Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
.
1989, 29. listopad, Praha. - Instrukce Koordinačního centra Občanského fóra pro místní občanská fóra s doporučením postupu vůči komunistům hlásícím se do občanských fór.

Z jednotlivých občanských fór v obcích a zejména v závodech a na pracovištích přicházejí v posledních dvou dnech informace, že do nich vstupují i komunisté, někdy s úmyslem je ovládnout. Jsme demokraté, a proto nelze bránit našim spoluobčanům, bez ohledu na jejich stranickou příslušnost, v účasti a práci v nově vznikající struktuře občanského hnutí. Je však potřeba, aby všichni ti, kdo v ní působí, byli upřímnými stoupenci našeho hnutí, jehož základním cílem je, jak se uvádí v prohlášení o vnitřní organizaci OF z 28.11., »úplné otevření prostoru pro vznik politického pluralismu a pro uspořádání svobodných voleb v zemi«. Ten, jehož jednání je ve zjevném rozporu s úsilím o vytvoření demokratického systému při plném respektování lidských práv, nemá v našem hnutí co pohledávat a z občanského fóra je třeba ho vyloučit. To bez ohledu na stranickou příslušnost. Takové vyloučení je zvlášť naléhavé v případech, kdy ve fóru je větší skupina odpůrců demokracie. Mají-li někde už dokonce většinu, je třeba, aby stoupenci občanského hnutí z fóra odešli, založili fórum nové a o svém postupu vydali veřejné prohlášení. Odpůrci demokracie jsou v menšině, nenechme se jimi ovládat a zastrašit! Abychom těmto konfliktním situacím předešli, musíme být při přijímání nových členů občanských fór, a zvláště členů jejich výborů, komisí apod. opatrní zejména tehdy, hlásí-li se k práci členové KSČ. Je nepřijatelné, aby jakákoliv skupina v rámci OF (např. členů KSČ, ale nejen jich) uplatňovala tzv. stranickou disciplínu, podle níž jsou ke společnému postupu předem zavazováni všichni členové této skupiny, včetně těch, kteří by jinak s postupem nesouhlasili. Existence různých politických a společenských skupin, včetně komunistických, jejich ovlivňování a působení na veřejné mínění je mimo rámec fór naopak velmi žádoucí a rozhodně by nemělo docházet k diskriminaci nějaké skupiny při udílení slova při veřejných shromážděních, v závodním a místním tisku apod. Demokracii můžeme vybudovat pouze demokratickými prostředky! V některých podnicích a místech se setkávají občanští aktivisté s tím, že orgány státní moci, národní výbory, vedení podniků atd. odmítají se zástupci fór jednat. Je to zpravidla tam, kde fóra dosud nezískala větší podporu spoluobčanů nebo spoluzaměstnanců. Zde pomůže jen jedno: obracejte se na občany a pracující závodů, infomujte je o své činnosti a vyzývejte je, aby se jí účastnili. Bude-li vás hodně, žádný předseda národního výboru nebo ředitel závodu jednat neodmítne.
(uhl)

 
tobacamptobacamp
tobacamp