Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete chronology of political events in November and December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 1. díl – Události (Brno, Doplněk 1997, 240 pp). It includes a preface, historical and methodological introduction, bibliography, English summary, list of abbreviations, and an index. The chronology provides an insight into the revolutionary process day by day, however, it does not aspire to capture the complexity of the major changes all over the country. The individual events are numbered and referenced.
.
18. prosinec, pondělí

582
Poslanci FS vyjádřili obavy z bouřlivé atmosféry před budovou parlamentu, kde každý den manifestovaly stovky studentů a Pražanů za zvolení V. Havla prezidentem republiky. Řidiči jedoucí po severojižní magistrále zapínali u budovy parlamentu klaksony a působili tak znančný hluk. Poslanci požádali předsedu FS S. Kukrála, aby se postaral o zajištění klidného průběhu zítřejšího zasedání parlamentu. Zároveň vyzvali představitele »rozhodujících politických sil«, aby oficiálně vyhlásili kandidáty na funkci prezidenta, neboť poslanci dosud nevědí, kdo z navržených osobností kandiduje a kdo ne [594, 595, 597, 598].

583
Zástupci studentů v čele s M. Mejstříkem předali předsedovi FS S. Kukrálovi dopis s požadavkem, aby FS volilo prezidenta republiky ve veřejném hlasování [565].

584
Předsednictvo ÚV ČSS podpořilo iniciativní návrh skupiny poslanců na změnu lhůty ke zvolení nového prezidenta a podpořilo kandidaturu V. Havla [528].

585
ČSS navrhla reorganizaci politického systému Národní fronty vytvořením »Fóra národní dohody«, které by zahrnovalo OF, VPN, současné politické strany a studentské hnutí. Názorová diferenciace v předvolebním období v rámci Fóra by vedla k vytvoření stabilních politických sil a po parlamentních volbách by Fórum pravděpodobně zaniklo [420].

586
Schůze ČNR měla na programu volbu nového předsedy a rekonstrukci předsednictva (dosavadní předseda ČNR J. Kempný abdikoval 7. prosince 1989). Po předchozí dohodě politických sil byl předsedou ČNR zvolen Jaroslav Šafařík (ČSS) a poté bylo rekonstruováno předsednictvo ČNR:

Bohumír Rosický (KSČ) - místopředseda ČNR; Jan Uřičář (bezpartijní) - místopředseda ČNR; Josef Hrabaň (ČSS) - předseda výboru pro plán a rozpočet; Walter Herrgesell (KSČ) - výbor pro národní výbory a národnosti; Václav Anděl (ČSL) - výbor pro průmysl a stavebnictví; Josef Meier (ČSL) - výbor pro zemědělství a výživu; Josef Domas (bezpartijní) - zdravotní a sociální výbor; Karla Pochová (ČSS) - výbor pro kulturu a výchovu; Vratislav Štěpánek (bezpartijní) - mandátový a imunitní výbor; Marie Stiborová (KSČ); Pavel Krystyník (ČSL); Miroslava Voleská (bezpartijní); Miroslav Němec (bezpartijní) a Pavel Krubl (bezpartijní) [363].

587
Vláda SSR se v souladu s celostátním postupem rozhodla požádat SNR, aby neprojednávala předložený návrh státního rozpočtu SSR na rok 1990. Doporučila schválit návrh ministra financí a mezd SSR M. Kováče, aby se rozpočtové hospodaření od 1. ledna do 31. března 1990 řídilo rozpočtovým provizoriem [516].

588
Předseda vlády SSR M. Čič se setkal s ministrem zahraničních věcí J. Dienstbierem. Oba politici vyjádřili shodná stanoviska k zahraničněpolitické orientaci Československa. Vyslovili se pro širší zastoupení Slovenska v zahraničních službách, hovořili o otázce pobytu sovětských vojsk na území
ČSSR a o zřízení konzulárních úřadů USA a Kanady v Bratislavě [574].

589
Předseda vlády M. Čalfa zaslal dopis předsedovi Komise evropských společenství J. Delorsovi, v němž charakterizoval demokratické proměny v Československu jako celospolečenské a nezvratné a vyslovil se pro všestrannou spolupráci Československa se zeměmi Evropského společenství.

590
Programová rada Československé televize a Československého rozhlasu vypracovala návrh Komunikační charty, který obsahoval práva a povinnosti obou sdělovacích prostředků, definoval veřejný zájem, zásady přístupu politických stran do vysílání atd. Ústřední ředitel ČST M. Pavel seznámil s obsahem dokumentu vedoucí pracovníky televize a oznámil, že 1. ledna 1990 bude zahájena realizace plánu strukturálních proměn ČST [485].

591
Na zprávu o chystaném puči konzervativních sil ministerstva vnitra a ministerstva národní obrany reagovaly stávkové výbory města Brna dopisem předsedovi federální vlády M. Čalfovi, v němž oznámili své rozhodnutí reagovat na jakýkoliv pokus o násilný zvrat časově neomezenou generální stávkou a zvýšenou stávkovou pohotovostí až do volby nového prezidenta.

592
Tiskový mluvčí ministerstva národní obrany S. Pohořal zveřejnil prohlášení: »Chtěl bych upozornit naši veřejnost na šíření různých poplašných letáků, zejména v Brně, které oznamují, že se údajně na zítřek, tj. 19. prosince 1989, připravuje vojenský puč. S plnou odpovědností prohlašuji, že tato naprosto nezodpovědná letáková akce sleduje vyvolání paniky a strachu mezi civilním obyvatelstvem a vytváření nevraživosti vůči ČSLA. Velení armády se ostře distancuje od takovýchto akcí a odmítá uvedená nařčení. O tomto stanovisku včera informoval ministr národní obrany genplk. M. Vacek představitele OF hudebního skladatele M. Kocába při osobním setkání. Chci dodat, že ČSLA podporuje obrodný a demokratizační proces v naší vlasti.«

593
Zástupce rady KC OF A. Vondra se vyjádřil k fámám o údajném vojenském puči, jenž by měl být zahájen v úterý 19. prosince 1989 [591] a o němž šířila zprávy některá místní Občanská fóra: »Tyhle zprávy dostáváme také a zacházíme s nimi tak jako s jakoukoliv jinou informací, to znamená, pokoušíme se je nějak prověřit. Naše síly jsou v tomto směru dosti limitované, pokud však mohu soudit podle množství a intenzity těchto zpráv, jde o razantní informační nástup a o záměrně vytvářené fámy a dezinformace. To je moje osobní mínění, faktem ovšem je, že dnes jedna skupina OF jednala s ministrem národní obrany armádním generálem Vackem a ten něco takového vyloučil a znovu zopakoval jasné stanovisko armády. Ve stejném duchu jsme jednali i s místopředsedou vlády dr. J. Čarnogurským. Zítra má zasedat parlament, kde se má rozhodnout o tom, kdy a jakým způsobem bude volen prezident, a my si jen můžeme domyslet, komu vyhovuje atmosféra strachu a nejistoty.«

594
Ve 14 hodin začalo zasedání rady KC OF. Diskutující: V. Havel, P. Pithart, J. Langoš, A. Vondra, J. Křižan, P. Kučera, J. Bok, I. Dejmal, I. Havel, Z. Jičínský, B. Doležal, I. Gabal, S. Kukrál, J. Bartončík, B. Kučera [...]

Jednání rady bylo otevřené a počet přítomných se neustále měnil. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že rada bude zasedat každý den ráno od 8 do 10 hodin za zavřenými dveřmi. Přítomní se seznámili s neověřenou zprávou, že konzervativní složky ministerstev vnitra a národní obrany mají v nejbližších dnech provést státní převrat [591]. Rozhodli se zprávu ověřit a v případě potřeby zaslat poslancům, ministru národní obrany M. Vackovi a dalším vysokým armádním činitelům dopis. V krajním případě budou zástupci OF navštěvovat jednotlivé posádky a diskutovat přímo s veliteli. Představitel KV VPN J. Langoš informoval radu o situaci na Slovensku poté, co téměř všechny slovenské oficiální struktury podpořily kandidaturu A. Dubčeka do funkce prezidenta republiky [503, 596]. Diskutovalo se o otázce právní subjektivity OF a o řadě dalších problémů.

595
Od 16 hodin se jednání rady KC OF [594] účastnila delegace předsednictva FS ve složení předseda FS S. Kukrál, předseda Sněmovny lidu FS J. Bartončík a místopředseda FS B. Kučera. Představitelé rady KC OF vyjádřili v úvodu jednání obavu, že se na zítřejší společnou schůzi obou sněmoven FS nedostaví potřebný počet poslanců a parlament nebude usnášeníschopný. B. Kučera oznámil, že mnozí poslanci se skutečně obávají komplikací při příchodu na zasedání vzhledem k manifestujícím studentům před budovou parlamentu [582]. V. Havel v této souvislosti přislíbil zástupcům parlamentu, že KC OF zveřejní prostřednictvím rozhlasu a televize prohlášení, v němž vyzve poslance k účasti na zítřejší schůzi [597, 598]. KC OF se rovněž dohodlo se studenty, že svou manifestaci přesubou do horní části Václavského náměstí. U vchodu do budovy bude jen 100 studentů, kteří budou přicházející poslance vítat chlebem a solí [601].

B. Kučera a J. Bartončík se vyslovili pro další jednání »rozhodujících politických sil« u »kulatého stolu«, při němž by se všechny strany dohodly na konkrétních okolnostech souvisejících s volbou prezidenta republiky. B. Kučera a po něm i J. Langoš doporučili, aby na jednání u »kulatého stolu« byly přizvány i ty slovenské politické subjekty, které podporují kandidaturu A. Dubčeka do funkce prezidenta. Výsledky jednání u »kulatého stolu« by byly pro všechny strany závazné, tedy i pro Klub komunistických poslanců, jehož chování nelze odhadnout a z jehož strany hrozí obstrukce.

V. Havel připomněl, že je nutné projednat i otázku role A. Dubčeka. Jeho neúčast ve vysoké politice by slovenský národ s největší pravděpodobností pobouřila. Z osobních rozhovorů Havla s Dubčekem vyplynulo, že slovenský politik je ochoten vzdát se za určitých podmínek své prezidentské kandidatury. Havel se proto zeptal zástupců předsednictva FS, zda považují za reálné, aby byl Dubček zvolen do funkce předsedy FS [514]. B. Kučera se vyslovil pro řešení této otázky na jednání u »kulatého stolu«, protože ČSS s Dubčekovou kandidaturou do funkce předsedy FS nepočítala [441]. S. Kukrál vyjádřil ochotu odstoupit z funkce předsedy FS. Všichni účastníci schůzky se shodli na tom, že volba prezidenta republiky by se měla konat pravděpodobně 28. nebo 29. prosince na Pražském hradě a měla by být důstojným aktem.

596
KV VPN se vyjádřil k volbě prezidenta republiky: »Máme naraz dvoch kandidátov na funkciu prezidenta, oboch s dôverou občianstva. KV VPN v časoch jedného uchádzača podporilo kandidatúru V. Havla. Keď sa ukázalo, že A. Dubček sa zrejme môže stať ďalším kandidátom, KV VPN doplnil svoje stanovisko o žiadosť, aby sa všetci kandidáti mohli o funkciu prezidenta rovnoprávne uchádzať s tým, že im bude umožnené vystúpiť v masmédiach s politickým programom. (...) Čoraz častejšie sa kandidatúra A. Dubčeka stavia vo vyhláseniach niektorých jeho zdanlivých priaznivcov ako kandidatúra Slováka proti Čechovi. Hádam ani netreba pripomínať paralelu s rokom 1968, keď sa demokratizácia stavala do protikladu s národnou samostatnosťou - s federalizáciou. Tento recept vtedy spôsobil veľa zla: po potlačení demokratizácie sa nepodarilo dovŕšiť ani federalizáciu. Rovnako pochybné sú dnes rady našepkávačov, ktorí volajú po konfrontácii s českým kandidátom. V atmosfére, ktorú sami vyvolávajú, chcú referendum. Akoby nechceli vidieť, že v nacionalisticky ladenej kampani nemôže v žiadnom referende zvíťaziť kandidát 5 miliónového národa voči 10 miliónom česky hovoriacich občanov ČSSR. KV VPN sa v tejto situácii obrátil na obe politické osobnosti a vyzval ich k vzájomnému dorozumeniu. Pre zmiernenie vznikajúcého napätia sme tiež zastavili volebnú kampaň pre ktoréhokoľvek kandidáta na prezidentský úrad. Naša výzva priniesla ovocie: ako sme sa dozvedeli zo sobotňajšieho príhovoru V. Havla, osvojil si náš názor a prehlásil, že svoju kandidatúru na prezidenta viaže na postoj A. Dubčeka.« [568]

597
V. Havel poskytl Československému rozhlasu krátký rozhovor k současné politické situaci v zemi, v němž mj. řekl: »Čeho se obávám? Obávám se, že se něčeho obávají poslanci. Nevím přesně čeho. Pokud se obávají toho, že tam na ně někdo bude vyvíjet nátlak nebo že na ně bude zlej, tak se obávají zcela zbytečně. Studenti je budou čekat s chlebem a solí a budou se jim snažit vysvětlit, že jako poslanci mají velkou příležitost posloužit své vlasti tím, že tam přijdou.« [582]

598
Představitel rady KC OF P. Pithart vyzval v televizním projevu poslance parlamentu k účasti na zítřejší společné schůzi obou sněmoven FS: »Za víc pravděpodobnou můžeme považovat obavu z nepříznivé, tísnivé atmosféry v nejbližším okolí Federálního shromáždění. K tomu chceme říci, že už dnes v dopoledních hodinách se studenti, kteří se do Prahy sjedou z celé republiky, rozhodli uvítat poslance chlebem a solí, případně květinami, a tak jim symbolicky podat ruku na znamení národního porozumění.« [582]

599
Č. Císař se v televizním vystoupení vzdal své kandidatury na úřad prezidenta republiky a podpořil kandidaturu V. Havla.

600
Na tiskové konferenci KC OF informoval P. Pithart o jednání rady KC OF s představiteli předsednictva FS [595]. Oznámil, že na zítřejší schůzi obou sněmoven FS vyslechnou poslanci programové prohlášení vlády ČSSR a projednají změnu ústavního zákona týkající se prodloužení lhůty ke zvolení nového prezidenta. Není celkem jisté, zda již zítra bude předložen parlamentu návrh zákona o jednacím řádu, který by upravoval způsob volby prezidenta. KC OF usuzuje, že prezident by měl být zvolen veřejným a jmenovitým hlasováním poslanců. Tento způsob je - podle Pithartova vyjádření - pro řadu poslanců příležitostí k záchraně reputace u voličů. Pokud nebude zákon o změně jednacího řádu přijat, musí KC OF přehodnotit svůj postoj k volbě prezidenta. Pithart dále uvedl, že »vzhledem k nepřehledné situaci v KSČ a zejména k naprosté nečitelnosti a neovladatelnosti klubu komunistických poslanců je třeba zřejmě odložit některá závažná rozhodnutí až po konání mimořádného sjezdu KSČ. To se zejména týká návrhu takové ústavní změny, která by umožnila co možná okamžitě rekonstrukci složení FS.«

601
Ve 21.30 oznámil v televizním vystoupení zástupce stávkujících studentů M. Mejstřík, že zítřejší studentská manifestace se neuskuteční před budovou FS, ale na Václavském náměstí [595].

Zdůraznil, že odkládání volby prezidenta povede ke stupňování napjaté situace. Studenti jsou pro to, aby byl prezident republiky zvolen co nejdříve, jednoznačně podporují kandidaturu V. Havla. Stane-li se Havel prezidentem, studenti ukončí svou stávku.

 
tobacamptobacamp
tobacamp