Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete chronology of political events in November and December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 1. díl – Události (Brno, Doplněk 1997, 240 pp). It includes a preface, historical and methodological introduction, bibliography, English summary, list of abbreviations, and an index. The chronology provides an insight into the revolutionary process day by day, however, it does not aspire to capture the complexity of the major changes all over the country. The individual events are numbered and referenced.
.
25. prosinec, pondělí

678
Československé sdělovací prostředky vysílaly zprávu o tajném soudním procesu s N. Ceauşeskem a jeho ženou Elenou. Zvláštní vojenský soud vynesl po krátkém neveřejném líčení rozsudek: trest smrti za genocidu, jejíž obětí se stalo 60 tisíc lidí, a další zločiny. Trest smrti byl vykonám ihned po vynesení rozsudku.

679
KC OF zveřejnilo prohlášení k pomoci rumunskému lidu, v němž vyzvalo »všechny občany, aby v těchto vánočních dnech nezapomínali na své bližní, kteří v Rumunsku vykročili na cestu ke svobodě a demokracii a na této cestě obětují své životy«. Oznámilo, že již není účelné organizovat další sbírky potravin a šatstva, a založilo finanční konto Pomoc Rumunsku.

680
Více něž tisíc vězňů Nápravně výchovného zařízení v Ostravě-Heřmanicích vyhlásilo protestní hladovku za splnění svých požadavků. Se zástupci vězňů se setkali zástupci ostravského OF a člen KC OF T. Hradílek.

681
V pravidelném rozhlasovém vysílání Občanského fóra v 18 hodin odpovídali na přímé dotazy posluchačů členové rady KC OF J. Vavroušek a P. Pospíchal. Vavroušek kromě jiného uvedl, že »OF je občanské hnutí a nehodlá se stát politickou stranou. Sdružuje vlastně všechny, kteří souhlasí s jeho programem, a to bez rozdílu politické příslušnosti. Jsou to v dnešní době především lidé, kteří nejsou členy žádné politické strany, a většinou ani nechtějí být členy strany v budoucnosti. Je dost obtížné předpovídat, jakým způsobem se situace vyvine v budoucnosti, ale nehodláme v žádném případě vytvořit nějakou hierarchizovanou politickou stranu s pevným členstvím, vybíráním příspěvků a se všemi těmi věcmi, které známe z minula.«

Pospíchal se vyjádřil k situaci ve věznicích: »OF se na požadavky vězňů dívá především s  velkou pozorností. Víme, že situace ve věznicích, vězeňský režim a mnohé další okolnosti pobytu vězňů jsou velmi těžké a naléhavé. Samozřejmě, požadavky musí být svým způsobem přiměřené, protože mnozí lidé do vězení patří. Ale i přesto mají právo na důstojný pobyt ve vězení a na to, aby byla respektována jejich základní práva. A to se v minulosti často nedělo, mnozí z nás s tím mají osobní zkušenosti. Co se týká amnestie, OF před třemi týdny ještě bývalému prezidentu Husákovi navrhlo, aby ji vyhlásil. OF by bylo rádo, aby byl mnohým dalším vězňům ulehčen jejich osud.

 
tobacamptobacamp
tobacamp