pavel Šaradín. Olomouc, 2003, s. 67 76.

 

ODSOUDIL mě vojenský soud : panelová diskuse s odpírači vojenské služby / Petr Blažek, Ladislav Šmejkal, Štefan Fördös, Ladislav Kirilenko, Jan Hrabina, Michal Habiňák. In: A nepozdvihne meč... : odpírání vojenské služby v Československu 1948 1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2007, s. 241 273.

 

OFFE, Claus: Capitalism by Democratic Design? : Democratic Theory Facing the Triple Transition in East Central Europe. In: Social Research, Vol. 58, Nr. 4 (1991).

 

OFFE, Claus: Ethnic Politics in East European Transitions. In: Grappling with Democracy : Deliberations on Post Communist Societies (1990 1995) / Ed. Elźbieta Matynia. Praha, 1996, s. 222 249.

 

OLSCHOWSKY, Burkhard: Entstalinisierung in Ostmitteleuropa im Vergleich. In: Deutschland Archiv, Jhrg. 32, Nr. 2 (1999), s. 279 281. Akce: Entstalinisierung in Ostmitteleuropa im Vergleich [Konference]. Warszawa. 05.11.1998 08.11.1998.

 

OPOZICE a disent v Plzni před rokem 1989 / Ladislav Nový, Tomáš Popp, Pavel Strejček, Martin Švantner, Petra Šroubová, Jakub Zykmund, Jana Martínková, Martin Moláček, Michaela Pechmanová, Michal Kadera, Tomáš Kočárek, Jan Lukášek. In: Rok 1989 v Plzni a západních Čechách / Ed. Lukáš Valeš. Dobrá Voda, 2003, s. 43 75.

 

OPRŠAL, Jiří: ČSSR a helsinský proces. In: Mezinárodní vztahy, roč. 25, č. 1 (1990), s. 3 7.

 

ORT, Alexandr: Evropská dimenze české demokracie. In: Pocta Prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám / Uspoř. Věra Jirásková. Praha, 2004, s. 241 250.

 

OTÁHAL, Milan: Česká společnost na počátku tzv. normalizace. In: Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945 / Ed. Oldřich Tůma. Praha, 2008, s. 10 68. Res. angl.: Czech Society at the Start of 'Normalization'.

 

OTÁHAL, Milan: Má setkání s Milošem Hájkem. In: Křižovatky dvou životů : sborník k poctě Hany Mejdrové a Miloše Hájka / Uspoř. Milena Janišová. Praha, 2008, s. 119 121.

 

OTÁHAL, Milan: Obrodný proces v Československé straně lidové. In: Po stopách nedávné historie : Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana / Uspoř. Jiří Pernes. Praha, 2003, s. 267 279.

 

OTÁHAL, Milan: Programová orientace disentu 1969 1989. In: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968 1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2005, s. 25 40.

 

OTÁHAL, Milan: Revolution der Intellektuellen? : Die tschechischen Intellektuellen und der Totalitarismus. In: Jahrbuch des Wissenschaftskolegiums zu Berlin, Jhrg. 1991/1992, (1993), s. 258 272.

 

OTÁHAL, Milan: La Rivoluzione antitotalitana del 1989. In: Anno, Vol. 8, No. 77 (1993), s. 22 25.

 

OTÁHAL, Milan: Tvůrčí inteligence v období tzv. normalizace. In: Život je jinde...? : Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století / Uspoř. a k vyd. připr. Jan Matonoha. Praha, 2002, s. 87 95. Akce: Život je jinde...? [Mezinárodní mezioborová konference]. Praha. 13.06.2001 15.06.2001.

 

OTAVA, Jan TIGRID, Pavel: Zpráva o stavu střední Evropy : (1989/1990). In: Svědectví, roč. 23, č. 89/90 (1990), S. 227 260.

 

OTTE, Anton: O česko německých vztazích po listopadu 1989 [Von den tschechisch deutschen Beziehungen nach November 1989]. In: Češi a Němci dříve a dnes = Tschechen und Deutsche früher und heute : Problémy národní identity a vzájemných vztahů Čechů a Němců / K vyd. připr. Zdeněk Jeník. Opava, 2000, s. 92 98. Res. něm. Akce: Problémy národní identity a vzájemných vztahů Čechů a Němců [Mezioborová konference]. Krnov. 14.09.2000.

 

PACZKOWSKI, Andrzej: Co dělat s komunistickou minulostí? : Polská zkušenost [What is to Be Done with the Communist Past? : The Polish Experience]. In: Soudobé dějiny, roč. 9, č. 1 (2002), s. 27 41. Res. angl.

 

PACZKOWSKI, Andrzej - RIPP, Zoltán - ŠACHNAZAROV, Georgij: Dva středoevropští historikové a Gorbačovovův poradce o pádu komunistického systému / Rozhovor připr. Michal Kopeček, Vít Smetana. In: Dějiny a současnost, roč. 22, č. 1 (2000), s. 39 43.

 

PALOUŠ, Martin: Československo a jeho zájmy v nových podmínkách. In: Máme národní zájmy? / Ed. Jiří Valenta, Karel Krátký. 1. vyd. Praha, 1992, s. 8 10.

 

PÁNEK, Jaroslav: Česká historická věda a české historické vědomí : Několik námětů do diskuse. In: Zpravodaj Historického klubu, roč. 10, č. 1 (1999), s. 1-14. - Přet. z: Český časopis historický, roč. 97, č. 2 (1999).

 

PANELOVÁ diskuse "Krize komunistického systému 1953 1989" / Paweł Machcewicz, Andrzej Paczkowski, Oldřich Tůma, Jan Rychlík, Andrzej Krawczyk, Irenej Kratochvíl, Andrzej Friszke, Jerzy Eisler, Robert Kwapis. In: Polsko a Československo v roce 1968 : Sborník příspěvků / Sest. Petr Blažek. Praha, 2006, s. 254-277. - Akce: Polsko a Československo v roce 1968 [Mezinárodní vědecká konference]. Varšava. 04.09.2003-05.09.2003.

 

PATOČKA, Jan: Co můžeme očekávat od Charty 77? (1977). In: Češi : Soubor textů k českému myšlení a českým dějinám. 1, Práce publikované / Tento svazek připr. Karel Palek. Praha, 2006, s. 440-444.

 

PATOČKA, Jan: Čím je a čím není Charta 77 : Proč je právo na její straně a žádné pomluvy ani násilná opatření jí neotřesou (1977). In: Češi : Soubor textů k českému myšlení a českým dějinám. 1, Práce publikované / Tento svazek připr. Karel Palek. Praha, 2006, s. 428-430.

 

PATOČKA, Jan: K záležitostem Plastic People of the Universe a DG 307. In: Češi : Soubor textů k českému myšlení a českým dějinám. 1, Práce publikované / Tento svazek připr. Karel Palek. Praha, 2006, s. 425-427.

 

PATOČKA, Jan: Proč nemá Charta 77 být zveřejňována a jaké jsou logické prostředky jejího zkreslování a utajování (1977). In: Češi : Soubor textů k českému myšlení a českým dějinám. 1, Práce publikované / Tento svazek připr. Karel Palek. Praha, 2006, s. 431-433.

 

PAUER, Jan: Drei Wochen Kehraus in der Tschechoslowakei : Die Revolution der Kinder entlässt ihre Grossväter. In: Kommune, Nr. 1 (1990), s. 22-26.

 

PAUER, Jan: Charta 77 jako nezávislá veřejnost. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 325-330. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

PAUER, Jan: Charter 77 as the independent public : abstract. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 331-334. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

PAVLÍČEK, Václav: O ústavních změnách po rozpadu sovětského bloku. In: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy : Sborník statí a texty ústav. 1 / Ed. Václav Pavlíček. Praha, 1999, s. 9-17.

 

PAVLÍČEK, Václav: Úvaha o vnějších vlivech, suverenitě a kontinuitě ústavních změn. In: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy : Sborník příspěvků a statí. 2 / Ed. Václav Pavlíček. Praha, 2000, s. 9-13. - Akce: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy [Mezinárodní vědecká konference]. Praha. 15.10.1999-16.10.1999.

 

PAVLÍKOVÁ, Anna: Několik poznámek ke zpracování svazkové agendy Správy sledování. In: Sborník Archivu ministerstva vnitra, roč. 4, (2006), s. 311-317. Res. angl.: Several notes on processing textual material of the Surveillance Bureau.

 

PAŽOUT, Jaroslav: International support for persecuted Charter 77 signatories : abstract. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977 89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 161-162. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

PAŽOUT, Jaroslav: Mezinárodní solidarita s perzekvovanými signatáři Charty 77. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 155-160. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

PAŽOUT, Jaroslav: Odpírači vojenské služby a Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. In: A nepozdvihne meč... : odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2007, s. 111-132.

 

PAŽOUT, Jaroslav: Špatně utajený proces : Proces s VONS a jeho ohlas ve světě : disidenti před soudem, soudci na divadelní scéně. In: Dějiny a současnost, roč. 26, č. 6 (2004), s. 36-39.

 

PAŽOUT, Jaroslav: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. In: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2005, s. 96-110.

 

PEHE, Jiří: Budování demokracie. In: Desetiletí / Sest. Pavel Šaradín. Olomouc, 2003, s. 79-96.

 

PEHE, Jiří: Rehabilitace normalizace. In: Listy, roč. 33, č. 6 (2003), s. 84-86.

 

PELÁNOVÁ, Anita: Kultura 90. let v Československu/České republice. In: Česko a Rakousko po konci studené války / Eds. Gernot Heiss aj. Ústí n.L., 2008, s. 283-292.

 

Jiří PELIKÁN 1989 / Vybral -vb-. In: Listy, roč. 35, č. 6 (2005), s. 58-59.

 

PELIKÁN, Jiří: Československo v Evropském parlamentu : Psáno pro Lidové noviny (květen 1988). In: Listy, roč. 33, č. 3 (2003), s. 61.

 

PENČEVA, Anželina: Neoficiální literatura : Struktura a dimenze jevu v Česku a Bulharsku. In: Život je jinde...? : Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století / Uspoř. a k vyd. připr. Jan Matonoha. Praha, 2002, s. 97-106. - Akce: Život je jinde...? [Mezinárodní mezioborová konference]. Praha. 13.06.2001-15.06.2001.

 

PERNES, Jiří: Listopad 1989 aneb Brutalita mužů v uniformách. In: České průšvihy aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1848-1989 / Ed. Jiří Kocian aj. Brno, 2004, s. 350-359.

 

PERRON, Catherine: Lokální politické elity po roce 1989 : učení se politice a demokratická konstrukce. In: Vznikání demokratické praxe v České republice : lokální politika, neziskový a výrobní sektor. Praha, 1999, s. 7-20. (Cahiers du CeFReS ; 16)

 

PERRON, Catherine - VAJDOVÁ, Zdenka: Kladno : A Showcase of Socialism? In: Le communisme a partir des sociétés = Communism from the viewpoint of societies / Ed. Muriel Blaive. Prague : CeFReS, 2006, s. 87-99. - Akce: Le communisme a partir des sociétés [Cyklus přednášek]. Praha. 2004.

 

PEŠEK, Jan: Normalizácia a Štátna bezpečnosť. In: Slovensko a režim normalizácie / Zost. Norbert Kmeť. Prešov, 2002, s. 47-59. - Akce: Slovensko a režim normalizácie [Seminář]. Prešov. 04.12.2001-05.12.2001.

 

PEŠEK, Jiří: Česká společnost 1989-2008. In: Česko a Rakousko po konci studené války / Ed. Gernot Heiss aj. Ústí n.L., 2008, s. 147-175.

 

PEŠEK, Jiří: Školství v České republice 1989-2008. In: Česko a Rakousko po konci studené války / Ed. Gernot Heiss aj. Ústí n.L., 2008, s. 255-282.

 

PEŠKA, Pavel: Velký liberační trend v ústavní historii a Listopad. In: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy : Sborník příspěvků a statí. 2 / Ed. Václav Pavlíček. Praha, 2000, s. 58-60. - Akce: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy [Mezinárodní vědecká konference]. Praha. 15.10.1999-16.10.1999.

 

PETELIN, Boris Valentinovič: Ob'jedinenije Germanii 1989-1990 gg. : Istoriografičeskij aspekt. In: Novaja i novejšaja istorija, Č. 1 (2003), s. 30-47.

 

PÉTERI, György: On the Legacy of State Socialism in Academia. In: Academia in upheaval : Origins, Transfers, and Transformations of the Communist Academic Regime in Russia and East Central Europe / Eds. David, Fox Michael. Westport, 2000., s. 275-300.

 

PETRÁNEK, Jan: Nesametové myšlenky : deset let poté. In: Mezinárodní politika, roč. 23, č. 11 (1999), s. 4-5.

 

PETRÁNEK, Jan: Paklíče k budoucnosti (aneb proč se svět ptá Moskvy každé ráno Quo vadis?). In: Mezinárodní politika, roč. 15, č. 8 (1991), s. 6-7.

 

PETRESCU, Cristina: Eastern Europe, Central Europe or Europe? : a comparative analysis of Central European Dissent and Romanian "resistance through culture". In: Europa im Ostblock = Europe in the Eastern Bloc : Vorstellungen und Diskurse (1945-1991) = Imaginations and Discourses (1945-1991) / Hg. José M. Faraldo. - Köln ; Weimar ; Wien, 2008, s. 231-249.

 

PETRUSEK, Miloslav: Nejen o dvou polských vědeckých konferencích. In: Sociologický časopis, roč. 32, č. 1 (1996), s. 113-116. - Akce: Přítomnost - tradice - místo [Konference]. Lublin. 09.1995 ; Sociologie ve službách moci, nebo společnosti? [Konference]. Toruń. 11.1995.

 

PETRUSEK, Miloslav: Výuka sociologie v čase tání a v časech normalizace (1964-1989) : Kapitola o vztahu vědění a moci, vědy a politiky, reality a mýtotvorby [Teaching Sociology in the Periods before and during Normalisation, 1964-1989]. In: Sociologický časopis, roč. 40, č. 5 (2004), s. 597-607. Res. angl.

 

PICHOJA, Rudoľf Germanovič: O nekotorych aspektach "istoriografičeskogo krizisa", ili o "nepredskazujemosti prošlogo". In: Novaja i novejšaja istorija, č. 4 (2000), s. 15-28.

 

PITHART, Petr: Dank an einem (lange) unsichtbaren Freund. In: Ve službách společné věci = Im Dienst der gemeinsamen Sache : Wolfgang Scheur a Praha 1981-1989 = Wolfgang Scheur und Prag 1981-1989 / Uspoř. Vilém Prečan. Brno, 2001, s. 192-195.

 

PITHART, Petr: The Division/Dissolution of Czechoslovakia : Old Sins and New Forms of Selfishness. In: Irreconcilable Differences? : Explaining Czechoslovakia's Dissolution / Ed. Michael Kraus, Allison Stanger. Lanham ; Boulder, 2000, s. 227-233.

 

PITHART, Petr: Intelektuálové v politice : dvojí disent kdysi, dvojí zklamání dnes : mezi svědectvím a reflexí. In: Listy, roč. 23, č. 5 (1993), s. 11-16.

 

PITHART, Petr: Jeden z Podivenů [Milan Otáhal]. In: Historik v soudobých dějinách : Milanu Otáhalovi k osmdesátým narozeninám / Uspoř. Oldřich Tůma. Praha, 2008, s. 201-209.

 

PITHART, Petr: Poděkování (dlouho) neviditelnému příteli. In: Ve službách společné věci = Im Dienst der gemeinsamen Sache : Wolfgang Scheur a Praha 1981-1989 = Wolfgang Scheur und Prag 1981-1989 / Uspoř. Vilém Prečan. Brno, 2001, s. 189-191.

 

PITHART, Petr: Utopie lhostejnosti : o nesnesitelné lehkosti slov. In: Listy, roč. 26, č. 1 (1996), s. 48-53.

 

PLACÁK, Petr: StB a "protizákonné písemnosti" v osmdesátých letech. In: Securitas imperii, sv. 1 / Sest. Pavel Žáček. Praha, 1994, s. 32-59.

 

PLACHÝ, Jiří: Akce Kněz a Zahradník : Dvojitý úspěch mělnické StB v boji s vnitřním nepřítelem [The Priest and Gardener Operation]. In: Securitas imperii, sv. 10, (2003), s. 59-71. Res. angl., něm.

 

PLACHÝ, Jiří: Polsko, Česká republika a Slovensko mezi východem a západem Evropy. In: Securitas imperii, roč. 13, (2006), s. 167. - Akce: Polsko, Česká republika a Slovensko mezi východem a západem Evropy [Mezinárodní konference]. Wrocław. 10.09.2005.

 

PLACHÝ, Jiří: "Rozpracování" duchovních litoměřické diecéze Státní bezpečností (podle personálního stavu k 1.1.1989). In: Securitas imperii, sv. 11, (2005), s. 5-89. Res. něm., angl.: The State Security Investigation and Surveillance as regards the Roman-Catholic Church Priests in the Litoměřice Diocese].

 

PLOCEK, Josef: Můžeme být spokojeni s naší demokracií? In: Střední Evropa, roč. 16, č. 103 (2000), s. 85-92.

 

PLOCEK, Josef: Proč jsme se nevypořádali s komunistickou minulostí? In: Střední Evropa, roč. 17, č. 109 (2001), s. 56-67.

 

PODIUMSDISKUSSION / Teilnehmer: Marianne Birthler, Ladislav Hejdánek, Petr Uhl, Václav Malý, Arnold Vaatz, Jürgen Fuchs ; Moderation: Jiří Gruša. In: Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler : Tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968-1998 / Hg. Doris Liebhaber, Jürgen Fuchs, Vlasta Wallat. Essen, 1998, s. 252-273. (Veröffentlichungen des Instituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa ; Bd. 11) - Akce: Begegnung tschechischer und deutscher Bürgerrechtler [Setkání]. Schloss Bellevue. 07.11.1996.

 

PÓK, Attila: Atonement and Sacrifice : Scapegoats in Modern Eastern and Central Europe. In: East European Quarterly, Vol. 32, č. 4 (1998), s. 531-548.

 

POKORNÝ, Jindřich: Kultura a ekonomika na okraji : Poznámka k našim předlistopadovým odvráceným dějinám. In: Kritická příloha RR, roč. 28, (2004), s. 114-118.

 

POKORNÝ, Jindřich: Kultura a ekonomika na okraji : Poznámka k našim předlistopadovým odvráceným dějinám. In: Masarykův lid, roč. 10, č. 2 (2004), s. 21-24.

 

POKORNÝ, Ladislav: S minulostí se vyrovnáme, až ji pochopíme a přiznáme se k ní. In: Listy, roč. 30, č. 1 (2000), s. 15-20.

 

POLITICKÁ struktura Plzně před rokem 1989 / Marcela Paigerová, Miroslav Pech, Pavel Netolický, David Simota, Miloslav Linhart, Martin Švec, Martin Šedivý. In: Rok 1989 v Plzni a západních Čechách / Ed. Lukáš Valeš. Dobrá Voda, 2003, s. 26-34.

 

POLITICKÉ strany a hnutí zahrnuté do Občanského fóra (OF). In: KAN 1968 2003 : 35 let úsilí o polidšťování politiky / Připr. Pavel Holba. Praha, 2003, s. 57.

 

POLITISCHE und ökonomische Transformationen in den postkommunistischen Staaten Osteuropas : neue englischsprachigen Veröffentlichungen / Roger E. Kanet, James T. Alexander, Susanne M. Birgerson, Andrew T. Green, Alexander V. Kozhemiakin, Charles W. Ryan. In: Osteuropa, Jhrg. 46, Nr. 1 (1996), s. 87-92.

 

POPELKA, Jan: Mezinárodní postavení českého státu a jeho začleňování do systému evropské bezpečnosti po listopadu 1989 a po rozpadu ČSFR. In: Sborník Vojenské akademie v Brně : Řada C (společnskovědní). Mimoř. č., Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století / Uspoř. Stanislav Vodička, Vladimír Goněc. Brno, 1994, s. 433-445. - Akce: Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století [Mezinárodní konference]. Brno. 03.02.1994.

 

POSSETOVÁ, Johanna: Česká samizdatová periodika 1968-1988. In: Česká literatura, roč. 39, č. 4 (1991), s. 353-374.

 

POZNANSKI, Kazimierz Z.: Recounting Transition. In: East European Politics and Societies, Vol. 13, Nr. 2 (1999), s. 328-344. - Akce: The Revolutions of 1989 : Lessons of the First Postcommunist Decade [An EEPS Round Table]. Berkeley. 1999.

 

PRADETTO, August: Konfrontation durch Integration? : die Neuordnung Europas nach dem Heissen und dem Kalten Krieg. In: Europäische Rundschau, Jhrg. 24, Nr. 1 (1996), s. 99-108.

 

PREČAN, Vilém: La contemporaneita del passato nella societa ceca. In: Europa - Europe, Vol. 4, No. 1 (1995), s. 175-181.

 

PREČAN, Vilém: Čechoslovakija na puti k demokratičeskoj revoljucii. In: Revoljucii 1989 goda v stranach Centraľnoj (Vostočnoj) Jevropy = Revolutions of 1989 in the Countries of Central (Eastern) Europe : Vzgljad čerez desjatiletije = View a Decade After / Otv. red. G. N. Sevostjanov. Moskva, 2001, s. 26-34.

 

PREČAN, Vilém: Les débuts de la Charte 77 et la diplomatie occidentale. In: La nouvelle Alternative, Vol. 22, No. 72-73, La Charte 77 (2007), s. 129-139, - Akce: La Charte 77 ; origines et héritages [Kolokvium]. Paris. 25.01.2007.

 

PREČAN, Vilém: A democratic renaissance of academic life in present-day Czechoslovakia. In: Årbok Det Norske Videnskaps-Akademi 1990 (1991), s. 120-135.

 

PREČAN, Vilém: The Democratic Revolution. In: Journal of Democracy, Vol. 1, Nr. 1 (1990), s. 79-85.

 

PREČAN, Vilém: Demokratická revoluce ve vnějším sovětském impériu. In: Demokratická revoluce : Stav a výhledy světa jaro 1989 / K vyd. připr. Milena Janišová, úvodní poznámka Vilém Prečan. 1. vyd. Praha, 1990, s. 26-33. - Akce: Demokratická revoluce : Stav a výhledy světa jaro 1989 [Konference]. Washington. 01.05.1989-02.05.1989.

 

PREČAN, Vilém: Dirigent národní apatie : Tvář Gustáva Husáka provázela z tribun i výšin nad katedrou celou jednu generaci. Co skrývala? In: Přítomnost, (zima 2004), s. 18-20.

 

PREČAN, Vilém: Charta 77 jako československý i mezinárodní fenomén. In: Charta 77 : dokumenty 1977-1989. Sv. 1, 1977-1983 / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. Praha, 2007, s. xiv-xvi.

 

PREČAN, Vilém: Independent Literature and Samizdat in Czechoslovakia in the 1970s and 1980s [Independent Literature and Samizdat in Czechoslovakia in the 1970s and 1980s]. In: Literature and Politics in Central Europe : Studies in Honour of Markéta Goetz-Stankiewicz / Eds. Leslie Miller, Klaus Petersen. Columbia, 1993, s. 91-107.

 

PREČAN, Vilém: Die Jahre des grossen Wunders. In: Ve službách společné věci = Im Dienst der gemeinsamen Sache : Wolfgang Scheur a Praha 1981-1989 = Wolfgang Scheur und Prag 1981-1989 / Uspoř. Vilém Prečan aj. Brno, 2001, s. 261-279.

 

PREČAN, Vilém: Léta velkého zázraku. In: Ve službách společné věci = Im Dienst der gemeinsamen Sache : Wolfgang Scheur a Praha 1981-1989 = Wolfgang Scheur und Prag 1981-1989 / Uspoř. Vilém Prečan aj. Brno, 2001, s. 208-224.

 

PREČAN, Vilém: Milan Šimečka o životě a dějinách : Útržky korespondence a tři literární texty z doby bezčasí (1979-1985) [Milan Šimečka - about life and history]. In: "Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu..." : Pocta Jozefovi Jablonickému. Bratislava, 2005, s. 247-276. Res. angl.

 

PREČAN, Vilém: Nezávislá literatura a samizdat v Československu 70. a 80. let. In: Literární archív, roč. 25, (1991), s. 13-24.

 

PREČAN, Vilém: Opětovné vynoření občanské společnosti : nezávislé občanské aktivity v komunistickém Československu 70. a 80. let [The re-emergence of a civil society : independent currents in Communist Czechoslovakia in the 1970's and 1980's]. In: Česká a slovenská společnost v období normalizace = Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie : Liberecký seminář 2001. Bratislava, 2003, s. 155-184. Res. angl. - Akce: Česko-slovenské vztahy - Slovensko-české vzťahy : Česká a slovenská společnost v období normalizace [11. seminář]. Liberec. 22.08.2001-23.08.2001.

 

PREČAN, Vilém: Poznámky ke studiu vztahů mezi exilem a domácí antitotalitní rezistencí v 70. a 80. letech. In: Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století / Ed. Karel Hrubý. Praha, 2000, s. 213-222. - Akce: Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století [Sympozium]. Praha. 29.06.1998-30.06.1998.

 

PREČAN, Vilém: The Re-emergence of a Civil Society : Independent Currents in Communist Czechoslovakia in the 1970s and 1980s. In: De tsjechische Republiek en de Europese cultuur : Acta van het colloquium. Brussel, 2000, s. 57-66.

 

PREČAN, Vilém: Středoevropský kontext demokratického převratu v Československu roku 1989 [Central-European context of the democratic revolution in Czechoslovakia, 1989]. In: November 1989 na Slovensku : súvislosti, predpoklady a dôsledky : štúdie a úvahy / Ed. Jan Pešek, Soňa Szomolányi. Bratislava, 1999, s. 7-23.

 

PREČAN, Vilém: Svědectví o rozpadu "socialistického společenství" : ukázky z memoárů Michaila Gorbačova, Vadima Medveděva a Valerije Musatova. In: Soudobé dějiny, roč. 5, č. 4 (1998), s. 509-554. - Res. angl.: Testimony to the Breakup of the 'Socialist Commonwealth': From the Memoirs of Mikhail Gorbachev, Vadim Medvedev and Valerii Musatov.

 

PREČAN, Vilém: Svět českého a slovenského samizdatu. In: Samizdat : Alternativní kultura ve střední a východní Evropě - šedesátá až osmdesátá léta 20. století / Koncepce a ved. projektu Wolfgang Eichwede. Bremy, 2000-2002, s. 11-13. - Akce: Samizdat [Výstava]. Berlin ; Praha ; Brusel. 2000-2002.

 

PREČAN, Vilém: Das tschechoslowakische Dokumentationszentrum für unabhängige Literatur in Scheinfeld-Schwarzenberg : Ein kurzer Abriss seiner Geschichte 1986-1996. In: Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler : Tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968-1998 / Hg. Doris Liebermann, Jürgen Fuchs, Vlasta Wallat. Essen, 1998, s. 217-223.

 

PREČAN, Vilém: Unabhängige Literatur und Samizdat in der Tschechoslowakei der 70er und 80er Jahre. In: Der Zensur zum Trotz : Das gefesselte Wort und die Freiheit in Europa. Weinheim, 1991, s. 241-253. (Ausstellungskatalog der Herzog August Bibliothek ; 64)

 

PREČAN, Vilém: Zur Auseinandersetzung mit der Vergangenheit : Ein Bericht aus Prag. In: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989-1995 : Dokumentation der Tagung / Hrg. Hans Süssmuth. Baden-Baden, 1998, s. 256-271. - Akce: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989-1995 [8. Leutherheider Forum]. Düsseldorf. 13.12.1995-16.12.1995.

 

PREUSS, Ulrich K.: Patterns of Constitutional Evolution and Change in Eastern Europe. In: Grappling with Democracy : Deliberations on Post-Communist Societies (1990-1995) / Ed. Elźbieta Matynia. Praha, 1996, s. 116-127.

 

PRIDHAM, Geoffrey: External causes of democratisation in post-communist Europe : Problems of theory and application. In: Transformative Paths in Central and Eastern Europe / Ed. Radosľaw Markowski. Warszawa, 2001, s. 73-91.

 

PRIDHAM, Geoffrey: Patterns of Europeanization and Transnational Party Co-operation : Party Development in Central and Eastern Europe. In: Party Development and Democratic Change in Post-Communist Europe : The First Decade / Ed. Paul G. Lewis. London, 2001, s. 179-198.

 

PROKOP, Radim: Ostrava v procesu transformace : Strukturální proměny města na prahu třetího tisíciletí [Ostrava im Transformationsprozess]. In: Ostrava, roč. 21, (2003), s. 284-308.

 

PRŮCHA, Václav: Mezníky hospodářského vývoje Československa. In: Demokratické principy vzniku Československa. Praha, 2001, s. 69-80. - Akce: Demokratické principy vzniku Československa [Vědecko-osvětová konference]. Brno. 22.10.1998.

 

PŘÁDNÁ, Stanislava: Realita doby a její obraz ve filmech Věry Chytilové v sedmdesátých letech : Hra o jablko, Panelstory, Kalamita. In: Život je jinde...? : Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století / Uspoř. a k vyd. připr. Jan Matonoha. Praha, 2002, s. 365-375. = Akce: Život je jinde...? [Mezinárodní mezioborová konference]. Praha. 13.06.2001-15.06.2001.

 

PŘIBÁŇ, Jiří: La législation entre révolution et État de droit : le cas des lustrations. In: Mémoires du communisme en Europe centrale / Éd. Marie-Claire Lavabre. Praha, 2001, s. 41-69.

 

PTÁČNÍK, Pavel: První festival druhé kultury. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, roč. 5, (2007), s. 343-351. Res. angl.: The First Festival of the Second Culture.

 

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana: Organizační vývoj Správy tělovýchovy a vrcholového sportu FMV a jejích nástupců v letech 1974-1993. In: Sborník Archivu ministerstva vnitra, roč. 1, (2003), s. 100-108.

 

PULLMANN, Michal: Ekologické hnutí - Brontosaurus. In: Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám. V/2 / Ed. Jana Čechurová. Praha, 2003, s. 248-252. Přet. z: Sedmá generace, roč. 8, č. 11 (1999).

 

PULLMANN, Michal: Inscenace svátků. In: Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám. V/2 / Ed. Jana Čechurová. Praha, 2003, s. 245-248.

 

RADOSAV, Doru: The Anticommunist Resistance in Romania 1944 1989 [Antikomunistický odboj v Rumunsku (1944 1989)]. In: Historické štúdie, roč. 42, (2002), s. 63-73. Res. slov. - Akce: Významné otázky 20. storočia v dejinách Slovenska a Rumunska [Zasadnutie Komisie historikov Slovenska a Rumunska]. Bratislava. 06.12.2000-07.12.2000.

 

RAINER, János M.: The Effect of Charter 77 on the Hungarian political opposition movement. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 293-298. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

RAINER, János M.: Význam Charty 77 pro formování opozičního hnutí v Maďarsku : abstrakt. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 299-300. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2008-23.03.2008.

 

RAKUŠANOVÁ, Petra: Symposium "Civil Society Revisited". In: Sociologický časopis, roč. 36, č. 4 (2000), s. 508-509. - Akce: Civil Society Revisited [Sympozium]. New York. 02.11.2000-04.11.2000.

 

RATHKOLB, Oliver: Rakouský politický vývoj po roce 1989. In: Česko a Rakousko po konci studené války / Ed. Gernot Heiss aj. Ústí n.L., 2008, s. 295-317.

 

REES, E. A.: Crisis of the Soviet Model and De-Sovietization : Conclusion. In: The Sovietization of Eastern Europe : New Perspectives on the Postwar Period / Eds. Balázs Apor et al. Washington, 2008, s. 285-289.

 

REGULSKA, Joanna: The Polish Road to Self-Government. In: Struggling with the Communist Legacy : Studies of Yugoslavia, Romania, Poland and Czechoslovakia / Ed. Patricia Vawter Klein. Boulder, 1998, s. 175-190. (East European Monographs ; 510)

 

REIMAN, Michal: Dějiny SSSR a sovětského bloku v čs. literatuře 70. a 80. let. In: Ruské a sovětské dějiny v české poválečné historiografii : Sborník studií / Uspoř. Václav Veber. Praha, 1996, s. 52-63.

 

REIMAN, Michal: Das Krise in Mittel-Osteuropa. In: Das Ende eines Experiments : Umbruch in der DDR und deutsche Einheit / Hrsg.v. Rolf Reissig Gert, Joachim Glaessner. Berlin, 1991.

 

REIMAN, Michal: "Perestrojka" z odstupu let ["Perestrojka" aus der Retrospektive]. In: Střední a východní Evropa v krizi XX. století : K 70. narozeninám Zdeňka Sládka. Praha, 1998, s. 119 128. (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 3/4 (1995) ; Studia Historica ; 42) Res. něm.

 

REIMAN, Michal: Setkání s Alexandrem Dubčekem ve Vídni v listopadu 1988 [A Meeting with Dubček, Vienna, November 1988]. In: Soudobé dějiny, roč. 9, č. 1 (2002), s. 136 146. Res. angl.

 

REIMAN, Michal: Setkání s Dubčekem ve Vídni. In: Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa / Red. Jiří Hoppe. Praha, 2002, s. 55-66. - Akce: Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa [Konference]. Praha. 19.11.2001.

 

REIMAN, Michal: Die Tschechen und Slowaken auf dem Weg nach Europa. In: Auf dem Weg nach Europa : Europäische Perspektiven nach dem Ende des Kommunismus. Opladen, 1994, s. 111-126.

 

REISCH, Alfred A.: Central Europe's Disappointments and Hopes. In: Radio Free Europe/Radio Liberty : Research Report, Vol. 3, Nr. 12 (1994), s. 18-37.

 

REJŽEK, Jan: STB a šedá zóna. In: Revolver Revue, roč. 40, (1999), s. 361-373.

 

RENDEK, Peter: Operácia ALAN : vzájemná spolupráca československej spravodajskej služby a sovietskej KGB v jednom z najväščích prípadov úniku bezpečnostných informácií NATO v období 1982-1986. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 1989 / Zost. Alexandra Grúňová. Bratislava, 2008, s. 213-230. - Akce: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989 [Medzinárodná konferencia]. Bratislava. 14.11.2007-16.11.2007.

 

RENDEK, Peter: Operation ALAN : Mutual Cooperation of the Czechoslovak Intelligence Service and the Soviet KGB as Given in One of the Largest Leakage Cases of NATO Security Data in the Years 1982-86. In: NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe 1945 89 : anthology of the international conference / Ed. Alexandra Grúňová. Bratislava, 2008, s. 223-244. - Akce: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989 [Medzinárodná konferencia]. Bratislava. 14.11.2007-16.11.2007.

 

RENNER, Hans: Die Beziehungen zwischen der Tschechoslowakei und Ungarn in den Jahren zwischen 1989 und 1992. In: Im historischen Würgegriff : die Beziehungen zwischen Ungarn und der Slowakei in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft / Hrsg. Robert Aspeslagh. Baden-Baden, 1994, s. 75-78.

 

RESZLER, André: Retour à l'Europe? In: Vers une mutation de société : la marche de l'Europe de l'Est vers la démocratie / Sous la direction de Miklos Molnár. Paris, 1991, s. 25-31.

 

REUTH, Ralf Georg - BÖNTE, Andreas: Komplot - jak skutečně došlo ke sjednocení Německa. In: Střední Evropa, roč. 13, č. 72/73 (1997), s. 38-60.

 

REY, Violette: The New Central Europe : Waiting for Convergence? In: Central Europe after the Fall of the Iron Curtain : Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns and Trends / Eds. Francis W. Carter et al. Frankfurt a.M. ; Berlin, 1996, s. 45-62. (Wiener Osteuropastudien ; Bd. 4)

 

RHODES, Matthew: Post-Visegrad Cooperation in East Central Europe. In: East European Quarterly, Vol. 33, Nr. 1 (1999), s. 51-67.

 

RICHTER, Michael: Zvláštnost pokojné revoluce v NDR v rámci převratu ve východní, střední a jihovýchodní Evropě [The Special Nature of the Peaceful Revolution in the GDR as Part of the Great Changes in Eastern, Central, and South Eastern Europe]. In: Soudobé dějiny, roč. 7, č. 1/2 (2000), s. 172 196. Res. angl.

 

RICHTEREK, Oldřich: Zum tschechisch-russischen Kulturdialog im Kontext der Jahrhundertwende. In: Germanoslavica, roč. 7(12), č. 1, Festschrift für Prof. Dr. Antonín Měšťan zu seinem 70. Geburtstag (2000), s. 209-214.

 

ROBERTS, Richard H.: Religion, Rights, Responsibilities and the Idea of Global Citizenship. In: Human Rights and Responsibilities in a Divided World / Ed. Jaroslav Krejčí. Praha, 1996, s. 47-64. - Akce: Human Rights and Responsibilities in a Divided World [Workshop conference]. Praha. 20.09.1995-24.09.1995.

 

ROSKOVCOVÁ, Lydie: Zápas o nové vztahy církví a státu. In: Církev v proměnách času 1969-1999 : Sborník Českobratrské církve evangelické. Praha, 2002, s. 28-29.

 

RUPNIK, Jacques: Dvě Maďarska slaví výročí. In: Maďarské povstání 1956 : padesát let poté / Ed. Marek Loužek. Praha, 2007, s. 99-102. - Přet. z: Právo, příl. Salon (26.10.2006), s. 2-3. -Akce: Proč si připomínat maďarské povstání roku 1956 [Seminář]. Praha. 24.10.2006.

 

RUPNIK, Jacques: Eisschrank oder Fegefeuer : Das Ende des Kommunismus und das Wiederwachsen der Nationalismus in Osteuropa. In: Transition, Nr. 1 (1990).

 

RUPNIK, Jacques: L'héritage de la Charte 77, de la dissidence a la naissance d'un espace public européen. In: La nouvelle Alternative, Vol. 22, No. 72-73, La Charte 77 (2007), s. 3-13. - Akce: La Charte 77 ; origines et héritages [Kolokvium]. Paris. 25.01.2007.

 

RUPNIK, Jacques: The International Context. In: The End of Czechoslovakia / Ed. Jiří Musil. Budapest, 1995, s. 271-278.

 

RUPNIK, Jacques: Od "antipolitiky" ke krizi demokracie : co zbývá z dědictví disentu? In: Demokracie v Evropě : příspěvky k tématu demokratického občanství v Evropě / Eds. Monika MacDonagh-Pajerová. Praha, 2006, s. 82-102. - Res. angl.: Role of the message presented by ex dissidents in the now democratic countries.

 

RUPNIK, Jacques: The Post-Totalitarian Blues. In: The Revolutions of 1989 / Ed. Vladimir Tismaneanu. London, 1999, s. 231-243.

 

RUPNIK, Jacques D.: Rozhovor [Interview] / Za red. se ptali Vladimíra Dvořáková, Jiří Kunc. In: Politologická revue, roč. 5, č. 2 (1999), s. 124-136.

 

RUPNIK, Jacques: Ta "druhá" Evropa. In: Svědectví, roč. 23, č. 91 (1990), s. 73-85.

 

RUPNIK, Jacques: V jistém smyslu jsem osmašedesátník : 10. října 1996 / politolog, publicista Jacques Rupnik. In: Večerní rozmluvy s hosty Univerzity Palackého 1991-1996 / Josef Jařab ; text uspoř. Václav Burian, Tomáš Tichák. Olomouc, 1998, s. 281-284.

 

RYCHLÍK, Jan: Cestovní styk mezi Československem a Polskem v letech 1980-1989. In: Kapitolami najnovšich slovenských dejín : k 70. narodeninám PhDr. Michala Barnovského, DrSc. / Ed. Jan Pešek. Bratislava, 2006, s. 300-310. Res. angl.

 

RYCHLÍK, Jan: Czesi i Słowacy w okresie tzw. normalizacji : ustrój konstytucyjno-prawny i faktyczny normalizowanej Czechosłowacji [Czechs and Slovaks in the Period of so called Normalization]. In: Mezi dvěma transformacemi = Od transformacji do transformacji : Československo a Polsko v letech 1947(1948)-1989 / Red. Jan Jacek Bruski. Praha, 2001, s. 91-106. Res. angl. - Akce: Mezi dvěma transformacemi = Od transformacji do transformacji [2. konference Stálé společné česko-polské komise humanitních věd]. Praha. 2000.

 

RYCHLÍK, Jan: Česko-slovenské vztahy v letech 1970-1989 [The Czech Slovak Relations in the Years 1970-1989]. In: Slovanské historické studie, roč. 28, (2002), s. 29-68. Res. angl.

 

RYCHLÍK, Jan: Československo a změny ve východní Evropě na prahu událostí roku 1989. In: Slovanské historické studie, roč. 31, (2006), s. 137-214. Res. angl.: Czechoslovakia and changes in eastern Europe in the period before the fall of Communism in 1989.

 

RYCHLÍK, Jan: The Development of the Consciousness of the Czechs and Slovaks and its Political Consequences. In: The Political and Strategic Implications of the State Crises in Central and Eastern Europe / Eds. A. Glesse, A. Kortunov. Luxembourg, 1993, s. 270-279.

 

RYCHLÍK, Jan: Normalizační podoba česko slovenské federace [Normalising face of the Czecho Slovak Federation]. In: Česká a slovenská společnost v období normalizace = Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie : Liberecký seminár 2001. Bratislava, 2003, s. 59-92. Res. angl. - Akce: Česko slovenské vztahy - Slovensko-české vzťahy : Česká a slovenská společnost v období normalizace [11. seminář]. Liberec. 22.08.2001-23.08.2001.

 

RYCHLÍK, Jan: Normalizační podoba československé federace. In: Slovensko a režim normalizácie / Zost. Norbert Kmeť. Prešov, 2002, s. 8-46. - Akce: Slovensko a režim normalizácie [Seminář]. Prešov. 04.12.2001-05.12.2001.

 

RYJÁČEK, Jan: Vnitropolitický vývoj České republiky po roce 1992. In: Česko a Rakousko po konci studené války / Ed. Gernot Heiss aj. Ústí n.L., 2008, s. 41-60.

 

SAMHABER, Thomas - PÖTSCHER, Franz - PERZI, Niklas: 1989 - 1994 : pět let otevřené hranice státu. In: Kultury na hranici : Jižní Čechy - Jižní Morava - Waldviertel - Weinviertel / Vyd. Andrea Komlosy, Václav Bůžek, František Svátek. Wien, 1995, s. 81-90.

 

SAVRANSKAYA, Svetlana: Sovětský svaz a východoevropští disidenti : abstrakt. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 263-265. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

SAVRANSKAYA, Svetlana: Soviet Union and East European Dissidents. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 253-262. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

SAXONBERG, Steven: The 'Velvet'Revolution' and the Limits of Rational Choice Models. In: Czech Sociological Review, roč. 7, č. 1 (1999), s. 23-36.

 

SEDLÁK, Jaromír: 1989 : Sociáldemokratismus v Sovětském svazu a kolaps východoevropského komunismu. In: Trend, roč. 4, č. 3, s. 20-21.

 

SEGERT, Dieter: Die Entwicklung der Parteienlandschaft im ostmitteleuropäischen Transformationsprozess. In: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989-1995 : Dokumentation der Tagung / Hrg. Hans Süssmuth. Baden-Baden, 1998, s. 90-111. - Akce: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989-1995 [8. Leutherheider Forum]. Düsseldorf. 13.12.1995-16.12.1995.

 

SEMRÁD, Václav: The Czechoslovak way to Europe, imaginings and reality. In: In between Enthusiasm and Pragmatism : how to construct Europe? : six studies / Ed. Vladimír Goněc. Brno, 2008, s. 135-152.

 

SHAEFGEN, Christoph: Trestněprávní vypořádání s bezprávím SED a důsledky z toho vyplývající z mezinárodního hlediska. In: Komunismus v nás : Cesta do minulosti nebo budoucnosti? Brno, 2000, s. 42-47. - Akce: Komunismus v nás : Cesta do minulosti nebo budoucnosti? [Konference]. Praha. 24.06.2000.

 

SHLAPENTOKH, Vladimir: A normal system? : False and explanations for the colapse of the USSR. In: The Times Literary Supplement. Nr. 5098 (15.12.2000), s. 11-13.

 

SCHEFFER, Jörg: Die Staaten Mittel- und Osteuropas in Einheit und Vielfalt : kulturräumliche Gliederungen am Beispiel der Tschechischen Republik. In: Osteuropaforschung : 15 Jahre "danach" : Beiträge / Red. Niko Gebauer. Bremen, 2006, s. 38-41. - Akce: Osteuropaforschung - 15 Jahre "danach" [14. Tagung junger Osteuropa-Experten]. Bremen. 09.2006.

 

SCHERER, Eugen: "Zurück nach Europa - Wie geht es weiter?" In: Der Donauraum, Jhrg. 39, Nr. 1/2 (1999), s. 27-32.

 

SCHEUR, Wolfgang - PREČAN, Vilém: Briefwechsel Prag - Hannover 1983. In: Ve službách společné věci = Im Dienst der gemeinsamen Sache : Wolfgang Scheur a Praha 1981-1989 = Wolfgang Scheur und Prag 1981-1989 / Uspoř. Vilém Prečan aj. Brno, 2001, s. 280-322.

 

SCHEUR, Wolfgang: Cestou : Zápisky z Prahy 1981 až 1989. In: Ve službách společné věci = Im Dienst der gemeinsamen Sache : Wolfgang Scheur a Praha 1981-1989 = Wolfgang Scheur und Prag 1981-1989 / Uspoř. Vilém Prečan aj. Brno, 2001, s. 27-85.

 

SCHEUR, Wolfgang - PREČAN, Vilém: Korespondence Praha - Hannover 1983. In: Ve službách společné věci = Im Dienst der gemeinsamen Sache : Wolfgang Scheur a Praha 1981-1989 = Wolfgang Scheur und Prag 1981-1989 / Uspoř. Vilém Prečan aj. Brno, 2001 s. 225-260.

 

SCHEUR, Wolfgang: Unterwegs : Notizen aus Prag 1981 bis 1989. In: Ve službách společné věci = Im Dienst der gemeinsamen Sache : Wolfgang Scheur a Praha 1981-1989 = Wolfgang Scheur und Prag 1981-1989 / Uspoř. Vilém Prečan aj. Brno, 2001, s. 87-153.

 

SCHINDLER-WISTEN, Petra: Disent v šumných městech. In: Přítomnost, č. 4 (2005), s. 24-25.

 

SCHINDLER-WISTEN, Petra: Der Einfluss der Tätigkeit im Dissens auf das Familienleben in der Zeit der so genannten Normalisierung. In: Geschlechterbeziehungen in Ostmitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg : soziale Praxis und Konstruktionen von Geschlechterbildern / Hrsg. Claudia Kraft. München, 2008, s. 231-250. - Akce: Geschlechterbeziehungen in Ostmitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg [Tagung]. Bad Wiessee. 17.11.2005-20.11.2005.

 

SCHINDLER-WISTEN, Petra: Rodinný život disidentů v období tzv. normalizace. In: Antropologické sympozium 5 / Eds. Ivo T. Budil. Plzeň, 2007, s. 103-111. Res. angl.: Everyday life of Czech dissidents in the period of the so-calle normalization. - Akce: Antropologické sympozium 5. Plzeň. 30.06.2006-01.07.2006.

 

SCHINDLER-WISTEN, Petra: Rodinný život v období tzv. normalizace pohledem komunistických funkcionářů a disidentů. In: České, slovenské a československé dějiny : moderní přístupy k soudobým dějinám / Uspoř. Veronika Středová. Ústí n. Orlicí, 2006, s. 162-170.

 

SCHINDLER-WISTEN, Petra: Vliv rodinného prostředí na funkcionáře KSČ a disidenty působící v období tzv. normalizace. In: Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989 / Ed. a zost. Zuzana Profantová. Bratislava, 2005, s. 242-251. - Akce: Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989 [Konferencia]. Bratislava. 10.11.2004-12.11.2004.

 

SCHMALE, Wolfgang: "Osteuropa" : zwischen Ende und Neudefinition? In: Europa im Ostblock = Europe in the Eastern Bloc : Vorstellungen und Diskurse (1945 1991) = Imaginations and Discourses (1945 1991) / Hg. José M. Faraldo. Köln ; Weimar ; Wien, 2008, s. 23-35.

 

SCHMIDD, Karin: Minderheitenschutz in Ostmitteleuropa : Anmerkungen zu einigen Neuerscheinungen. In: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, Jhrg. 48, Nr. 1 (1999), s. 90-102.

 

SCHNARRER, Johannes Michael: Kirche in Mittel und Osteuropa "auf dem Weg nach Europa". In: Der Donauraum, Jhrg. 38, Nr. 4 (1998), s. 25-32.

 

SCHULZE-WESSEL, Martin: Střed je na západě : Střední Evropa v české diskusi osmdesátých let. In: Evropa očima Čechů Praha, 1999, s. 73-93. - Akce: Evropa očima Čechů [Sympozium]. Praha. 22.10.1996-23.10.1996.

 

SCHWARZ, Siegfried: Potsdamer Kolloquium zum 9. November 1989. In: Deutschland Archiv, Jhrg. 32, Nr. 6 (1999), s. 989-990. - Akce: 9. November 1989 [Kolokvium]. Potsdam. 29.10.1999.

 

SIMENSEN, Jarle: The Global Context of 1989. In: Transnational Moments of Change : Europe 1945, 1968, 1989 / Eds. Gerd-Rainer Horn et al. Lanham, 2004, s. 157-172.

 

SIMONIDES, Dorota: Europa als Ganzes. In: Der Donauraum, Spezialheft: Die Zukunft Mitteleuropas, Jhrg. 38, Nr. 1/2 (1998), s. 25-28. - Akce: Die Zukunft Mitteleuropas [Mezinárodní sympozium]. Wien. 18.03.1997-19.03.1997.

 

SIROTEK, Jiří: Literární plebiscit? : Co nového v oficiální literatuře : jaro 89. In: Prostor, roč. 3, č. 12 (leden 1989 ; reprint červen 1990), s. 178-182.

 

SKÁCEL, Jan: Jan Skácel nad hrobem Jaroslava Seiferta v Kralupech nad Vltavou 21. ledna 1986. In: S Jaroslavem Seifertem časem i nečasem : Z textů, dokumentů a fotografií knižně většinou nepublikovaných / Sest. Marie Jirásková. Praha, 2001, s. 131-132.

 

SKALNIK LEFF, Carol: Democratization and Disintegration in Multinational States : the Breakup of the Communist Federations. In: World Politics, Vol. 51, Nr. 2 (1999), s. 205-235.

 

SKALNIK LEFF, Carol: Elite Transformation in Post-Communist Eastern Europe : the Case of the Disappearing Dissidents. In: Struggling with the Communist Legacy : Studies of Yugoslavia, Romania, Poland and Czechoslovakia / Ed. Patricia Vawter Klein. Boulder, 1998, s. 191-221. (East European Monographs ; 510)

 

SLÁDEČEK, Vladimír: Ústavní soudnictví ve státech střední a východní Evropy. In: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy : sborník příspěvků a statí. 2 / Ed. Václav Pavlíček. Praha, 2000, s. 73-80. - Akce: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy [Mezinárodní vědecká konference]. Praha. 15.10.1999-16.10.1999.

 

SLÁDEK, Zdeněk - OTÁHAL, Milan - SVOBODOVÁ, Jana: Cecoslovakia 1989. In: La nonviolenza come strategia di mutamento sociale. Padova, 1992, s. 89-105.

 

SLÁDEK, Zdeněk: Listopad a prosinec 1989 v Československu pohledem sovětského oficiálního tisku. In: Soudobé dějiny, roč. 6, č. 2/3 (1999), s. 165-186. - Res. angl.: Official Soviet Press Coverage of Events in Czechoslovakia in November and December 1989.

 

SLÁDEK, Zdeněk: Revolution oder Umsturz? In: Revolution und Rekonstruktion : Der Aufbau freiheitlicher Demokratien in Mitteleuropa. Berlin, 1991, s. 40-42. - Akce: Revolution und Rekonstruktion [Konference]. Berlín. 1991.

 

SLÁDEK, Zdeněk: Der tschechoslowakische Realsozialismus : Seine Destabilisierung und sein Zusammenbruch. In: Der Umbruch in Osteuropa. Stuttgart, 1993, s. 109-120.

 

SLÁDEK, Zdeněk: Vývoj západní historiografie sovětských dějin v 70. a 80. letech. In: Dějiny SSSR v západní sovětologii v posledních desetiletích / Uspoř. Vladislav Moulis, Zdeněk Sládek. Praha, 1992, s. 5-22.

 

SLÁDKOVÁ, Štěpánka: The Minority-rights Protection in Europe in the Post-cold-war Era. In: European Integration in a Changing World : Paper series / Eds. Viktor Dvořák et al. Praha, 1998, s. 375-383. - Akce: European Integration in a Changing World [Mezinárodní konference]. Praha. 11.05.1998-14.05.1998.

 

SLAVÍK, Václav: Naše cesty k listopadu. In: Cesty k novembru 1989 : Aktivity Alexandra Dubčeka. Bratislava, 2000, s. 34-43. - Akce: Cesty k novembru 1989 [Celoslovenský seminár]. Bratislava. 26.11.1999.

 

SLEJŠKA, Dragoslav: Hodnotová sféra pod vlivem stagnace a tendence jejího dalšího vývoje do listopadu 1989. In: Sociologický časopis, roč. 26, č. 4 (1990), s. 317-320.

 

SLOUKA, Zdeněk J.: K trpkému osudu revolucí. In: Mezinárodní politika, roč. 23, č. 11 (1999), s. 17-20.

 

SMETANA, Vít: Mezinárodní historická konference Demokratická revoluce v Československu 1989, předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky. In: Soudobé dějiny, roč. 6, č. 4 (1999), s. 627-637. Res. angl. - Akce: Demokratická revoluce v Československu 1989 : předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky [Mezinárodní konference]. Praha. 14.10.1999-16.10.1999.

 

SMETANA, Vít: Zehn Jahre "Samtene Revolution". In: Bohemia, Jhrg. 41, Nr. 1 (2000), s. 159-162. - Akce: Demokratická revoluce v Československu 1989 [Mezinárodní konference]. Praha. 14.10.1999-16.10.1999.

 

SMITH, Simon: Civic Forum and Public Against Violence : Agents for community self-determination? : Experiences of local actors. In: Local Communities and Post-Communist Transformation : Czechoslovakia, the Czech Republic and Slovakia / Ed. Simon Smith. London, 2003, s. 41-91. - Akce: Local Communities and Post-Communist Transformation [Workshop]. Měchenice. 04.2001.

 

SMITH, Simon: Transformation as modernisation : Sociological readings of post-communist lifeworlds. In: Local Communities and Post Communist Transformation : Czechoslovakia, the Czech Republic and Slovakia / Ed. Simon Smith. London, 2003, s. 1-18. - Akce: Local Communities and Post-Communist Transformation [Workshop]. Měchenice. 04.2001.

 

SMOLAR, Aleksander: 1989 : Geschichte und Gedächtnis. In: Transit, Nr. 20 (Winter 2000/2001), s. 15-43.

 

SNITOW, Ann: Feminist Future in the Former East Block. In: Grappling with Democracy : Deliberations on Post Communist Societies (1990-1995) / Ed. Elźbieta Matynia. Praha, 1996, s. 209-217.

 

SOLDÁN, Ladislav: Sedmdesátá a osmdesátá : Byla to dvě rozdílná desetiletí? In: Život je jinde...? : Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století / Uspoř. a k vyd. připr. Jan Matonoha. Praha, 2002, s. 81-86. - Akce: Život je jinde...? [Mezinárodní mezioborová konference]. Praha. 13.06.2001-15.06.2001.

 

SOLIDARNOŚĆ. In: Biuletyn Instytutu pamięci narodowej, č. 12(23) (2002), s. 4-82.

 

SPIRITOVÁ, Markéta: Formen der Repression in der Tschechoslowakei nach 1968 : Das Alltagsleben tschechischer Intellektueller zur Zeit der 'Normalisierung'. In: Sozialgeschichtliche Kommunismusforschung : Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und DDR 1948-1968 / Hrsg. Christiane Brenner. München, 2005, s. 337-353. - Akce: Sozialgeschichtliche Kommunismusforschung [Tagung des Collegium Carolinum]. Bad Wiessee. 22.11.2002-24.11.2002.

 

SPOUSTA, Jan: Proměny a přerody : krátké zamyšlení nad dlouhým desetiletím. In: Proglas, roč. 10, č. 4 (1999), s. 19-21. - Akce: Totalitarismus a církve [Koloquium]. Brno. 09.04.1999.

 

SRP, Karel: Jen Polákům jsme věřili. In: Česká a polská samizdatová literatura = Czeska i polska literatura drugiego obiegu / Red. Libor Martinek. Opava, 2004, s. 64-68. - Akce: Česká a polská samizdatová literatura [Mezinárodní vědecká konference]. Opava. 13.11.2002-14.11.2002.

 

STANISZKISOVÁ, Jadwiga: Postkomunismus : Vznikající záhada. In: Střední Evropa, roč. 17, č. 106 (2001), s. 53-67.

 

STANKOVIČ, Andrej: Falešné a pravé oběti a imunita prominentů. In: Kritická příloha Revolver Revue, sv. 11 (1998), s. 127-132.

 

STRMISKA, Maxmilian: Democratisation and Creation of Party-Political Pluralismus in the Central-East Europe and East Asia : The Bases of a Comparative Analysis. In: Political Changes in the Czech Republic and Taiwan : Comparison / Ed. Bořivoj Hnízdo. Prague, 2001, s. 46-57. - Akce: Political Changes in the Czech Republic and Taiwan : Comparison [Konference]. Praha. 15.05.2001.

 

SUBBOTIN, Andrej Aleksandrovič: Stroiteľstvo jedinoj Jevropy kak impuľs k padeniju "kommunističeskich" režimov. In: Revoljucii 1989 goda v stranach Centraľnoj (Vostočnoj) Jevropy = Revolutions of 1989 in the Countries of Central (Eastern) Europe : Vzgljad čerez desjatiletije = View a Decade After / Otv. red. G. N. Sevostjanov. Moskva, 2001, s. 82-88.

 

SUCHÁNEK, Radovan: Právní stát : strukturální princip ústav států střední a východní Evropy. In: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy : Sborník příspěvků a statí. 2 / Ed. Václav Pavlíček. Praha, 2000, s. 102-115. - Akce: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy [Mezinárodní vědecká konference]. Praha. 15.10.1999-16.10.1999.

 

SUCHÁNEK, Radovan: Ústavní soudnictví ve státech střední a východní Evropy. In: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy : Sborník statí a texty ústav. 1 / Ed. Václav Pavlíček. Praha, 1999, s. 50-87.

 

BARKER, Colin - MOERS, Colin: Revolutionstheorien und die Umbrüche 1989 in Osteuropa. In: 1999, Jhrg. 12, Nr. 2 (April 1997), s. 71-97.

 

SUK, Jiří: K prosazení kandidatury Václava Havla na úřad prezidenta v prosinci 1989 : Dokumenty a svědectví. In: Soudobé dějiny, roč. 6, č. 2/3 (1999), s. 346-369. - Res. angl.: Archieving the Candidacy of Václav Havel for the Office of President, December 1989 : Three Documents and Two Testimonies.

 

SUK, Jiří: "Vidím vám všem až do žaludku" : Sesazování Gustáva Husáka v roce 1987. In: Dějiny a současnost, roč. 26, č. 4 (2004), s. 22-27.

 

SÜSSMUTH, Hans: Revolution, Transformation, europäische Integration : Zum Weg der Staaten Ostmitteleuropas seit 1989. In: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989 1995 : Dokumentation der Tagung / Hrg. Hans Süssmuth. Baden-Baden, 1998, s. 11-30. - Akce: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989-1995 [8. Leutherheider Forum]. Düsseldorf. 13.12.1995-16.12.1995.

 

SZTOMPKA, Piotr: Pohled zpět : Rok 1989 jako kulturní a civilizační zlom. In: Sociologický časopis, roč. 32, č. 1 (1996), s. 5-20. Res. angl.

 

SZTUMSKI, Janusz: Zwischen katastrophaler Kapitalisierung und kapitaler Katastrophe : Bemerkungen zu den Transformationsprozessen in Osteuropa. In: Zwischen Triumph und Krise : Zum Zustand der liberalen Demokratie nach dem Zusammenbruch der Diktaturen in Osteuropa / Hrg. Richard Saage, Gunnar Berg. Opladen, 1998, s. 71-76. - Akce: Zwischen Triumph und Krise [Sympozium]. Halle. 28.11.1996-01.12.1996.

 

ŠABATA, Jaroslav: An Alternative Draft of the Prague Declaration : The European Revolution of 1989 and the Future of Europe. In: Evropská revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy = Die europäische Revolution von 1989 und die Zukunft Europas = The European Revolution of 1989 and the Future of Europe. Praha, 2003, s. 208-213. - Akce: Evropská revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy [Konference]. Praha. 16.03.2001-17.03.2001.

 

ŠABATA, Jaroslav: Ein alternativer Entwurf der Prager Erklärung : Die europäische Revolution von 1989 und die Zukunft Europas. In: Evropská revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy = Die europäische Revolution von 1989 und die Zukunft Europas = The European Revolution of 1989 and the Future of Europe. Praha, 2003, s. 137-143. - Akce: Evropská revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy [Konference]. Praha. 16.03.2001-17.03.2001.

 

ŠABATA, Jaroslav: Alternativní návrh Pražského prohlášení : Evropská revoluce 1989 a budoucnost Evropy. In: Evropská revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy = Die europäische Revolution von 1989 und die Zukunft Europas = The European Revolution of 1989 and the Future of Europe. Praha, 2003, s. 64-69. - Akce: Evropská revoluce roku 1989 a budoucnost Evropy [Konference]. Praha. 16.03.2001-17.03.2001.

 

ŠABATA, Jaroslav: O demokratické proměně evropského středu. In: Českoslovenství - součást evropanství : O vzájemnosti a svébytnosti střední Evropy : Sborník odborné mezinárodní konference konané k 50. výročí osvobození Československa / Red. Stanislava Kučerová. 1. vyd. Brno, 1996, s. 210-219. - Akce: Česko-slovenská vzájemnost a svébytnost v soudobé Evropě [Odborná mezinárodní konference]. Luhačovice. 28.08.1995-29.08.1995.

 

ŠABATA, Jaroslav: Od pražské výzvy 1985 k pražské výzvě 1990. In: Mezinárodní politika, roč. 14, č. 1 (1990), s. 3.

 

ŠÁMAL, Pavel: K úpravě trestního procesu v letech normalizace [Some important features of the criminal proceedings in the period of normalisation]. In: Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989 / Uspoř. Karel Malý. Praha, 2004, s. 307-342. Res. angl. - Akce: Vývoj práva v Československu v letech 1945 1989 [Konference]. Praha. 03.06.2002-05.06.2002.

 

ŠÁMAL, Petr: "Normalizace" literární vědy v zrcadle časopisu Česká literatura [Normalization Policy and Literary Studies as Reflected in the Journal Česká literatura]. In: Česká literatura, roč. 50, č. 3 (2002), s. 229-241.

 

ŠČERBAKOVA, Julija Aleksandrovna: Političeskije sily v čechoslovackoj revoljucii. In: Revoljucii 1989 goda v stranach Centraľnoj (Vostočnoj) Jevropy = Revolutions of 1989 in the Countries of Central (Eastern) Europe : Vzgljad čerez desjatiletije = View a Decade After / Otv. red. G. N. Sevostjanov. Moskva, 2001, s. 169-175.

 

ŠEDIVÝ, Jiří - DRULÁK, Petr: Promýšlet Evropu. In: Promýšlet Evropu = Rethinking Europe. Praha, 2001, s. 7-20. - Akce: Promýšlet Evropu [Konference]. Praha. 06.09.2001-08.09.2001.

 

ŠEDIVÝ, Jiří - DRULÁK, Petr: Rethinking Europe. In: Promýšlet Evropu = Rethinking Europe. Praha, 2001, s. 23-36. - Akce: Promýšlet Evropu [Konference]. Praha. 06.09.2001-08.09.2001.

 

ŠESTÁK, Miroslav: Východoevropská studia v České republice 1989-1999 : Stav a perspektivy. In: Slovanský přehled, roč. 86, č. 3 (2000), s. 505-512. - Akce: 8. sjezd českých historiků. Hradec Králové. 09.1999.

 

ŠESTÁK, Miroslav: Východoevropská studia v České republice 1989-1999 : Stav a perspektivy [East European Studies in the Czech Republic 1989-1999 : Current State and Prospects]. In: 8. sjezd českých historiků : Hradec Králové 10.-12. září 1999 / Ed. připr. Jiří Pešek. Praha, 2000, s. 207-214. - Akce: 8. sjezd českých historiků. Hradec Králové. 10.09.1999-12.09.1999.

 

ŠIKLOVÁ, Jiřina: Anmerkungen zu den Notizen aus Prag von Wolfgang Scheur "Unterwegs". In: Ve službách společné věci = Im Dienst der gemeinsamen Sache : Wolfgang Scheur a Praha 1981-1989 = Wolfgang Scheur und Prag 1981-1989 / Uspoř. Vilém Prečan aj. Brno, 2001, s. 200-203.

 

ŠIKLOVÁ, Jiřina: Co jsme po Listopadu ztratili. In: Listy, roč. 26, č. 1 (1996), s. 3-9.

 

ŠIKLOVÁ, Jiřina: Helsinky očima pamětnice. In: Listy, roč. 35, č. 3 (2005), s. 12-13.

 

ŠIKLOVÁ, Jiřina: "Lassen Sie es nicht zu, dass sie vernichtet werden!" : das Konzept der Verteidigungsrede, verfasst im Gefängnis Nr. 1 in Ruzyně im Juli 1981. In: Prager Frühling: Mythos und Realität : Erinnerungsbuch: 1968-2008 / Hrsg. Helena Kanyar Becker. Basel, 2008, s. 81-85. - Akce: Prager Frühling: Mythos und Realität [Výstava]. Basel ; Bern ; Reinbek. 31.05.2008-26.10.2008.

 

ŠIKLOVÁ, Jiřina: Nelegální výzkum veřejného mínění v období normalizace [Illegal Public Opinion Research during the Period of Normalisation]. In: Sociologický časopis, roč. 40, č. 5 (2004), s. 673-679. Res. angl.

 

ŠIKLOVÁ, Jiřina: Neo-normalizace. In: Desetiletí / Sest. Pavel Šaradín. Olomouc, 2003, s. 99-111.

 

ŠIKLOVÁ, Jiřina: Oslavenec a vězeň [Jaroslav Seifert]. In: S Jaroslavem Seifertem časem i nečasem : Z textů, dokumentů a fotografií knižně většinou nepublikovaných / Sest. Marie Jirásková. Praha, 2001, s. 124-126. Rkp. z r. 1984 podeps. Jiří Otava.

 

ŠIKLOVÁ, Jiřina: Poznámky k zápiskům z Prahy od Wolfganga Scheura Cestou. In: Ve službách společné věci = Im Dienst der gemeinsamen Sache : Wolfgang Scheur a Praha 1981-1989 = Wolfgang Scheur und Prag 1981-1989 / Uspoř. Vilém Prečan. Brno, 2001, s. 196-199.

 

ŠIKLOVÁ, Jiřina: Der Übergang von der samtenen Revolution bis zur Teilung CSFR. In: Vom Totalitarismus zum Pluralismus : Beiträge zur politischen Situation in den ehemaligen Ostblockstaaten. Wien, 1993, s. 117.

 

ŠIKLOVÁ, Jiřina: Východ - zatím tiše - kritizuje Západ. In: Listy, roč. 27, č. 6 (1997), s. 64-66. - Akce: Požehnání a rány po roce zázraků [Konference] 1997.

 

ŠIMEČKA, Milan: Loučení s utopií. In: Prítomnosť minulosti Minulosť pritomnosti. Bratislava, 1996, s. 9-16.

 

ŠIMEČKA, Milan: Obnovení svobody. In: Prítomnosť minulosti Minulosť pritomnosti. Bratislava, 1996, s. 17-31.

 

ŠIMEČKA, Milan: The Restoration of Freedom. In: Journal of Democracy, Vol. 1, Nr. 3 (1990), s. 3-12.

 

ŠIMSA, Jan: Traktát teologicko-politický o odepření služby ve zbrani. In: A nepozdvihne meč... : odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2007, s. 274-282.

 

ŠKALOUD, Jan: Rozdiely v priebehu normalizácie v Českej a Slovenskej republike a dopady po jej skončení na samostatné štáty. In: Slovensko a režim normalizácie / Zost. Norbert Kmeť. Prešov, 2002, s. 6-7. - Akce: Slovensko a režim normalizácie [Seminář]. Prešov. 04.12.2001-05.12.2001.

 

ŠKALOUD, Jan: Zur Reform des politischen Systems in der Tschechischen Republik. In: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989-1995 : Dokumentation der Tagung / Hrg. Hans Süssmuth. Baden-Baden, 1998, s. 238-245. - Akce: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989-1995 [8. Leutherheider Forum]. Düsseldorf. 13.12.1995-16.12.1995.

 

ŠKVORECKÝ, Josef: Přemýšlím jen tak. In: Nová Přítomnost, Č. 2 (1997), s. 5-7.

 

ŠLECHTICI a současnost : [Osobní stanoviska k obnově tradičních práv] / Jaroslav z Lobkowicz, Adam z Bubna a Litic, Zdenko Sternberg, Otto von Habsburg. In: Prostor, roč. 6, č. 21 (1992), s. 19-30.

 

ŠPETKO, Jozef: Politický národ na statu nascendi : K vývinu politickej kultúry. In: Premeny, roč. 28, č. 3 (1991), s. 4-26.

 

ŠTĚPANOVSKÝ, Jiří: Malé státy v měnící se Evropě. In: Malé země, velcí sousedé / Miloslav Had. Praha, 1998, s. 19-29.

 

ŠTĚPANOVSKÝ, Jiří: Politické změny v Československu a jeho zahraniční politika. In: Mezinárodní vztahy, roč. 25, č. 9 (1990), s. 56-62.

 

ŠTERN, Jan: Před deseti lety. In: Listy, roč. 26, č. 6 (1996), s. 46-48.

 

ŠTREIT, Jindřich: Fotografování očima. In: Bytem v hrůze / Vybral, uspoř. a red. uprav. Jaroslav Zapletal. Velehrad, 2002, s. 145-148.

 

ŠVANDA, Pavel: Vidiny vítězů. In: Desetiletí / Sest. Pavel Šaradín. Olomouc, 2003, s. 125-137.

 

ŠVEHLA, Marek: Proces desetiletí : v Praze začal soud se zlými muži normalizace. In: Nemilosrdné příběhy českých dějin / Ed. Ivan Lamper. Praha, 2006, s. 218-225.

 

ŠVEHLA, Marek: Römerův proces : proč jsme se za Husáka tolik báli. In: Nemilosrdné příběhy českých dějin / Ed. Ivan Lamper. Praha, 2006, s. 195-201.

 

TAMÁS, G. M.: Dědictví disentu. In: Listy, roč. 24, č. 1 (1994), s. 79-85.

 

TANASE, Stelian: Changing Societies and Elite Transformation. In: East European Politics and Societies, Vol. 13, Nr. 2 (1999), s. 358-363. - Akce: The Revolutions of 1989 : Lessons of the First Postcommunist Decade [An EEPS Round Table]. Berkeley. 1999.

 

TANNERT, Christoph: Mrtvola na pitevním stole : Umění NDR mezi státem a undergroundem. In: Samizdat : Eseje : Alternativní kultura ve střední a východní Evropě - šedesátá až osmdesátá léta 20. století. Praha, 2002, s. 75-82.

 

TEMPLIN, Wolfgang: Charta 77 - blízkost a vliv : abstrakt. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 274-279. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21. 03.2007-23.03.2007.

 

TEMPLIN, Wolfgang: Charta 77 Nähe und Einfluss. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 267-273. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

TENLEY, Adams: Charter 77 and the Workers'Defence Committee (KOR) : The Struggle for Human Rights in Czechoslovakia and Poland. In: East European Quarterly, Vol. 26, Nr. 2 (1992), s. 219-238.

 

TÉNYI, Géza: Dosažení spravedlnosti po deseti letech z pohledu maďarského soudu. In: Vyrovnání se s komunistickou minulostí ve státech střední Evropy. Praha, 2003, s. 113-123. - Akce: Ústavněprávní kontexty vyrovnání se s totalitní minulostí [Konference]. Brno. 27.05.2003-28.05.2003.

 

TESAŘ, Jan: Se Zdeňkem Vašíčkem. In: Kritická příloha RR, roč. 28, (2004), s. 120-146.

 

THIERSE, Wolfgang: Berlínská zeď. In: Češi a Němci : Dějiny - kultura - politika / Uspoř. Walter Koschmal. Praha ; Litomyšl, 2001, s. 309-314.

 

TIGRID, Pavel: Laisse çca au cheval, il a une plus grosse tête. In: La nouvelle Alternative, Vol. 18, No. 59 (2003), s. 7-9. Přet. z: La nouvelle Alternative, No. 1 (1986).

 

TIGRID, Pavel: V jaké době to, holoubkové, vlastně žijeme? In: Svědectví, roč. 23, č. 91 (1990), s. 5-25.

 

TICHÝ, Martin: Samizdatové Lidové noviny jako kritická tribuna. In: Česká a polská samizdatová literatura = Czeska i polska literatura drugiego obiegu / Red. Libor Martinek. Opava, 2004, s. 87-92. - Akce: Česká a polská samizdatová literatura [Mezinárodní vědecká konference]. Opava. 13.11.2002-14.11.2002.

 

1985-2000 : Průvodce jednotlivými čísly RR a KP. In: 15 let Revolver Revue / Uspoř. Tamara Hořejší. Praha, 2001, s. 23-54.

 

TOMEK, Oldřich: Akce Jazz [Operation Jazz]. In: Securitas imperii, sv. 10, (2003), s. 235-327. Res. angl., něm.

 

TOMEK, Prokop: Ambiciózní, ale neúspěšný pokus : Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli. In: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2005, s. 223-243.

 

TOMEK, Prokop: Celostátní akce Kapela. In: Securitas imperii, sv. 14, (2006), s. 236-248.

 

TOMEK, Prokop: Odpírači vojenské služby a Amnesty International. In: A nepozdvihne meč... : odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2007, s. 98-110.

 

TOMEK, Prokop: Prevence, profylaxe výchova v pojetí Státní bezpečnosti. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, roč. 5, (2007), s. 155-181. Res. angl.: Prevention, Prophylactics and Political Descipline as Conceived by the State Security Forces.

 

TOMEK, Prokop: SOUD [Sistema objedinennogo učeta dannych o protivnike] a jeho využívání v československých podmínkách. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989 / Zost. Alexandra Grúňová. Bratislava, 2008, s. 260-268. - Akce: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989 [Medzinárodná konferencia]. Bratislava. 14.11.2007-16.11.2007.

 

TOMEK, Prokop: SOUD [Sistema objedinennogo učeta dannych o protivnike] and its Utilization in Czechoslovak Conditions. In: NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe 1945-89 : anthology of the international conference / Ed. Alexandra Grúňová. Bratislava, 2008, s. 275-285. - Akce: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989 [Medzinárodná konferencia]. Bratislava. 14.11.2007-16.11.2007.

 

TOPOL, Jáchym: Příběh Revolver Revue : příspěvek k lepšímu poznání poslední samizdatové generace. In: Pohledy zevnitř : česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích / Ed. Martin Machovec. Praha, 2008, s. 83-95.

 

TOTH, Daniel: Politická teologie a politické náboženství v době normalizace. In: Slovensko a režim normalizácie / Zost. Norbert Kmeť. Prešov, 2002, s. 106-127. - Akce: Slovensko a režim normalizácie [Seminář]. Prešov. 04.12.2001-05.12.2001.

 

TREPTE, Hans-Christian - KLIEMS, Alfrun: Polnischer und tschechischer Dissens als kulturpolitische Bewegungen : Begriffdefinition und Selbsverständnis. In: Česká a polská samizdatová literatura = Czeska i polska literatura drugiego obiegu / Red. Libor Martinek. Opava, 2004, s. 296-308. - Akce: Česká a polská samizdatová literatura [Mezinárodní vědecká konference]. Opava. 13.11.2002-14.11.2002.

 

TŘEŠŇÁK, Petr: Můj život s STB : příběh herce, básníka a harmonikáře, které zverbovala Státní bezpečnost. In: Nemilosrdné příběhy českých dějin / Ed. Ivan Lamper. Praha, 2006, s. 227-234.

 

TŘEŠŇÁK, Vlastimil - LUKEŠ, Zdeněk: Karlín East Side : (Nejen) o Karlíně s Vlastou Třešňákem. In: Revolver Revue, roč. 41, (1999), s. 145-147.

 

TŮMA, Oldřich: Die Botschaftsgeschichte. In: Das Palais Lobkowicz : ein Ort deutscher Geschichte in Prag / Hrg. Harald Salfellner, Werner Wnendt. Praha, 1999, s. 35-39.

 

TŮMA, Oldřich: Czechoslovak November 1989. In: Cold War International History Project Bulletin, Vol. 12/13, (2002), s. 181-192.

 

TŮMA, Oldřich: Czechoslovakia. In: Dissent and Opposition in Communist Eastern Europe : Origins of Civil Society and Demicratic Transition / Eds. Detlef Pollack et al. Aldershot ; Burlington, 2004, s. 29-49.

 

TŮMA, Oldřich: Czechoslovakia and the war in Afghanistan, 1979-1989. In: Cold War International History Project Bulletin, Vol. 14/15, (2003/04), s. 220-231.

 

TŮMA, Oldřich: Československo a válka v Afghánistánu 1979-1989. In: Po stopách nedávné historie : Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana / Uspoř. Jiří Pernes. Praha, 2003, s. 335-342.

 

TŮMA, Oldřich: La fonction légitimante de l'historiographie avant et après 1989. In: Mémoires du communisme en Europe centrale / Éd. Marie-Claire Lavabre. Praha, 2001, s. 215-226.

 

TŮMA, Oldřich: Husákův domeček z karet : V historii východního bloku byla normalizace docela všední příhodou. In: Dějiny a současnost, roč. 26, č. 4 (2004), s. 3-6.

 

TŮMA, Oldřich: Mezinárodní souvislosti kolapsu komunistického režimu v Československu. In: Deset let soudobých dějin : Jednání sekce Soudobé dějiny na 8. sjezdu českých historiků / Uspoř. Jiří Kocian. Praha, 2001, s. 117-124. - Akce: 8. sjezd českých historiků. Hradec Králové. 10.09.1999-12.09.1999.

 

TŮMA, Oldřich: Několik poznámek ke kolapsu komunistického režimu v Československu a jeho středo/východoevropskému kontextu. In: O dějinách a politice : Janu Křenovi k sedmdesátinám / Uspoř. Jiří Pešek. Praha, 2001, s. 37-46.

 

TŮMA, Oldřich: Pád komunistického režimu v Československu. In: Česko a Rakousko po konci studené války / Ed. Gernot Heiss aj. Ústí n.L., 2008, s. 13-22.

 

TŮMA, Oldřich: 1989 : Zusammenbruch zweier kommunistischer Regime. In: Wendepunkte in den Beziehungen zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken 1848-1989 / Hrsg. Detlef Brandes. Essen, 2007, s. 299-306.

 

TŮMA, Oldřich: Pád Berlínské zdi : Spontaneita versus režim [When the Wall Came Tumbling Down : Spontaneity versus Rigidity]. In: Soudobé dějiny, roč. 9, č. 2 (2002), s. 230-240. Res. angl.

 

TŮMA, Oldřich: Poslední léta komunistického režimu v Československu ve zprávách velvyslance NDR v Praze (1987-1989). In: Soudobé dějiny, roč. 3, č. 2/3 (1996), s. 350-380. Res. angl.: The Czechoslovak Communist Regime in the Reports of the GDR Ambassador, 1987-89.

 

TŮMA, Oldřich: Protirežimní demonstrace v Praze. In: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2005, s. 140-157.

 

TŮMA, Oldřich: Protirežimní opozice v Československu 1969-1989. In: Sedmdesátá a osmdesátá léta v československých i světových dějinách : 16. letní škola historie : Sborník textů a přednášek / Ed. Jana Kohnová. Praha, 2004, s. 13-22. - Akce: Sedmdesátá a osmdesátá léta v československých i světových dějinách [16. letní škola historie]. Praha. 2003.

 

TŮMA, Oldřich: Upadek systemu komunistycznego w Czechosłowacji. In: Polska 1986-1989: koniec systemu. 1, Referaty / Paweł Machcewicz. Warszawa, 2002, s. 154-160. - Akce: Polska 1986-1989: koniec systemu [Mezinárodní konference]. Miedzeszyn. 21.10.1999-23.10.1999.

 

TŮMA, Oldřich: "Žijeme ve velmi složité době" : Záznam rozhovoru E. Honeckera a V. Biľaka 24.11.1988. In: Soudobé dějiny. Příl. Archiv soudobých dějin, roč. 2, č. 2/3 (1995), s. 361-373.

 

TUREK, Ota: Pár otazníků nad zpovědí Tomáše Ježka. In: Listy, roč. 28, č. 1 (1998), s. 11-14. Polem. na: Budování kapitalismu v Čechách / Tomáš Ježek ; rozhovory Petr Husák. Praha, 1997. 293 s.

 

TYLLNER, Lubomír: Zpěv a hudba, sametová revoluce [Songs, Music, and the Velvet Revolution]. In: Ročenka Československého dokumentačního střediska 2003 (2004), s. 135-144. Res. angl.

 

ULČ, Ota: Profil a motivy uprchlíků poslední komunistické vlny. In: Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století : Sympozium o českém vystěhovalectví, exulanství a vztazích zahraničních Čechů k domovu / Ed. Karel Hrubý. Praha, 2000, s. 32-35. - Akce: Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století [Sympozium]. Praha. 29.06.1998-30.06.1998.

 

URBAN, Jan: The Blindness of the Deaf. In: Grappling with Democracy : Deliberations on Post Communist Societies (1990 1995) / Ed. Elźbieta Matynia. Praha, 1996, s. 108-111.

 

URBAN, Jan: Czechoslovakia : the power and politics of humiliation. In: Spring in Winter : The 1989 Revolutions / Ed. Gwyn Prins. Manchester, 1990, s. 99-136.

 

VACULÍK, Jaroslav: K představám o československém politickém systému po pádu komunismu. In: Studia historica nitriensia, roč. 3, (1995), s. 175-185.

 

VACULÍK, Ludvík: Říční výletní loď. In: S Jaroslavem Seifertem časem i nečasem : Z textů, dokumentů a fotografií knižně většinou nepublikovaných / Sest. Marie Jirásková. Praha, 2001, s. 127-130. - Rkp. z r. 1984 k udělení Nobelovy ceny J. Seifertovi.

 

VAJDOVÁ, Zdenka: Komunistická vláda na úrovni okresu [Rule at the district level]. In: Rekonstrukce komunistického vládnutí na konci osmdesátých let : Dědictví komunistické vlády 5: sborník popisů komunistického vládnutí / Ed. Jiří Kabele. Praha, 2003, s. 151-158. Res. angl., něm.

 

VAJDOVÁ, Zdenka: Late Communist Rule at the District Level. In: Hierarchy as the Strengh and Weakness of Communist Rule : The Legacy of Communist Rule 4 : A Volume of Papers from the Seminar / Ed. Martin Hájek. Praha, 2004, s. 97-105. - Akce: Hierarchie jako přednost i slabina komunistického vládnutí [Seminář]. Praha. 11.09.2003-12.09.2003.

 

VAJDOVÁ, Zdenka: Pozdní komunistické vládnutí na okresní úrovni. In: Hierarchie jako přednost i slabina komunistického vládnutí : Dědictví komunistické vlády 4: sborník příspěvků / Ed. Martin Hájek. Praha, 2003, s. 73-79. Res. angl., něm. - Akce: Hierarchie jako přednost i slabina komunistického vládnutí [Seminář]. Praha. 11.09.2003-12.09.2003.

 

VALENTA, Jaroslav: Česká historiografie o nejnovějších dějinách Polska v posledních třech desetiletích. In: Česká polonistika a polská bohemistika / Red. Milan Myška, Ryszard Gladkiewicz. Praha, 1995, s. 71-90.

 

VALENTA, Jaroslav: Europa malych państw. In: Bałtowie - przeszłĺość i teraźniejszość. Kraków, 1993, s. 68-78.

 

VALENTA, Jaroslav: Pielgrzymka do wolności. In: Z dziejów Europy Środkowej w XX wieku : Studia ofiarowane Henrykowi Batowskiemu w 90 rocznice urodzin. Kraków, 1997, s. 85-93.

 

VALENTA, Jaroslav: Spolupráce států uprostřed Evropy. In: Máme národní zájmy? / Ed. Jiří Valenta, Karel Krátký. Praha, 1992, s. 100-111.

 

VALENTA, Jiří: Národní zájmy, demokratické principy a postkomunistické Československo. In: Máme národní zájmy? / Ed. Jiří Valenta, Karel Krátký. Praha, 1992, s. 12-24.

VALEŠ, Lukáš: Rok 1989 pohledem „okresu na Západě“. In: Sborník Archivu ministerstva vnitra, sv. 2 (2004), s. 151-181.

 

VANĚK, Miroslav: Černobyl aneb Stranou řízená radiace. In: České průšvihy aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1848-1989 / Jiří Kocian aj. Brno, 2004, s. 341-349.

 

VANĚK, Miroslav: The Development of a Green Opposition in Czechoslovakia : The Role of International Contacts. In: Transnational Moments of Change : Europe 1945, 1968, 1989 / Eds. Gerd Rainer Horn.et al. Lanham, 2004, s. 173-187.

 

VANĚK, Miroslav: Ekologie a ekologické hnutí v posrpnovém Československu. In: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2005, s. 79-95.

 

VANĚK, Miroslav: Kytky v popelnici : Punk a nová vlna v Československu [Flowers in the Dustbin : Punk and the New Wave in Czechoslovakia]. In: Ostrůvky svobody : Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu / Miroslav Vaněk. Praha, 2002, s. 175-235. Res. angl.

 

VANĚK, Miroslav: Oral history and research on the opposition during 1969-89 : abstract. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 342-345. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

VANĚK, Miroslav: Orální historie a výzkum opozice v letech 1969-1989. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 335-341. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

VANĚK, Miroslav: S Milanem Otáhalem na křižovatkách orální historie. In: Historik v soudobých dějinách : Milanu Otáhalovi k osmdesátým narozeninám / Uspoř. Oldřich Tůma. Praha, 2008, s. 226-235.

 

VANĚK, Miroslav: Útok proti českému rocku aneb "Nová vlna se starým obsahem". In: České průšvihy aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1848-1989 / Jiří Kocian aj. Brno, 2004, s. 333-340.

 

VANĚK, Miroslav: Zelené mládí : Ekologické aktivity mladé generace v osmdesátých letech [Green Youth : Ecological Activities of Young Generations in 80's]. In: Ostrůvky svobody : Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu / Miroslav Vaněk. Praha, 2002, s. 237-272. Res. angl.

 

VARINSKÝ, Vladimír: Aktuálne problémy slovenskej historiografie po novembri 1989 : Kontroverzie z pohľadu ľudáckej emigrácie. In: Historický časopis, roč. 50, č. 1 (2002), s. 34-39. - Akce: 12. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Smolenice. 24.04.2001-26.04.2001.

 

VAŠÍČEK, Zdeněk - HVÍŽĎALA, Karel: O odvaze k novému nevědění : Se Zdeňkem Vašíčkem rozmlouvá Karel Hvížďala. In: Kritický sborník, roč. 11, č. 1 (1991), s. 60-66.

 

VAŠÍČEK, Zdeněk: Vzpomínka na historii? : Nezávislý historický diskurs v Československu. In: Kritický sborník, roč. 11, č. 1 (1991), s. 6-23,

 

VEBER, Václav: The Communist Experiment in Russia [Komunistický experiment v Rusku]. In: Rusko v české historiografii = Russia in Czech Historiography : Sborník Pražské skupiny historiků ruských dějin u příležitosti jubileí Zdeňka Sládka (75 let), Vladislava Moulise (70 let) a Václava Vebera (70 let) / Uspoř. Miluša Bubeníková. Praha, 2002, s. 244-256. Res. čes.

 

VELŠIC, Marián: Desať rokov politických premien slovenskej spoločnosti v zrkadle verejnej mienky [Ten Years of Political Changes of the Slovak Society in the Public Opinion Mirror]. In: Politologická revue, roč. 5, č. 2 (1999), s. 18-43. Res. angl.

 

VERDERY, Katherine: What was Socialism, and why did it Fall? In: The Revolutions of 1989 / Ed. Vladimir Tismaneanu. London, 1999, s. 63-85. (Rewriting Histories)

 

VEREJNOSŤ proti násiliu - Občianske fórum : Svedectvá / Štefan Hríb, Peter Zajac, Pavel Zeman, Martin Bútora, Ladislav Snopko, Fedor Gál, František Mikloško, Ivan Dejmal, Zdeněk Jičínský, László Szigeti, Juraj Flamik, Vladislav Chlipala, Vladimír Hanzel, Martin Nodl, Ľubomír Feldek, Petr Pithart. In: Verejnosť proti násiliu - Občianske fórum : Svedectvá / Red. Ingrid Antalová. Bratislava, 1999, s. 10-75. - Akce: Verejnosť proti násiliu - Občianske fórum [Setkání]. Praha. 28.02.1998.

 

VERHOEFF, René: The Transformation of International Tourism in Central Europe : Between State and Market. In: Central Europe after the Fall of the Iron Curtain : Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns and Trends / Eds. Francis W. Carter et al. Frankfurt a.M. ; Berlin, 1996, s. 159-174. (Wiener Osteuropastudien ; Bd. 4)

 

VESELÝ, Luboš: "Nepalte výbory, zakládejte si vlastní" : Výbor na obranu dělníků aneb než vznikla Solidarita. In: Dějiny a současnost, roč. 25, č. 2 (2003), s. 42-47.

 

VESELÝ, Luboš: Underground (Charty 77). In: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2005, s. 111-118.

 

VÉVODA, Rudolf: Brno před pádem komunistického režimu : K vývoji politické situace na konci 80. let 20. století. In: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2005, s. 119-139.

 

VÉVODA, Rudolf: Odpírači vojenské služby jako součást agendy Nezávislého mírového sdružení : iniciativy za demilitarizaci společnosti. In: A nepozdvihne meč... : odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2007, s. 133-155.

 

VILÍMEK, Tomáš: Cesta do disentu : několik poznámek k rozličným faktorům střetu s režimem v ČSSR a NDR. In: Historik v soudobých dějinách : Milanu Otáhalovi k osmdesátým narozeninám / Uspoř. Oldřich Tůma. Praha, 2008, s. 236-260.

 

VILÍMEK, Tomáš: Cesta za svobodou : Několik poznámek k represi a násilí vůči východoněmeckým občanům, kteří se pokusili opustit NDR přes vnitroněmeckou hranici a území ČSSR. In: Moc verzus občan : Úloha represie a politického násilia v komunizme / Zost. Pavel Žáček. Bratislava, 2005, s. 135-149. - Akce: Úloha represie a politického násilia v komunizme [Medzinárodný seminár]. Bratislava. 10.11.2005-11.11.2005.

 

VILÍMEK, Tomáš - PAUER, Jan: Dissens in der Tschechoslowakei und der DDR : Forschungsstand. In: Das Andere Osteuropa von den 1960er bis zu den 1980er Jahren : Berichte zur Forschungs- und Quellenlage. Bremen, 2008, s. 65-84.

 

VILÍMEK, Tomáš: East German perceptions of Charter 77 : abstract. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977 1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977 89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 308-309. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

VILÍMEK, Tomáš: K příčinám pádu režimu v ČSSR a NDR v roce 1989 : srovnání. In: Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945 / Ed. Oldřich Tůma. Praha, 2008, s. 130-204. Res. angl.

 

VILÍMEK, Tomáš: Mezi námi čekisty : Spolupráce politické policie ČSSR a NDR v letech 1970-1989 [Cheka Members in Our Midst : Collaboration between the Czechoslovak and East German Secret Police, 1970 89]. In: Soudobé dějiny, roč. 10, č. 4 (2003), s. 532-553. Res. angl.

 

VILÍMEK, Tomáš: Militarizace NDR a reakce východoněmecké společnosti 1978 1982. In: A nepozdvihne meč... : odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2007, s. 184-206.

 

VILÍMEK, Tomáš: Srovnání vývoje, specifických odlišností a podobností opozice v ČSSR a NDR 1968 1989. In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. 2 / Sest. Zdeněk Kárník. Praha, 2004, s. 271-310.

 

VLADISLAV, Jan: Dialog přes hranice 1985 1990 : Z korespondence Jindřicha Chalupeckého s Janem Vladislavem [Cross border Dialogue, 1985 90 : From the Correspondence of Jindřich Chalupecký and Jan Vladislav]. In: Ročenka Československého dokumentačního střediska 2003 (2004), s. 9-52. Res. angl.

 

VLK, Miloslav - ČORNEJOVÁ, Ivana: Jak hledat pravdu : Rozhovor s kardinálem Miloslavem Vlkem o studiu historie, církvi, ateismu a přehánění / Rozhovor připr. Ivana Čornejová. In: Dějiny a současnost, roč. 25, č. 6 (2003), s. 37-39.

 

VOPĚNKA, Petr: Zpráva o filosofickém semináři konaném v osmdesátých letech na MFF UK. In: Transdisciplinární gratulovník k 60. narozeninám Ivana M. Havla / Ed. Jiří Fiala, Ivan Chvatík. Praha, 2000, s, 569-574.

 

VOPĚNKA, Petr: Zpráva o mém filozofickém semináři. In: Listy, roč. 32, č. 5 (2002), s. 83-84.

 

VORÁČEK, Emil: Konfrontace mocenských zájmů SSSR s nutností změny hospodářské strategie na přelomu 70.-80. let. In: Systém centrálně plánovaných ekonomik v zemích střední a jihovýchodní Evropy a příčiny jeho rozpadu. Praha, 1994, s. 217-230. - Akce: 11. Mezinárodní kongres hospodářských dějin [Mezinárodní předkongresová konference]. Praha. 24.03.1994-26.03.1994.

 

VORÁČEK, Emil: 5. mezinárodní konference k otázce hospodářsko-kulturních faktorů v transformaci východní Evropy [The 5th International Conference of the Question of Economic and Cultural Factors in the Transformation of Eastern Europe]. In: Slovanský přehled, roč. 89, č. 1 (2003), s. 158-160. - Akce: 5. Internationale Konferenz zur Rolle wirtschaftskultureller Faktoren in der Transformation Osteuropas. Bremen. 12.12.2002-13.12.2002.

 

VYKOUKAL, Jiří: Dvě "chrestomatie" k dějinám komunismu ve východní Evropě. In: Slovanský přehled, roč. 81, č. 1 (1995), s. 71-79.

 

VYKOUKAL, Jiří: Das System und sein ewiges Dilemma. In: Revolution und Rekonstruktion : Der Aufbau freiheitlicher Demokratien in Ostmitteleuropa : Ein Konferenzbericht. Berlin, 1991, s. 43-45.

 

VZDĚLÁNÍ, ekonomická zkušenost a reformy v České republice: podpora, nebo obavy? [Education, Economic Experiences, Anxiety about and Support for the Czech Reforms] / Joseph Hraba, Rehan Mullick, Jiří Večerník, Allan McCutcheon. In: Sociologický časopis, roč. 36, č. 4 (2000), s. 415-430. Res. angl.

 

WAGNEROVÁ, Alena: Deklarace a studená válka. In: Listy, roč. 27, č. 3 (1997), s. 45-48.

 

WALLER, Michael: The Return of History : Geopolitics and Diversity on Eastern Europe. In: The Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 13, Nr. 1 (1997), s. 1-3.

 

WEJNERT, Barbara: The Impact of Democratic Transitions on Politics, Economy and Culture : Lessons from Eastern Europe and Russia. In: Transition to Democracy in Eastern Europe and Russia : Impact on Politics, Economy and Russia / Ed. Barbara Wejnert. London, 2002, s. 341-347.

 

WEJNERT, Barbara: Integration of the Processes and Components of Transition to Democracy. In: Transition to Democracy in Eastern Europe and Russia : Impact on Politics, Economy and Russia / Ed. Barbara Wejnert. London, 2002, s. 3-26.

 

WELSH, Helga A.: Dealing with the Communist Past : Central and East European Experiences after 1990. In: Europe Asia studies, Vol. 48, Nr. 3 (1996), s. 413-428.

 

WETTIG, G.: Nacionaľnyje problemy i konflikty v postkommunističeskoj Vostočnoj Jevrope. In: Konflikty v uslovijach sistemnych izmenenij v stranach Vostočnoj Jevropy / Otv. red. M. A. Karpunina. Moskva, 1994, s. 159-166. - Překlad něm. čl. (1992).

 

WIDERA, Thomas: Stavební vojáci v NDR a jejich motivy pro odmítání vojenské služby se zbraní. In: A nepozdvihne meč... : odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2007, s. 171-183.

 

WIGHTMAN, Gordon: Slovakia Ten Years After the Collapse of Communist Rule. In: Party Development and Democratic Change in Post Communist Europe : The First Decade / Ed. Paul G. Lewis. London, 2001, s. 126-140.

 

WILKE, Manfred: Die Bewertung von Opposition und Widerstand in Ungarn, Polen und der Tschechoslowakei durch die Enquete-Kommission "Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland" des 12. Deutschen Bundestag. In: Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler : Tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968-1998 / Hrsg. Doris Liebermann, Jürgen Fuchs, Vlasta Wallat. Essen, 1998, s. 227-235.

 

WILKE, Manfred: Opposition und Widerstand in der Tschechoslowakei und Polen in ihrer Bedeutung für die deutsche Einheit. In: Acta contemporanea : k pětašedesátinám Viléma Prečana / Uspoř. Jindřich Pecka. Praha, 1998, s. 429-442.

 

WILSON, Paul: Jaký je to dělat rock v policejním statě? : Stejný jako všude jinde, jenom těžší. O moc těžší. In: Pohledy zevnitř : česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích / Ed. Martin Machovec. Praha, 2008, s. 39-56. Překl. čl. in: Musician Magazine (February 1983).

 

WILTON, John: "Sinatrova" či "Mozartova" doktrína? : Sovětská politika ve východní Evropě po roce 1985. In: Politologická revue, roč. 3, č. 2 (1997), s. 87 98. Res. angl.: "Sinatra" or "Mozart" Doctrine? : Soviet Policy in Eastern Europe post 1985.

 

WINTERS, Stanley B.: Science and Politics : the Rise and Fall of the Czechoslovak Academy of Sciences. In: Bohemia, Jhrg. 35, Nr. 2 (1994), s. 268-299.

 

WOLF, Jiří: Svědectví o československém vězeňství osmdesátých let / Stručný úvod Libuše Cuhrová. In: Za svobodu a demokracii : 1, Odpor proti komunistické moci / Uspoř. Jaroslav Cuhra, Václav Veber. 1. vyd. Praha, 1999, s. 228-275.

 

WOLCHIK, Sharon L.: The Czech and Slovak Republics : two paths to the same destination. In: Central and East European Politics : from Communism to Democracy / Eds. Sharon L. Wolchik et al. Lanham ; Boulder, 2008, s. 191-214.

 

WOLCHIK, Sharon L.: The Politics of Transition and the Break-Up of Czechoslovakia. In: The End of Czechoslovakia / Ed. Jiří Musil. Budapest ; London, 1995, s. 225-244.

 

WOLCHIK, Sharon L.: Reflections of the Czechoslovak Republic in the Post-Communist Period. In: The Birth of Czechoslovakia : Seminar on the founding of the independent Czechoslovak state / Ed. Sharon L. Wolchik, Ivan Dubovický. Praha, 1999, s. 93-98. - Akce: The Birth of Czechoslovakia [Seminář]. Washington. 08.10.1998.

 

WOLCHIK, Sharon L. - CURRY, Jane L.: What Now? In: Central and East European Politics : from Communism to Democracy / Eds. Sharon L. Wolchik et al. Lanham ; Boulder, 2008, s. 371-378.

 

YU SHAN WU: Comparing Democratic Consolidation in Taiwan and East Central Europe. In: Political Changes in the Czech Republic and Taiwan : Comparison / Ed. Bořivoj Hnízdo. Prague, 2001, s. 35-45. - Akce: Political Changes in the Czech Republic and Taiwan : Comparison [Konference]. Praha. 15.05.2001.

 

Z bibliografie samizdatu : Článková bibliografie Kritického sborníku 1981-1989. 1-2. In: Kritický sborník, roč. 11, č. 1-2 (1991), s. 67-80 ; 53-79.

 

Z bibliografie samizdatu : Samizdatový Obsah. 1-2. In: Kritický sborník, roč. 15, č. 3-4 (1995/1996), s. 76-80 ; 65-80.

 

ZADOROŽNJUK, Ella Grigor'jevna: Revoljucii 1989 g. i processy stanovlenija novoj regionaľnoj identičnosti Centraľnoj Jevropy : Po archivnym materialam. In: Revoljucii 1989 goda v stranach Centraľnoj (Vostočnoj) Jevropy = Revolutions of 1989 in the Countries of Central (Eastern) Europe : Vzgljad čerez desjatiletije = View a Decade After / Otv. red. G. N. Sevostjanov. Moskva, 2001, s. 64-81.

 

ZADOROŽNJUK, Ella Grigor'jevna: Stanovlenije novych regionaľnych identičnostej v Jevrope : Itogi pervogo desjatiletija (1989 1999 gg.) i perspektivy. In: Rossija : Planetarnyje processy / Red. Vladimir Jur'jevič Bol'šakov. Sankt-Peterburg, 2002, s. 499-535.

 

ZAJAC, Peter: Czechoslovakia after 1989 : the Reasons for the Division. In: Irreconcilable Differences? : Explaining Czechoslovakia's Dissolution / Ed. Michael Kraus, Allison Stanger. Lanham ; Boulder, 2000, s. 259-268.

 

ZALA, Boris: Ľavý disent : Mocenské pomery v kontexte novembra '89. In: Cesty k novembru 1989 : Aktivity Alexandra Dubčeka. Bratislava, 2000, s. 128-135. - Akce: Cesty k novembru 1989 [Celoslovenský seminár]. Bratislava. 26.11.1999.

 

ZAPLETAL, Jaroslav: Vězeňský skicář Otmara Olivy. In: Bytem v hrůze / Vybral, uspoř. a red. uprav. Jaroslav Zapletal. Velehrad, 2002, s. 159 173.

 

ZAPLETAL, Tomáš: Kabelky příslušníků StB. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, roč. 5, (2007), s. 353-355.

 

ZAVACKÁ, Katarína: Odraz normalizácie v práve. In: Slovensko a režim normalizácie / Zost. Norbert Kmeť. Prešov, 2002, s. 60-67. - Akce: Slovensko a režim normalizácie [Seminář]. Prešov. 04.12.2001-05.12.2001.

 

ZÁZNAM panelové diskuse na téma Hnutí za lidská a občanská práva v zemích sovětského bloku a pád komunismu / Moderátor Vilém Prečan ; Účastníci: Václav Havel, Max van der Stoel, Jan Lityňski, Miklós Haraszti, Miroslav Kusý, Ludmila Alexejeva a Gerd Poppe. In: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 369-386. - Akce: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 [Konference k 30. výročí Charty 77]. Praha. 21.03.2007-23.03.2007.

 

ZELINSKÝ, Miroslav: Československé dokumentační středisko nezávislé literatury (ČSDS) od 1986. In: Česká literatura, roč. 42, č. 6 (1994), s. 658-659.

 

ZEMAN, Miloš: Prognostika a přestavba. In: KAN 1968-2003 : 35 let úsilí o polidšťování politiky / Připr. Pavel Holba. Praha, 2003, s. 42-48. Přet. z: Technický magazín (srpen 1989).

 

ZEMKO, Milan: Domestic and International Aspects of the Czechoslovak State's Crisis and End. In: Irreconcilable Differences? : Explaining Czechoslovakia's Dissolution / Ed. Michael Kraus, Allison Stanger. Lanham ; Boulder, 2000, s. 247-257.

 

ZIÓŁKOWSKI, Marek: Co zbývá z dědictví disentu? In: Demokracie v Evropě : příspěvky k tématu demokratického občanství v Evropě / Eds. Monika MacDonagh-Pajerová aj. Praha, 2006, s. 103-113. Res. angl.

 

ZLOTNIK, Marc: Yeltsin and Gorbachev : The Politics of Confrontation. In: Journal of Cold War Studies, roč. 5, č. 1 (2003), s. 128-164.

 

ZULEHNER, Paul M.: Církev ve střední a východní Evropě : jejich nová společenská pozice. In: Universum, Č. 2(34) (2000), s. 14-17.

 

ZUZOWSKI, Robert: Are the Czechs Prague-Matic? In: East European Quarterly, Vol. 33, Nr. 4 (1999), s. 475-490.

 

ŽÁČEK, Pavel: Armáda pod drobnohledem : Vojenská kontrarozvědka v dokumentech, 1974-1989 [The Army under the Microscope : Military Counter-Intelligence in Documents, 1974-89]. In: Historie a vojenství, roč. 52, č. 3/4 (2003), s. 797-836.

 

ŽÁČEK, Pavel: Boj proti církvím a sektám : Pohled z centrály StB : Nástin agenturně operativní činnosti 9. odboru hlavní správy kontrarozvědky SNB v roce 1989. In: Katolická církev a totalitarismus v českých zemích / Eds. Petr Fiala aj. Brno, 2001, s. 125-160.

 

ŽÁČEK, Pavel: Celostátní projekt "Klín". In: Securitas imperii, sv. 1 / Sest. Pavel Žáček. Praha, 1994, s. 60-87.

 

ŽÁČEK, Pavel: Kariéra Alojze Lorence : Vzestup a pád chladného technokrata. In: Historické studie : K sedmdesátinám Milana Otáhala / Uspoř. Oldřich Tůma. Praha, 1998, s. 260-279.

 

ŽÁČEK, Pavel: Lutte pour le passé : La gestion du passé au niveau institutionnel. In: Mémoires du communisme en Europe centrale / Éd. Marie-Claire Lavabre. Praha, 2001, s. 227-245.

 

ŽÁČEK, Pavel: Politická policie proti mládeži : Snahy StB o kontrolu tzv. problematiky mládeže ve druhé polovině osmdesátých let [Political Police Against Youngsters : STB Efforts to Control So-called 'Problematic Youth' in the Second Half of the Eighties]. In: Ostrůvky svobody : Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu / Miroslav Vaněk. Praha, 2002, s. 273-332. Res. angl.

 

ŽÁČEK, Pavel: Překonávání totalitní minulosti na český způsob [Czechs Attempts to Overcome the Totalitarian Past]. In: Česká konzervativní a liberální politika : sborník k desátému výročí

založení revue Proglas / Eds. Petr Fiala, František Mikš. Brno, 2000, s. 388-398.

 

ŽÁK, Václav: L'anticommunisme ou l'arme de la conquete du pouvoir politique. In: Mémoires du communisme en Europe centrale / Éd. Marie-Claire Lavabre. Praha, 2001, s. 81-93.

 

ŽÁK, Václav: Lepší, než jsem si uměl představit. In: Desetiletí / Sest. Pavel Šaradín. Olomouc, 2003, s. 139-153.

 

ŽÁK, Václav: Nebezpečné identity [Gefährliche Identitäten]. In: Češi a Němci dříve a dnes = Tschechen und Deutsche früher und heute : Problémy národní identity a vzájemných vztahů Čechů a Němců / K vyd. připr. Zdeněk Jeník. Opava, 2000, s. 75-91. Res. něm. - Akce: Problémy národní identity a vzájemných vztahů Čechů a Němců [Mezioborová konference]. Krnov. 14.09.2000.

 

ŽATKULIAK, Jozef: "Normalizačná" politická línia komunistického režimu a česko-slovenská federácia v rokoch 1969-1989. In: Na ceste k štátnej samostatnosti : Na pamiatku 140. výročia Memoranda národa slovenského / Zost. Ján Bobák. Martin, 2002, s. 245-254.

 

ŽELEV, Želju: Is Communism Returning? / Zhelyu Zhelev. In: The Revolutions of 1989 / Ed. Vladimir Tismaneanu. London, 1999, s. 258-262. (Rewriting Histories)

 

ŽELICKI, Bela Jožefovič: Obščaja erozija "reaľnogo socializma" i Vengrija konca 80-ch godov : Predposylki i pričiny revoljucionnoj lomki. In: Revoljucii 1989 goda v stranach Centraľnoj (Vostočnoj) Jevropy = Revolutions of 1989 in the Countries of Central (Eastern) Europe : Vzgljad čerez desjatiletije = View a Decade After / Otv. red. G. N. Sevostjanov. Moskva, 2001, s. 89-98.

 

 
tobacamptobacamp
tobacamp