Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
.
1989, 27. prosinec, Praha. Poselství Koordinačního centra Občanského fóra československým emigrantům.

Poselství krajanům
Přátelé v širokém světě, v dálkách, do nichž vás zanesly emigrační vlny posledních desetiletí! Rodáci z Čech, z Moravy a ze Slovenska i vy, kteří jste se narodili v exilu! Obracíme se na vás jako na samozřejmý díl našeho osudu – víme o vás a také vy jste jistě nezapomněli. Proto hovoříme téměř najisto...

Čekáme vás doma! Těší nás vaše podpora z dálky, vaše dopisy, telegramy a telefonáty, ale raději bychom vás viděli tady, a to co nejdříve. Mnozí z vás už přijeli, někteří dosud nenalezli odvahu – přijeďte alespoň na několik dní. Ať na kratší či delší návštěvu, jste pro nás v tyto okamžiky zvláště vítanými hosty. Vždyť pobýváte ve světě, který je v tolika ohledech pokročilejší než ten, do něhož jsme byli my po několik desetiletích jakoby zazátkováni. Tím víc potřebujeme vaší rady a vaší pomoci, ať bude mít jakoukoli podobu. Těšíme se na vaše návrhy, podněty, projekty. Spoléháme na vás, že nám pomůžete objevovat svět v jeho šíři, stejně jako uvidět naši zemi vašima očima, a tedy z věcného odstupu. Přijeďte, vezměte s sebou své přátele a kolegy všech odborností, navažte s námi přetržený rozhovor, zasvěťte nás do svých témat, přizvěte nás do svých okruhů, v nichž o něco jde, pomozte nám dostat se do světa na zkušenou. Tím vším nám pomůžete vracet se do Evropy.

Neposíláme toto poselství cizí civilizaci, ale s vědomím, že jde k našim sestrám a bratrům – s vědomím, že jste tou částí celku, která by nám nenapravitelně chyběla do celku, který začínáme budovat.

Koordinační centrum Občanského fóra
V Praze dne 27.12.1989
 
tobacamptobacamp
tobacamp