Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete chronology of political events in November and December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 1. díl – Události (Brno, Doplněk 1997, 240 pp). It includes a preface, historical and methodological introduction, bibliography, English summary, list of abbreviations, and an index. The chronology provides an insight into the revolutionary process day by day, however, it does not aspire to capture the complexity of the major changes all over the country. The individual events are numbered and referenced.
.
30. prosinec, sobota

720
Od 8.30 zasedala rada KC OF rozšířená o členy politické komise KC OF [670]. Diskutující: P. Pithart, O. Veverka, P. Burian, R. Palouš, J. Štern ml., I. Gabal, V. Mikule, V. Klaus, M. Tyl, J. Vavroušek, R. Češka, J. Šabata, P. Rychetský, E. Mandler, Š. Pánek, Z. Jičínský, P. Kučera, D. Kroupa, V. Benda, K. Stome, I. Fišera, I. Havel [...]

Rada vyslechla zprávu o situaci ve věznicích (O. Veverka a P. Burian); informaci školské komise o přípravě vysokoškolského zákona (R. Palouš); zprávu o přípravě vydávání deníku OF (J. Štern ml.); informaci o cestě vládní komise do Rumunska (I. Gabal); zprávu o připravovaných zákonech (V. Mikule). Na dotazy z finanční oblasti odpovídal ministr financí V. Klaus, který navrhl, aby se vždy v pátek setkávali členové rady KC OF se všemi ministry delegovanými do vlád Občanským fórem.

O přípravě voleb referoval J. Vavroušek. Předložil dvě varianty:

  1. volby v květnu 1990 - politická aktivita by se odehrávala v rámci OF, politické strany by se rozvíjely až po volbách;
  2. volby na podzim 1990 - před jejich uskutečněním by vykrystalizovaly jednotlivé politické strany.
Vavroušek upozornil na neřešený problém občanských fór na Slovensku.Rada KC OF schválila po drobných úpravách návrh stanov Občanského fóra, který bude předložen sněmu dne 6. ledna 1990. Rokovala o stanovisku k prohlášení Československého OF v SRN, které nakonec pro nejednotnost nepřijala [692]. Jednala o tvorbě programu OF, kterýměla připravit programová komise KC OF ve spolupráci s vládami a dalšími odborníky. Na závěr zasedání, které skončilo ve 14.35, schválila rada v souvislosti s připravovanou amnestií dopis krajským a okresním OF.

721
V 15 hodin byla v restauraci Vikárka na Pražském hradě zahájena neoficiální porada prezidenta republiky V. Havla, jeho spolupracovníků, pozvaných ministrů a členů KC OF. Účastníci: V. Havel, D. Burešová, V. Klaus, P. Rychetský, J. Čarnogurský, J. Křižan, J. Dienstbier, D. Huňátová, Z. Jičínský, R. Sacher, A. Vondra, P. Pithart, P. Kučera, J. Lžičař, M. Kocáb, L. Lis, V. Dlouhý, V. Hanzel, F. Kollman, J. Procházka, M. Kvašňák [...]

Rokovalo se o situaci ve věznicích a připravované amnestii, o zřízení Masarykova ústavu se sídlem na Pražském hradě, o ustavení Rady konzultantů prezidenta republiky, o volbách, o StB a o jmenování R. Sachra federálním ministrem vnitra a J. Procházky jeho prvním náměstkem, o jmenování nového generálního prokurátora ČSSR a nového ústředního ředitele ČST a dalších aktuálních tématech.

722
Prezident republiky V. Havel po dohodě s předsedou vlády M. Čalfou pověřil vedením federálního ministerstva vnitra dosavadního ministra vlády ČSSR bez portfeje R. Sachra.

 
tobacamptobacamp
tobacamp